Cseke J. Szabolcs: Zuhanás

Csiszár Antal könyvajánlója

cseke-j-szabolcs-zuhanas

Családregény, biográfia, történelmi, avagy kalandregény? Mindegyik vonást magába sűríti Cseke J. Szabolcs győri költő 2019-ben megjelent könyve, amelyet nem jellemez az ismert családregények monumentális terjedelme, ehelyett a XXI. századi olvasók igényéhez igazodva, tömörítve tárja elénk familiáris eseményeit.

A felgyorsult idő és a civilizált világ feszített tempója nem igazán kedvez a hosszú regényfolyam(at)nak. A könyv szerző-főhősének élete rendszereken ível át: a negyvenöt utáni átmeneti demokratikus remény kertjében már ott ólálkodott a kommunista diktatúra farkasa, hogy azután mindent bekebelezzen. Totális diktatúra, átmeneti olvadás, majd jegesedésen keresztül vezetett az út az ötvenhatos forradalom és szabadságharc kirobbanásához, hogy szovjet szuronyokra visszarendeződő parancsuralom mutassa meg először kemény, majd puhuló arcát. Amikor számukra véglegesen legördült a függöny, a polgári társadalom magántulajdonra épülő és többpártrendszerű demokráciája következett.

Cseke J. Szabolcs megélte családja anyagi-társadalmi deklasszálódását, a kommunista rendszer megfosztotta őket vendéglőjüktől. Paradox helyzet volt, a bérből és fizetésből élők kategóriájába kerülvén rendszerkonformabbá lettek. A családban különösen az anya fektetett nagy súlyt a gyerekek tanulására, az új rezsim saját nevelésű értelmiség kinevelésére törekedett, így a regény főhőse, Netovább útja a gimnáziumon keresztül az Eötvös Loránd Tudományegyetemre vezetett, ahol magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. A tanügy minden lépcsőjének fokát megjárta: kollégiumi nevelő, középiskolai tanár, majd tanulmányi felügyelő munkaköröket töltött be.

A Zuhanás hű keresztmetszettel szolgál a létező szocializmus mindennapjairól, bevezet a nemzetközi KISZ-táborok világába, a szocialista oktatási intézményekbe. Emberalakjai sokoldalúan megformáltak, hús-vér személyiségek. Végigkísérhetjük a pályakezdés gondjait, a lakáshoz való jutás körülményességét. A szerző a valóság tényeinek feltárása mellé filozófiai eszmefuttatással is szolgál.

A könyvet szemléletes ábrázolásmód, könnyed stílus jellemzi – ez teszi igazán olvasmányossá. A sorokat követve szinte ott vagyunk az események sűrűjében, együtt szórakozunk a KISZ-tábor fiataljaival, ott lehetünk a kollégiumi szobákban, az MSZMP első titkárával történő találkozás részeseiként tapasztaljuk meg, hogy hazánk első számú politikusa is esendő ember, akit egészségügyi problémák gyötörnek.

Cseke J. Szabolcs gazdag poétikai munkássággal a háta mögött a próza terepén sem vall szégyent.

Csiszár Antal

2022.06.07