Ferdinand Graf von Hardegg I.

Kötetbemutató a győri könyvtárban

ferdinand-graf-von-hardegg

Június 13-án a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának rendezvénytermében került sor a Kovács László által szerkesztett és dr. Bagi Zoltán Péter bevezető tanulmányával készült Ferdinand Graf von Hardegg I. című kötet bemutatójára.

A Civilek Győrért Egyesület kiadásában megjelent könyv a történelem azon időszakáról szól, amelynek során 1594-ben a törökök elfoglalták a „kereszténység védőbástyáját”, vagyis a győri várat, amely – lévén Bécs előtt az utolsó védvonal – Európa-szerte óriási riadalmat okozott. A kötet szerzője-szerkesztője, Kovács László, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője a bemutatón 2014-ig vezette vissza a munka elkészültének előzményeit: akkor kezdett el kutatni külföldi levéltárakban Győr történetével kapcsolatban (bécsi levéltár, Sankt Pölten levéltára). Rengeteg forrást tanulmányozott, majd hiteles szaktekintélyek munkáinak felhasználásával írt egy kisebb tanulmányt a Szülőföldünk pályázatára, ahol érmet nyert a Ferdinand Graf von Hardeggről szóló munkájával. Végül 8 év elteltével jutottak el oda, hogy a Nemzeti Kulturális Alaptól anyagi forrást kapott a Civilek Győrért Egyesület a tanulmány kötetté bővített megvalósulásához.

Szerkezetileg a kötet első része a dr. Bagi Zoltán Péter, Győr Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója által írt szakmai előtanulmány, amelyről maga a szerző azt mondta el, hogy hagyományos életrajzi monográfia helyett az érdeklődők sokkal inkább egy olvasmányosabb jellegű munkát vehetnek a kezükbe. Nem mellékes indoka, illetve éppen hogy nyeresége az ilyen kiadványoknak, hogy ugyan Győr levéltára rengeteg forrást és dokumentumot őriz a település történelméről (amely hadászati szempontból gyakorlatilag az ókortól kezdve stratégiai jelentőséggel bírt), ám a városon kívül – főként a környező országokban – legalább három-négyszeres anyagmennyiség lelhető fel ezzel kapcsolatban, amelyekhez nem olyan könnyű (magánszemélyként) hozzáférni. Valamint, éppen ebből kifolyólag, az idegen nyelveken (gót német, latin) írt dokumentumok tanulmányozása sem könnyű feladat a téma, és kimondottan az 1594-es, vagy éppen az 1597-98-as időszak iránt érdeklődőknek. A bevezető tanulmány azt az utat mutatja be, amely 1593-ban, Szinán nagyvezír seregének Veszprém alatti felsorakozásától egészen az 1594-es, Esztergom elleni ostromig tart – éppen ezen időszak alatt került főszerepbe Ferdinand Graf von Hardegg mint hadvezér.

A bevezető tanulmány után pedig az eddig feldolgozott, idegen nyelven írt, újrafordított források egy részének közzététele következik, amely 1589-től pontosan 1594. július 31-ig, a győri vári ostromának kezdetéig tart. A kötetben lévő tartalom fordításában és a szöveg gondozásában vállalt munkájaként a két „fő szerzőn” kívül említésre került Vajk Borbála Krisztina levéltáros is. A megjelent kiadvány – amelyhez roppant komoly jegyzetapparátus, személy- és helynévmutató társul – az alkotók szándékai szerint egy sorozat első része csupán, hiszen számtalan további, még feldolgozatlan forrás foglalkozik Győr történelmének ezen időszakával, magával a vár ostromával (a tervezett második kötet), Ferdinand Hardegg főkapitánnyal, a vár feladását követő perével és kivégzésével (a harmadik kötet). Mindezeken túl pedig a kassai városi levéltárban, a pozsonyi városi levéltárban és a már említett alsó-ausztriai tartományi levéltárban (Sankt Pölten) mérhetetlenül sok anyag található még Hardeggre vonatkozólag. De, tényleg távlati elgondolásként, felmerült még legalább egy kötet az 1597-es, 1598-as ostromról is.

A Ferdinand Graf von Hardegg I. kötete a Civilek Győrért Egyesület felé történő e-mailes jelzést (kapcsolat@civilekgyorert.hu) követően július 18-tól ingyenesen átvehető Győr Város Levéltára recepcióján.

Szilvási Krisztián
Fotók: Vas Balázs

2022.07.14