Zsidók Győri Gyökerei Világtalálkozó (Győr, 2024. július 4-7.)

Folynak az előkészületek – elindult a diákpályázat

gyor-szigeti-temeto

A zsidók deportálásának 80. szomorú évfordulójáról történő méltó megemlékezés keretében a civil kezdeményezésre létrehozott Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány a Holokausztot túléltek leszármazottai részére világtalálkozót rendez Győrben, 2024. július 4-7. között.

Előzetes felmérés szerint az eseményen kb. 150 hazai és külföldi vendég vesz részt. A találkozó fővédnöke dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, védnökei pedig Széles Sándor megyei főispán és Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke. Az esemény Győr hivatalos 2024. évi programjának része lesz.

Az alapítvány honlapján hely- és családtörténeti írások mellett már megtalálható a találkozó tervezett programja. Az események közül kiemelést érdemel a polgármesteri fogadás; az emlékkonferencia (fő tervezett témák: győri és környékbeli zsidóság múltja, jelene és jövője; multigenerációs traumák kérdése); az emlékkoncert a győri Zsinagógában hivatásos művészek és a győri egyetem zenei tagozatos diákjainak a fellépésével; a temetői megemlékezés és közös faültetés. Emléktábla avatására is sor kerül az ún. Budai úti barakkok helyszínén. Az alapítvány az eseményekre a nagyközönség meghívását is tervezi.

Az előkészítő munkálatok között az egyik legfontosabb a zsidó helytörténettel foglalkozó, Az ő sorsuk, a mi történelmünk elnevezésű diákpályázat, amelyen kilenc középiskola (hét győri, egy-egy pannonhalmi és csornai) 18 háromfős csapata vesz részt. A kutatási és művészeti munkákat 2023-ban dolgozzák ki. A győztes csapat kutatási eredményeit a világtalálkozó konferenciáján mutatja be, ahol a művészeti pályamunkák is kiállításra kerülnek.

A teljes vállalkozás jelentős költségekkel jár, ezért az alapítvány nagy erőfeszítéseket tesz a programok megvalósítását szolgáló pénzügyi források megteremtéséért. Adományokat köszönettel fogadnak a honlap Adomány oldalán.

Krausz Péter, a Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint „közel 80 évvel ezelőtt az akkori magyar hatóságok és a náci megszállók brutálisan megsemmisítették a város társadalmának egy teljes mértékben integrálódott szeletét, Győr akkori népességének több mint 10%-át, amely a 20. század első felében elévülhetetlen érdemeket szerzett a modern helyi ipar és kereskedelmi élet megteremtésében. A zsidóságnak a város fejlődésére gyakorolt hajdani jótékony hatását Győr ma is élvezi. A 2024-es megemlékezések és az azokhoz kapcsolódó, történelmi ismereteket bővítő diákpályázat nem csupán a múltba tekintenek, hanem azt is célozzák, hogy visszavezessék a rég elszakadtakat győri gyökereikhez, erősítsék a kölcsönös megértést és a győri helyi társadalom befogadó készségét. Ezen a bázison egy ígéretesebb jövő épülhet.

Dr. Krausz Péter kuratóriumi elnök, Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány

A képen a Győr-szigeti temető piramis formájú Holokauszt emlékműve „sírkamrájának” bejárata látható. Az emlékművet Tildy Zoltán, köztársasági elnök jelenlétében avatták fel 1947. június 15-én.

2023.01.30