Az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napja

Szabados Éva írása

a-childs-cry-for-peace

Amikor egy háború miatt főként nők menekülnek a gyermekeikkel, sokan nyújtanak segítő kezet. De vannak, akik visszaélve mások kiszolgáltatottságával, kegyetlen élősködőkként vetik rájuk magukat. Az Európai Unió 2007-ben nyilvánította minden év október 18-át az emberkereskedelem elleni küzdelem napjának, amely egyben felhívás az áldozatok megfelelőbb védelmére, a megelőzésre.

A megelőzéshez nagyon fontos a potenciális áldozatok tájékoztatása. De Coll Ágnes, a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának vezetője, akinek munkáját nemzetközi szinten is elismerik, több mint tíz éve menti a legkiszolgáltatottabbakat a rabszolgaságból. Igen, sajnos létezik a modern rabszolgaság, a becsült adatok szerint, ami sajnos valószínűleg alulról súrolja a realitást, legalább 27 millió áldozata van jelenleg világszerte.

De Coll Ágnes és dr. Tatár Erika közös tanulmányából kiderül, hogy az emberkereskedelem legveszélyeztetettebb csoportjába a fiatal lányok és nők tartoznak, hiszen az összes kizsákmányolási formában rendkívül magasan vannak reprezentálva.

A második csoport a gyermekek, mert világszerte óriási igény mutatkozik a gyermekmunkára. Nem lehet szavakat találni, amikor kiderülnek a motivációk. Az elkövetők azt vallják, hogy bizonyos munkafolyamatokat fizikai adottságaik miatt a gyermekek tudnak a legkönnyebben elvégezni. E mellett a lelki tényezők is szerepet játszanak a kizsákmányolásukban, hiszen ők még nincsenek tisztában a jogaikkal, önérvényesítő képességük csekély, így kevés eszközzel rendelkeznek a bűnözők ellen. Ráadásul a „toborzás” során sokkal könnyebb kontroll alatt tartani, megfélemlíteni, könnyű kialakítani a kötődést, az érzelmi függőség állapotát. Különösen nagy veszélynek vannak kitéve a diszfunkcionális családban felnövő gyermekek, hiszen egy stabil, érzelmi háttér nélküli közegből könnyebb az emberkereskedők áldozatává válni. A halmozottan hátrányos, bántalmazott vagy utcán felnövő gyerekeket a legkönnyebb befolyásolni és becsapni egy jobb jövő ígérete reményében. Náluk nem csupán az anyagi javak bírnak csábító erővel, hanem sokkal inkább egy szerető, elfogadó és támogató közeg ígérete is.

A harmadik csoport a bevándorlók és menekültek. Az Európán végigsöprő bevándorlási hullám miatt egyre jelentősebb számot mutat a közülük kikerülő áldozatok száma. A legtöbb országban megfigyelhető, hogy a kizsákmányolás áldozatává vált rabszolgák jelentős része olyan bevándorló, aki embercsempészet útján került a befogadó országba, így jogi státuszuk bizonytalan. Ezek az emberek távol otthonuktól, az adott nyelvismeret hiányában rendkívüli módon ki vannak szolgáltatva, és mivel sokszor illegálisan tartózkodnak az adott országban, ezért a hatósághoz sem mernek segítségért fordulni, ha bajba kerülnek. Ennél az áldozati rétegnél figyelhető meg leginkább, hogy az emberkereskedelem és embercsempészet mennyire kéz a kézben járó bűncselekmény.

De Coll Ágnes egyik interjújából az a döbbenetes tény is kiderül, hogy a rabszolgatartás közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. „Magyarországon kisebb településeken a ház körüli rabszolgatartás némely helyeken olyan elfogadott, hogy a gyerekek is tudják az iskolában, hogy melyik háztartásban vannak rabszolgák, és kinek hány van.” Mennyire sokarcú és súlyos problémáról van szó, amely egy társadalom mentális állapotát is prezentálja.

Az emberkereskedelem áldozatai nemcsak a külföldön prostituáltként használt nők, férfiak és gyermekek, hanem azok is, akiket kényszermunkára és rabszolgaságra fognak, sokszor megfosztanak papírjaiktól, pénzüktől és legtöbbször emberi méltóságuktól is. Kiemelendő ezen a napon a Baptista Szeretetszolgálat, amely több mint 10 éve küzd elkötelezetten az emberkereskedelem ellen. Lépéseket tesz a megelőzésben, védett házaiban biztosítja az áldozatok védelmét, ellátását, képviseli érdekeiket.

Fontos leszögezni, hogy addig tud jövedelmezően működni ez a szörnyű és szövevényes bűncselekmény-gépezet, amíg van felvevő piaca, olyan embertelen személyek, akik képesek lelkiismeretlenül kihasználni és ezzel tönkretenni, traumatizálni, megnyomorítani gyermekeket, nőket, kiszolgáltatott embereket. Ha egyetlen egyszer beleélnék magukat, mit érezhetnek az áldozatok, már nem tennék többé.

Azok, akik gyengéd jóakarattal tekintenek a rabszolgatartóra, de kemény szívvel a rabszolgára, úgy látszik, sohase képzelték magukat ez utóbbinak a helyzetébe: mily vigasztalan kilátások, a változás minden reménye nélkül. Gondolj csak arra a lehetőségre, amely mindig fölötted lebeg, hogy feleségedet és gyermekeidet – akiket a természet berendezése folytán még a rabszolga is a magáénak nevez – elszakítják tőled s baromként adják el az első vevőnek. És ezt cselekszik és védelmezik olyan emberek, akik állítólag úgy szeretik felebarátaikat, mint önmagukat, akik hisznek az istenben, és akik imádkoznak, hogy legyen meg az ő akarata e földön!” (Charles Darwin)

A rabszolgaság megszüntetésének legnehezebb része az lenne, hogy olyan társadalmakat kellene létrehoznunk, amelyekben a korábbi rabszolgák boldogulnának.” (Mike Pearl)

Szabados Éva

Forrás: ec.europa.eu, rtk.uni-nke.hu, szabadeuropa.hu, csalad.hu

A kép a Wikimedia Commons szabadfelhasználású gyűjteményéből származik, a szerzői jogtulajdonos a kép készítője. A felhasznált kép forráshelye a szerzői jogi feltételekkel és a szerző megnevezésével ezen a linken található.

2022.10.18