Derengésben

A GYAK ünnepi műsora A magyar kultúra napja tiszteletére

gyak-magyar-kultura-napja

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) január 18-án, szerdán tartotta A magyar kultúra napja tiszteletére rendezett, Derengésben című ünnepi műsorát a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának második emeleti rendezvénytermében (Győr, Baross út 4.).

A közösség többféle művészeti ágat (festészet, grafika, textilvarrás, kerámiaszobrászat) és szépirodalmat (versek, kispróza, megzenésített költemények) képviselő tagjai rangos műsorral szórakoztatták a termet megtöltő érdeklődő közönséget.

Köszöntőbeszéde után Csáky Anna költő, az antológiaközösség vezetője röviden szólt A magyar kultúra napjáról, melynek kapcsán megemlékezett a Himnusz megírásának és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról, emellett szót ejtett a rendezvény jelképes címének (Derengésben) üzenetéről is.

A cím egyrészt az újjászülető fény köszöntését, másrészt egy jobb jövő reményét fejezte ki, melynek eljövetelét az alkotók a művészet által teremtett szépséggel kívánták elősegíteni. Ugyanezt az üzenetet hordozta a falra kivetített és a meghívón feltüntetett, derengő fényt ábrázoló kép is.

A műsor elején a közösség néhány képzőművésze és fotósa (Molnár György fotós, grafikus, Németh Gizella textilvarró, Várnagy Katalin festő, Vehofsics Erzsébet fotós) egy-egy magával hozott alkotásával mutatkozott be, röviden ismertetve létrejöttük körülményeit, történetét.

A továbbiakban Csáky Anna, Cseke J. Szabolcs, Gősi Ferenc, Gősi Vali, Olasz Valéria, P. Nagy Gabi, Szigeti Endre, Vehofsics Erzsébet saját vagy általuk választott írásokat olvastak fel. Petőfi Sándor előtt tisztelegve, elhangzott a költő Okatootáia c. verse Szigeti Endre megzenésítésében és előadásában, Vehofsics Erzsébet pedig egy részletet olvasott fel Az apostolból. Az alkotók dicsőítették anyanyelvünk szépségeit, gazdagságát, hangot adtak hazaszeretetüknek, békevágyuknak a szomszédban dúló háborúra reagálva, felhívták a figyelmet az emberiséget fenyegető veszélyekre, ars poeticákat fogalmaztak meg, és kifejezték egy jobb jövőbe vetett hitüket is.

A műsor folyamán Szigeti Endre még előadta Csáky Anna Ha táncol a parázs c. versét saját megzenésítésben, végül pedig József Attila Kertész leszek c. költeményét Bródy János zenéjével.

Molnár György
a GYAK és a Győri Fotóklub Egyesület tagja
(2-3. kép: Gősi Ferenc)

2023.01.23