A japánok elfoglalják Nankingot

Ezen a napon történt: 1937. december 13. ‒ Horváth Gábor írása

nanking-ostroma

A kínai kultúra olyan szinten ősi, hogy itt, Európában szinte felfoghatatlan. Bár nem mindig egységes országként, de civilizációja minimum 6000 éve folyamatosan létezik és szervesen fejlődik.

Nanking már az úgynevezett Három királyság kora idején, a III. században a Keleti Vu királyság fővárosa volt Csiankang néven. Hosszú történelme folyamán többször lerombolták, majd újra székhellyé tették, végül a Ming-dinasztia idején ismét fővárossá vált, és át is nevezték Nankingra, vagyis „Déli fővárosra”. (Könnyű kitalálni, hogy Peking jelentése ezek szerint „Északi főváros”.) Nanking sosem volt szabályos téglalap alakú város – ellentétben több más kínai testvérével ‒, de így is impozáns falak vették körbe, amelyek több helyen ma is állnak. 1386-ra ezek egy 55 km²-es területet határoltak, amivel alighanem a történelem legnagyobb megerődített városa volt. Összehasonlításként: az ókori Róma Aurelianus-féle falai 14 km²-t vesznek körbe, és egyéb paramétereiben (magasság, szélesség) is eltörpül a nankingi védművek mellett... A városfal déli kapuja, a barbakán-szerű Csunghua-, vagyis Kína kapu önmagában 118x128 méteres, amelybe Csesznek vagy Drégely vára kétszer beleférne. És ez csak egy kapu! A város a kínai kultúra egyik ékköve, amelyet azonban 1937-ben súlyos trauma ért.

A szamurájvilágot 1868-tól maga mögött hagyó és modernizációs pályára álló Japán hamar ráérzett a kolonializmus ízére. Hódító szemei előtt azonnal Kína bukkant fel mint célpont, amely közel volt, gazdag volt, és szemlátomást egyre kevésbé tudta megvédeni önmagát az európai hatalmakkal szemben a XIX. század végére. Nem ez az első eset, hogy Japán Kínára vetette magát, hiszen a középkortól kezdve a japán kalózok folyamatosan fosztogatták annak part menti városait. Az 1592-ben Korea ellen vezetett japán hadjárat célja eredetileg szintén Kína volt. Japán 1894-95-ben háborút indított ellene, és megszerezte tőle Koreát. A szigetország ettől kezdve egyre inkább beleszólt Kína belügyeibe – akárcsak a többi európai nagyhatalom, valamint az Egyesült Államok ‒, és a 18. században még hatalmas birodalom félgyarmati státuszba került. Az első világháború tovább erősítette Japán pozícióit a térségben. Németország és Ausztria-Magyarország megszűnt nagyhatalomnak lenni (előbbi csendes-óceáni birtokain éppen Japán és Nagy-Britannia osztozott meg), Oroszországban a bolsevikok vették át a hatalmat, így kevesebb riválisa maradt. Kínában 1911-ben megszűnt a császárság, miután felkelés tört ki ellene, de az országnak ez inkább ártott, mint használt, mivel a peremterületek gyakorlatilag elszakadtak, a törzsterület pedig hadurak egymás elleni vetélkedésének csataterévé változott.

A helyzetet súlyosbította, hogy 1927-től nyílt polgárháború kezdődött a Csang Kaj-sek vezette kínai nemzetiek (Koumintang) és a szovjetek által támogatott Mao Ce-tung-féle kommunista hadsereg között. Japán kihasználta ezt, és 1931-ben egy incidensre hivatkozva elfoglalta egész Északkelet-Kínát (Mandzsúriát), ahol Mandzsukuo néven az elűzött kínai császár, Pu Ji névleges vezetésével bábállamot hozott létre. Japán és Kína között végül 1937-ben végleg elmérgesedett a helyzet, mikor egy újabb incidens a Peking melletti Marco Polo-hídnál nyílt háborút robbantott ki a két ország között 1937 júliusában, habár hadüzenet nem történt egyik oldalról sem. A japán haderő ezt követően megindult Sanghaj ellen – egy újabb incidens okán ‒, amelyet két és fél hónapnyi ostrom után tudtak csak bevenni, mivel a nagy létszámú kínai helyőrség igen elkeseredetten védekezett. Csang Kaj-sek abban bízott, hogy a kemény csata Sanghajban felkelti a nyugati diplomaták figyelmét Kína iránt, és védelmet nyújtanak neki Japán ellen, de azokat az európai események kötötték le. A már akkoriban is Kína kapujának számító, több milliós Sanghaj bevétele sok japán katona életébe került, ami a bosszúvágyukat jelentősen növelte. Ezerszám pusztultak el kínaiak a megtorlás következtében, mégsem Sanghajon csattant elsősorban az ostor. A japán hadsereg ezután Nanking ellen vonult, amelynek ostromát Aszaka herceg és Macui Ivane tábornok december 7-én rendelte el. A közeledő japánok elől a civilek jelentős része és az európai kolónia szinte egésze elmenekült. A milliós nagyvárosban így is több százezer kínai civil maradt, mikor bezárult az ostromgyűrű. Tokió nemhogy féken tartotta volna a katonáit, hanem egyenesen támogatta a megfélemlítés politikáját. Lelkesítő újságcikkek jelentek meg például, melyekben bemutatták két japán tiszt vetélkedését, hogy ki tud több kínait lefejezni szamurájkarddal…

nanking-macui-ivane-tabornok

Macui Ivane tábornok 1937. december 17-én bevonul a meghódított városba

Nankingban az ellenállás lényegesen kisebb volt, mint Sanghajban, a kínai hadsereg itt képtelen volt komoly ellenállásra, és december 13-án a Csungsan kapunál a japánok betörtek a városba. Ez hat hétig tartó poklot hozott a megmaradt lakosságra. Februárig egyes becslések szerint 2-300 ezer civilt öltek meg a hódítók (köztük gyerekeket és csecsemőket), miközben nők tízezreit erőszakolták meg. A város közepén a hátramaradó európaiak, látva a helyi lakosság rémületét, a német John Rabe vezetésével – aki a harmadik birodalom polgáraként és NSDAP-tagként jó kapcsolatban volt a japánokkal – egy biztonsági zónát alakítottak ki, amit végül még a japánok is tiszteletben tartottak. Ezen a 4 km²-es területen sokan átvészelték a mészárlást, és többen megírták, dokumentálták a történteket. Hiába, a történelem nem fekete és fehér: a japánok elől egy német náci mentette a civileket... A vérengzés január vége felé csillapodott, mikor már Tokióban is érzékelték, hogy a nemzetközi visszhangok nem tesznek jót Japán hírnevének. Aszakát és Macui tábornokot így hazarendelték. Utóbbi egyébként az ostrom kezdetén beteg volt, így személyesen nem lehetett jelen a vérengzés kezdetén, és állítólag élete végéig bántotta a bűntudat.

Hogy mi vezetett a bestiális kegyetlenséghez, annak összetett a magyarázata. A kelet-ázsiai hadviselés, kegyetlenségét tekintve, mindig más volt, mint az európai. Gondolhatunk itt akár a mongolokra (tatárjárás) is. Az ellenfél elrettentését a hadviselés egyik természetes velejárójának tartották. A célzott kegyetlenség csökkenthette az ellenség ellenállási képességét és megtörhette annak morálját, ilyen szempontból a konfliktus gyorsabb lezárását eredményezhette. Ez persze más kultúrákra is jellemző, nem egyedi eset, de Kelet-Ázsiában egészen a XX. századig teljesen megszokott volt az elrettentés. A tradicionális kínai büntetések brutalitása például a XIX. Században egészen borzalmas volt az európai szemeknek. Magam is láttam fotóalbumokat, amelyek a Boxer-lázadás utáni megtorlást dokumentálták, hát jobb lett volna nem belepillantani... Ugyanakkor az is számított, kivel álltak szemben a japánok. Az I. világháború során japán fogságba került német és osztrák-magyar hadifoglyok – teszem azt – kiváló bánásmódban részesültek, de ugyanerre Nanking elkeseredett ostromát követőn a kínaiak nem számíthattak. A japánok lenézték a kínaiakat, nem tekintették magukkal egyenrangúnak őket. A világháború során még a brit vagy holland hadifoglyok is mindennapos életveszélyben voltak, a kezükre került civilekkel viszont a japánok tényleg kényük-kedvük szerint bántak. Az erőszak elharapózásához nagyban hozzájárult, hogy a tisztikar asszisztált ehhez, holott egy erőskezű tiszt sok atrocitást képes lett volna megakadályozni.

Japán a Kína ellen egészen a világháború végéig folyó – többnyire sikeres – háborúját még csak háborúnak sem tekintette, végig „Kína-incidensnek” nevezte. A két ország a mai napig másként emlékezik az eseményekre, és ez súlyos konfliktusokat okoz kapcsolataikban, érthető okokból. Japán igyekszik minimalizálni a „Nanking megerőszakolása / megbecstelenítése” néven ismert eseménysorozat jelentőségét, sokáig még a megtörténtét is tagadták. Kína pedig – ilyen a politika természete – ütőkártyaként használja időnként bizonyos célok eléréséhez. Ami tény, Nankingban a mai napig kerülnek elő tömegsírok, amelyek 1937-hez köthetők. Macui Ivane tábornokot 1948-ban háborús bűnösként felakasztották, Aszaka herceget ellenben sosem vonták felelősségre.

Horváth Gábor

Felhasznált irodalom: rubicon.hu 1; rubicon.hu 2; mult-kor.hu

A képek a Wikimedia Commons szabadfelhasználású gyűjteményéből származnak, a szerzői jogtulajdonosok a képek készítői. A felhasznált képek forráshelyei a szerzői jogi feltételekkel és a szerzők megnevezésével a következő linkeken találhatók: 1. kép; 2. kép.

2022.12.13