Szuperhatalmak hálójában… avagy Magyarország a CIA nagyítóján keresztül

Stephen Sholl és dr. Máthé Áron előadása a győri MCC-ben

stephen-sholl-mathe-aron-gyori-mcc

Izgalmas kérdés, hogy az Amerikai Egyesült Államok hírszerző szolgálata, a CIA miként látta és értékelte hazánk történéseit az 1950-es évektől kezdőden. Különösen érdekessé teszi a kérdést az a tényező, hogy a titkosszolgálati dokumentumok nehezen hozzáférhetőek, illetve sok esetben titkosítottak.

Amikor azonban e dokumentumok elérhetővé válnak, hatalmas információmennyiséget nyújtanak az adott korszak hatalmi mechanizmusairól, biztonságpolitikai kérdéseiről. Mi volt pontosan a szerepe az USA-nak a magyar forradalom történéseiben? Milyen képet festett Magyarországról a CIA, és mit tudtak a magyarországi helyzetről az amerikai vezetők? A kommunista propaganda szerint az ’56-os forradalmat ügynökök szervezték. Valóban igaz ez? E kérdésekre kaphattak választ azok, akik február 8-án ellátogattak a győri MCC-be, ahol Stephen Sholl, az MCC vendégoktatója és dr. Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának alelnöke tartottak előadást Magyarország a CIA nagyítóján keresztül: Hidegháborús akták feltárása címmel. Az eseményen több mint hetven érdeklődő vett részt, akik az előadást követően feltehették kérdéseiket a témával kapcsolatban.

stephen-sholl-mathe-aron-gyori-mcc

Stephen Sholl több száz, Magyarországra vonatkozó CIA-aktát tanulmányozott, melyek az 1950-es évektől egészen az 1980-as évek végéig születtek. E dokumentumok is bizonyítják, hogy az USA nem felszabadítani akarta Magyarországot, hanem a magyarokat a szovjetek ellen felhasználni. Az amerikai vezetők Kádár Jánostól várták azt a független utat, mely a szovjet érdekszférából kivezette volna Magyarországot, ezért is támogatták eleinte a Kádár-rendszert. A kádári konszolidáció- és reformok támogatására küldték haza a Szent Koronát is. Az CIA vezetői egészen az 1960-as évek közepéig készültek egy új forradalom kitörésére Magyarországon, és remélték, hogy ezzel Magyarország elfordul a szovjet típusú kommunista rendszerektől. Érdekes tényező az is, hogy a trianoni békediktátumot követően minden magyar vezető szembesült azzal a kérdéssel, hogy melyek a nagyhatalmak elvárásai Magyarországgal mint nemzetállammal szemben. E kérdés egyértelműen az USA nagyhatalmi szerepkörének magyarországi igényeit foglalja magában, melyeket az 1950-es évektől kezdődően a CIA tolmácsolt a magyar pártállam vezetése felé.

stephen-sholl-mathe-aron-gyori-mcc

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. A következő rendezvényüket 2023. február 16-án, 17.00 órakor tartják, mely keretében Csepregi Gábor, az MCC Visiting fellow-ja fog előadást tartani Hogyan láthatjuk a világot más szemmel? címmel.

2023.02.16