Kényszerpálya vagy lehetőség? – 155 éve történt a kiegyezés

Kamaratárlat a Borsos Miklós Időszaki Kiállítótérben

kiegyezes-kiallitas-borsos-miklos-kter

Augusztus 26-án nyílt meg a Borsos Miklós Időszaki Kiállítótérben a Kényszerpálya vagy lehetőség? – 155 éve történt a kiegyezés című, Cserhalmi Zoltán történész, múzeológus vezetésével létrejött kamaratárlat, amely történelmünk egyik sarkalatos pontjának állít emléket.

Történelmünkben meglehetősen ritkák a békés úton, tárgyalások és józan stratégiai mérlegelés során születő kompromisszumos politikai megoldások – az 1867-ben megkötött kiegyezés viszont éppen ide sorolható. Nem véletlenül vonult be értelmi szerzője, Deák Ferenc „a haza bölcseként” a nemzeti emlékezetbe. Létrejöttéhez természetesen szükség volt a felek szorult helyzetéből fakadó kompromisszumkészségre. Ausztria sorozatos külpolitikai kudarcai következtében képes volt félretenni központosító, összbirodalmi törekvéseit, míg Magyarország nemzeti függetlenségének egy részét áldozta fel a cél érdekében. Így jött létre egy Bécs-Budapest központú, kétpólusú, dualista monarchia Európában, amelyet néhány évtizednyi – egészen az első világháború kitöréséig tartó – hihetetlenül prosperáló gazdasági és társadalmi felzárkózás jellemzett.

Az Osztrák-Magyar Monarchia Európa vezető államai közé tartozott mind területileg, mind gazdaságilag. Ám a látszólagos jólét ellenére a mélyben már ott munkáltak azok a problémák, amelyeket sem ekkor, sem pedig az eljövendő évtizedekben nem sikerült közös erővel megoldani: nemzetiségi ellentétek, a választójogi kérdés és a Monarchia alkotmányos továbbfejlődésének kérdése. Végül ezek a megoldatlan problémák fogják a dualista államalakulat és egyszersmind a történelmi Magyarország vesztét okozni.

A kamaratárlat a 48-as szabadságharc leverésétől és az azt követő megtorlás időszakától az 1867-es királykoronázáson át egészen a boldog békeidők emlékezetéig követi végig az eseményeket. A kiállítás elsősorban múzeumunkban fellelhető és frissen helyreállított dokumentumokra épül. Ezekből két személyes emlékanyag is kiemelkedik: az intézmény névadójának, Rómer Flórisnak a megtorlás időszakában, börtönévei alatt készült alkotásai, illetve a haza bölcsének, a jogi tanulmányait Győrött végzett Deák Ferencnek a Petz családdal folytatott levelezése. A kiegyezés legnagyobb ellenzőjéhez, Kossuth Lajoshoz és turini (torinói) emigráns köréhez kapcsolódó néhány tárgy is látható a tárlaton. A kiállítást a dualizmus időszakából származó emléklapok zárják, amelyek a kor gazdasági fellendülésének jeles bizonyítékai.

A kamaratárlat szeptember 25-ig tekinthető meg a Borsos Miklós Időszaki Kiállítótérben (Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.), keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Cserhalmi Zoltán
Fotók: Vas Balázs

2022.09.04