Elhunyt dr. Gál Zoltán eszmetörténész


gal-zoltan

Megrendülten tudatjuk, hogy életének 70. évében elhunyt dr. Gál Zoltán, a Széchenyi István Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, a filozófiai tudomány kandidátusa, egykori intézetigazgató, az Apáczai Csere János Pedagógiai-, Humán és Társadalomtudományi Kar Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék jogelődjének egykori tanszékvezetője.

Dr. Gál Zoltán 1980-ban szerzett filozófia és történelem szakos előadói diplomát az ELTE BTK-n. 1996-ig a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetében dolgozott tudományos kutatóként. 1996-ban védte meg kandidátusi disszertációját, mely a dialektikai teológia magyar protestáns teológiára gyakorolt hatását tárta fel. 1996 nyarától az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Társadalomismereti és Közművelődési Tanszékén kezdte meg oktató munkáját. 1997-től indította azokat a tehetséggondozással foglalkozó eszmetörténeti szemináriumait – filozófia speciálkollégium és esztétika speciálkollégium ‒, melyek több tanítványát is sikeresen a filozófiai tanulmányok, a kutatás és az egyetemi oktatói pálya felé orientálták.

Vidám kedélye és a világra rácsodálkozni képes gyermeki kíváncsisága határozta meg oktatói stílusát. A kritikai gondolkodásra nevelés a vérében volt. Izgalmas témaválasztásaival és témafelvetéseivel bölcsészkari vitaestek hangulatát idézve olyan szellemi légkört teremtett, melyre a speciálkollégiumokba meghívott tanítványai évtizedekkel később is boldogan emlékeznek.

2003-ban tanszékvezetőként és a művelődésszervező szak szakfelelőseként megújította a művelődésszervező képzést, a tanító szakon az ember és társadalom műveltségterülethez kapcsolódó társadalomtudományi tárgyak rendszerét. Az országos szakértői bizottság tagjaként aktív részt vállalt az új andragógia alapszak és a kulturális mediáció mesterszak koncepciójának és tantervének kidolgozásában, előbbinek később szakfelelőse is volt.

Egyéni kutatásai Friedrich Nietzsche és Schleiermacher művészetfilozófiájához kapcsolódtak, évtizedeken át szakértő figyelemmel fordította és értelmezte Schleiermacher írásait (pl. A vallásról című művét), lektorált Nietzsche- és Hesse-fordításokat.

Dr. Gál Zoltán 1996-tól 2017-ig volt az Apáczai Kar oktatója. 2022-ben egy nagylelkű könyvadománnyal gazdagította a Kar könyvtárát – olvasható az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar nekrológjában.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

Széchenyi István Egyetem

2023.03.01