Tisztújítás a könyvtári szakmában

Berente Erika tudósítása a KKKE közgyűléséről

kkke-kozgyules

Az interneten kering egy angol nyelvű poszt, magyarra így fordítanánk: „Ne úgy nézz rám, mint csak egy könyvtárosra! Úgy gondolj rám, mint aki a tudás lángját őrzi, mint akinek az a küldetése, hogy ez a láng soha ne aludjon ki!” Valószínűleg még a könyvtárba járók sem tudják, hogy az ott dolgozók szakmai szervezetbe tömörülnek, hogy ismereteiket frissen tartsák, és meg tudjanak felelni a fenti mottónak. A megyében dolgozók könyvtári közössége a KKKE.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, azaz a KKKE 2022. december 6-án tartotta tisztújító közgyűlését a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárában. Ez nem egy szokványos Mikulás-napi összejövetel volt, hanem fontos döntéseket kellett hoznia a tagságnak. Először az egyesület alapszabályát módosították az egybegyűltek – lehetővé téve a KKKE közhasznúvá válását ‒, ezt követően a Kisalföldi Könyvtáros-díj elbírálását egyszerűsítették.

A következő napirend szerint dr. Sándor Viktória, az egyesület elnöke visszatekintett vezetésének 2 ciklusára, kiemelten az utóbbi 4 évre: a szakmai programok sokaságára, az új meg új adminisztratív feladatokra, a pandémia kihívásaira, a könyvtárosok közalkalmazotti státuszának megszüntetésével járó változásokra, együttműködések létesítésére és sok egyébre.

Ezt követően került sor a tisztújításra: előbb a jelöltek ismertetésére, majd a szavazásra. Az egyesület vezetője az elkövetkezendő négy évben Tóth Zsófia, a Széchenyi István Egyetem Könyvtárának szakembere lesz.

kkke-kozgyules

A közgyűlés keretében került sor a Kisalföldi Könyvtáros-díj 2022. átadására. Az elismerést ebben az esztendőben Pethő Árpádné Pétercsák Lili, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyűjteményszervezési Osztályának szakembere vehette át. Hogy miért ő? Alább közöljük a legfontosabb gondolatokat méltatásából, hiszen ez az a szakterület, amelynek munkája kevésbé ismert a nagyközönség előtt. A szakmában azonban köztudomású, hogy a „feldolgozók” által kialakított nyilvántartások, katalógusok, adatbázisok a könyvtári szolgáltatások alapját képezik:

Pethő Árpádné Pétercsák Lili a gimnáziumi érettségi után egyetemi tanulmányait – származásának hívó szavát követve – a Leningrádi Állami N. K. Krupszkaja Kulturális Egyetemen végezte könyvtártudomány és bibliográfia szakon. Diplomáját 1989-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem honosította.

Pályáját 1988. szeptember 1-jén a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban kezdte, és azóta is az intézmény (ma Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér) munkatársa, immáron több mint 34 éve. Kezdetektől fogva feldolgozó könyvtárosként tevékenykedik. Pályafutása során folyamatosan képezte magát, hiszen a feldolgozó munkában is óriási változások történtek. Elegendő csak a gépesítésre, az integrált könyvtári rendszerek bevezetésére, új dokumentumtípusok megjelenésére és ezek leírására vonatkozó új szabványok és szabályzatok megjelenésére gondolni.

Az elmúlt évtizedekben a könyvek feldolgozása mellett a nem hagyományos dokumentumok feltárásával is megbízták, ezáltal térképek, CD-ROM-ok, DVD-k bibliográfiai leírásait / rekordjait készítette el. … A magyar nyelvű könyvek mellett, az antikváriumi kínálatból a helyismereti gyűjteménybe beszerzett kötetek, valamint az idegennyelvű gyűjteménybe tartozó szép- és szakirodalmi dokumentumok, oktatócsomagok, oktatási segédanyagok feltárásával járul hozzá a könyvtár sokszínű kínálatának eléréséhez.

A formai feltárás mellett a kiadványok tartalmi feltárása is a feladatai közé tartozik. … A kétezres évek elején bevezetett, a tartalmi feltárás új eszközeként használt Köztaurusz használatát is kiválóan megtanulta. Mai napig ő a felelőse a tárgyszórendszer bővítésének…

2005-ben aktív részese volt a megyei könyvtár HunTéka integrált könyvtári rendszerre való átállásának, közreműködött a tesztelésben, valamint abban is, hogy az elkészítendő rekordok tökéletesen megfeleljenek a Magyar Országos Közös Katalógus előírásainak. Szakmai tapasztalatait több publikációban is közzétette.

... Az intézményben működő Minőségirányítási Tanács alapítótagjaként ötleteivel és munkájával aktívan hozzájárult, hogy a könyvtár 2018-ban megkapta a Minősített Könyvtári címet.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének 1990 és 2005 között volt tagja. Kötelességtudata, rendkívüli segítőkészsége, szakmai alázata, tudása és kimagasló emberi tulajdonságai révén olyan példaértékű KÖNYVTÁROS városunkban és megyénkben, aki minden tekintetben méltó erre a díjra.

Gratulálunk kollégánknak az elismeréshez!

Az ünnepi ceremóniát követően a közgyűlés véget ért. A program zárásaként az egyesület érdeklődő tagjai a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban látható, a Magyar Géniusz című vándorkiállítást tekintették meg.

Berente Erika
Fotók: Vas Balázs, Márné Tóth Krisztina, Biczó Zalán

2022.12.08