A szonettek atyja

A mű mögött

francesco-petrarca

1327. április 6. Az avingoni Szent Klára templomban egy 14 éves lány vélhetően megszokott mozdulattal kulcsolja kezeit imára – mégis, puszta jelenlétével öntudatlanul életre hív a világirodalom számára egy új költőóriást, akit Francesco Petrarca néven ismerünk. A Laura-versek gyűjtőkötete, a Daloskönyv a reménytelen, elérhetetlen szerelem szimbóluma lesz…

De milyen volt vajon a férfi, aki egy életen át rendületlen rajongással írt távolról csodált szerelméről? A firenzei jegyző apától származó Francesco egy száműzött családba született 1304. július 20-án, Arezzóban. Többszöri költözés után a család végül Avignon közelében telepedett le, így a fiú franciául beszélt a hétköznapokban, jogi tanulmányainak köszönhetően ugyanakkor a latin nyelv kiváló mestere lett. Mivel korai éveitől kezdve szenvedélyesen érdeklődött a művészetek iránt, a szülei felé táplált megfelelési vágy sem tarthatta távol a költészettől. Bár erkölcsi és filozófiai eszméit népszerű leveleiben latinul vetette papírra, Laura iránt támadt szenvedélyének rímbe foglalt sorait ékes olasz nyelven fogalmazta meg, szonettjeivel egy teljesen új műfajt teremtve.

francesco-petrarca-metszet

Vonásai metszeten (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár PDM)

Miután apja, Ser Petracco 1326-ban meghalt, Francesco Avignonban egyre inkább elmélyült filozófiai tanulmányaiban, és a platóni idealizmus eltökélt képviselője lett. Mivel azonban öröksége végesnek bizonyult, idővel a papi hivatásban látta a kiutat. Giovanni Colonna bíboros szolgálatában házi káplánnak állt, majd számtalan országban megfordult, tapasztalatainak gyarapodása pedig még inkább a felvilágosult gondolkodás és a humanizmus felé terelte. Sem utazásai, sem egyéb irodalmi munkássága mellett nem feledte azonban Laura iránt érzett plátói szerelmét, miközben azért szeretőkkel is vigasztalódott.

katona-lajos-egy-fejezet-petrarca-eletebol

Egy 1907-es tanulmány (Magyar Ferences Könyvtár CC BY)

Havas fejével indul az atyóka
a drága helyről, éltét hol leélte,
és a kicsiny család, reszketve érte,
sokáig néz az eltávolodóra.
ő meg vén csontjait vonszolja Róma felé,
az élet alkonyához érve,
s bizony csupán a jószándék vezére,
mert kortól s úttól tört egész valója;
s eléri vágya városát egy este,
hogy lássa annak, kit majdan szeretne
látni az égben, földi arcvonását.
Szép Hölgyem, én is így járok, keresve
téged másokban : vajjon hogy lehetne
meglelni vágyott képed talmi mását.

Eme „keresgélésnek” köszönhetően Petrarcának végül egy fia, majd egy lánya született. Ám a gyermekek anyjával nem vállalt közös életet, Laura iránt érzett rajongását pedig még a halál sem tudta eltörölni. A 11 gyermeknek életet adó férjes asszony – akit egyébként a később kegyetlenségeiről ismertté vált de Sade márki felmenőjeként jegyeznek – 1348-ban pestis áldozata lett, így a Daloskönyv második része már a fájdalommal teli visszaemlékezéseknek ad helyet.

petrarca-osszes-szerelmes-szonettjei

Azok a szerelmes szonettek (Katona József Gimnázium Kecskemét PDM)

Bár Petrarca nevéről a többség szerelmi költészetére asszociál, életművéből, amelynek hangsúlyos darabja a 24 kötetes Leveleskönyv, egy rendkívül sokoldalú ember képe bontakozik ki. Könyvtárából fennmaradt kódexeiben számtalan kézzel írt jegyzetet hagyott maga után, amelyekből kiderül például, milyen tudatosan gazdálkodott, és mennyire elmélyült a kertészet és a földművelés tudományában. Hogy kiválóan játszott lanton, a horgászat szerelmesei közé tartozott, mindeközben szüntelenül foglalkoztatták a társadalmi, erkölcsi és filozófiai kérdések. Ahogy Enrico Fenzi írta, „Petrarca volt az első modern értelmiségi, abban az értelemben, hogy először ő határozta meg magát ekképp, élvezve a szerep nyújtotta függetlenséget, felmérve saját értékét”. 1374-ben bekövetkező halála előtt már költőfejedelemmé koszorúzva, lánya és unokája társaságában Arquàban töltötte napjait, utolsóként pedig az Örökkévalóság diadalmenete című írásával gazdagította az utókort.

Címlapkép: Arcmása (Wikipédia)

Kecskés Nikoletta
Forrás: forumhungaricum.hu

2023.01.16