Megkezdődik a kínai kulturális forradalom

Ezen a napon történt: 1966. május 16. – Szabados Éva írása

kinai-kulturalis-forradalom

Van, hogy a realitás túlszárnyalja a disztópiát. A kínai „kulturális” forradalom – amely 1966. május 16-án kezdődött – valójában az ősi kínai múlttal és kultúrával történő leszámolás volt, egy durván embertelen időszak. Az egyetemeken megszűnt az oktatás, tanárokat vertek a diákok, számos értékes műemléket leromboltak, könyveket égettek, műalkotásokat semmisítettek meg. Az egész mögött pedig ott húzódtak Mao Ce-tung hatalmi törekvései. A humanitárius katasztrófa gyökerei azonban távolabbra nyúlnak vissza, például az ópiumháborúkig.

A „nagy proletár kulturális forradalom” beágyazódik Kína történelmébe, ezért mélyebb megértéséhez szükséges megismerni a múlt eseményeit és összefüggéseit is, amelyek idáig vezettek.

Leszámolás

A kulturális forradalom – nevével ellentétben – voltaképpen Mao Ce-tung hatalmának megerősítését, a lehetséges riválisok elszigetelését, a revizionista gondolatok megelőzését szolgáló program volt, mely 1964-66-ban vette kezdetét, és egészen 1976-ig (Mao haláláig) tartott. Mao pártbéli ellenfeleivel való leszámolás eszközeként fiatalokból álló, fanatizált csoportokat szerveztek, akik első feladata az volt, hogy radikális módszerekkel megszabaduljanak az évezredes kínai történelem kulturális örökségétől. Megszüntették a mozivetítéseket, bezárták a könyvtárakat, tiltották a csoportosulást, és általában a szórakozás minden formája tilos volt – a politikai elit tagjait kivéve – mindenkinek.

Másik hajtása a vörösgárdisták légiójának létrehozása volt, akik a legdurvább módszerekkel számoltak le a nép ellenségeinek kikiáltott – nemritkán szintén baloldali, de Mao útjában álló vagy hatalmára veszélyes – emberekkel. 1969-ben, mikor már nem volt szükség rájuk, Mao utasítást adott a hadseregnek, hogy számolja fel a vörösgárdisták csapatait (ezzel lényegében megismétlődött, ami a Szovjetunióban történt: a kommunisták közül azok, akik hatalomra jutottak, leszámoltak a külső és belső ellenzékkel, majd azokkal, akik az ellenzékkel leszámoltak…).

A kulturális forradalom vége Kína gazdasági-társadalmi válságba zuhanása volt, melyet később Mao utódai kíséreltek meg rendezni – ez a feladat főként Teng Hsziao-pingre hárult.

A tradíciók lebontása

A kulturális forradalom egyik fő célja és lényege a tradíciók lebontása, az ellenük folytatott kérlelhetetlen harc volt. Mao nem csak a politikai ellenfelének tekintett pártstruktúrák és állami hierarchiák elleni harcra buzdította híveit és az ifjúságot, hanem frontális támadást hirdetett a hagyományos családi értékek, a szülők tisztelete ellen is. Az ifjúságot arra biztatták, hogy hurcolják meg tanáraikat; a házastársakat és barátokat arra, hogy jelentsék fel egymást. Bezárták az iskolákat, üldözték az értelmiséget, és emiatt nemzedékek maradtak ki az iskolai képzésből.

Mao Ce-tung és hívei, különösen a „négyek bandája”, kíméletlen harcot hirdettek a kínai múlt tárgyi emlékei ellen is. Pótolhatatlan műkincseket semmisítettek meg. A mérsékeltebb vezetők titokban próbálták menteni a menthetőt. Jellemző, hogy a hivatalban lévő miniszterelnöknek, Mao évtizedes harcostársának, Csou En-lajnak is sajátos praktikákhoz kellett folyamodnia a legértékesebb kincsek megmentése érdekében. Megbízható katonai egységeket küldött például a Tiltott Város védelmére azzal, hogy az ottani „mételytől”, éppen „a mérgezés elkerülése érdekében”, meg kell óvni a vörösgárdistákat is. A katonák öt éven át tartották hermetikusan elzárva a külvilágtól a volt császári palotát és múzeumait.

Országszerte a műemlékek sokaságát azonban nem sikerült ilyen védelemben részesíteni. A „feudális” és a „burzsoá” hagyományok elleni harc jegyében rengeteg műkincset megrongáltak, elpusztítottak. A „marhafejű démonok és kígyóistenek” megvetése jegyében betiltották a hagyományos irodalmi és művészeti alkotásokat.

A filozófia szintjén a harmónia értékeinek korábbi hangsúlyozása helyébe az ellentétek abszolutizálása került. A Kínában szokásos, számokat alkalmazó jelszavak nyelvén elvetették „a kettő eggyé válik” elvét, ami a harmóniára, az ellentétek összebékíthetőségére utalt, helyette abszolutizálták „az egy kettéválik” tételt, ami minden belső ellentét manifesztálódását, az állandó harcot jelentette.

Társadalmi síkon a fékevesztett „osztályharc” volt a jelszó, és e harc érdekében kreáltak ellenséget szó szerint egymásból, nem lévén már igazi burzsoázia. A „forradalmi bíráskodás” a gyakorlatban azt hozta előnyös helyzetbe, aki megelőzte társát a feljelentéssel.

A kulturális forradalom a külföld elleni kultúrharc is volt, az idegengyűlölet felszításával. Ennek gyökerei többek között az ópiumháborúkhoz nyúlnak vissza. A bokszerlázadás hagyományai is életre keltek, bár az akkori gyilkosságok helyett megelégedtek a zaklatás különféle módszereivel. A külföldi követségek dolgozóit súlyos atrocitások érték.

Mao Ce-tung példaképe az antikonfuciánus, legista Csin állam és vezetője, a paranoiás Csin Si Huang-ti császár volt, aki i. e. 221-ben egyesítette a kínai fejedelemségeket, és aki a hagyomány szerint elégettette a konfuciánus könyveket, élve eltemettette a konfuciánus írástudókat.

Mao egyenesen azt tűzte ki célul, hogy megszerzi magának az emberek lelkét: nem csak azt akarta, hogy lojálisak legyenek hozzá, meg hogy féljék hatalmát, de azt is, hogy szeressék, sőt fenntartás nélkül imádják őt.

kinai-kulturalis-forradalom

Mindenütt, egykori harcostársai között is ott látta és láttatta a sötét, a külfölddel és a burzsoákkal kokettáló reakciós háttérhatalmat, amely a kultúrán át akar befolyást szerezni magának a kínai nép ellenében.

Az intenzitásában változó, leginkább Mao egészségi és lelki állapotát követő, de mégiscsak tíz éven át tartó terrorkampányban 1-1,5 millió embert ölhettek meg, ami ugyan eltörpül a „nagyugrás” okozta éhínségben elpusztult tízmilliók mellett, de a kulturális forradalom és a „vörösgárdisták” így is rettegésben tartották a kínaiak, leginkább a városiak tízmillióit és más népeket. Merthogy bár a mozgalom a hagyományos kínai kultúrát büszkén és kéjjel pusztította, közben nacionalista is volt, így a tibetieket vagy ujgurokat például még több támadás érte.

Kapcsolat az Egyesült Államokkal

Mindeközben elindult Kína és az Egyesült Államok közeledése. 1971-ben az amerikai asztalitenisz-válogatottat kínai vendégszereplésre hívták Mao jóváhagyásával, ami a két ország közötti fagyos viszony és Kína bezárkózottsága miatt a világ újságjainak címlapjaira került. A kialakult közhangulatban és a közeledő amerikai választások előtt Henry Kissinger tárgyalásokat és előkészületeket kezdett az első amerikai-kínai csúcstalálkozó előkészítésére Pekingben. Ezzel Kína kilépett hosszú elszigeteltségéből, egyebek között elfoglalta helyét az ENSZ – vétójoggal is együtt járó – Biztonsági Tanácsában, mely posztot addig Tajvan töltötte be.

kinai-kulturalis-forradalom

Mao 1972-ben, a hidegháború közepén fogadta Pekingben Richard Nixon amerikai elnököt. Míg akkoriban az Egyesült Államok egyedül Tajvant ismerte el a hivatalos Kínának, s Nixon mint republikánus elnök korántsem volt híve a közeledésnek, mégis ez a látogatás volt az, ami megindította nemcsak a kínai-amerikai, de a szovjet-amerikai viszony enyhülését is (úgy látszik, ennek az enyhülésnek Tibet megszállva tartása, vagy az olyan események, mint az 1989. júniusi Tienanmen téri vérengzés sem tudták komolyan útját állni).

Mao emlékezete

A szocialista országok egykor nagynevű politikai vezetői sorra tűntek el a történelem süllyesztőjében. Minél nagyobb kultusz alakult ki körülöttük életükben, annál nagyobb volt a bukásuk haláluk után. Mao Ce-tungot, a nagy távol-keleti birodalom vezetőjét olyan vallásos kultusz övezte, hogy e séma alapján az ő bukásának nagyságrendekkel kellett volna meghaladnia társaiét, mégsem így történt. Hazájában a tévedhetetlensége körül csapott csinnadratta ugyan már elcsitult, de századik születésnapját 1993-ban mégis Kína kiemelkedő alakjának kijáró tisztelettel ünnepelték meg.

Szabados Éva

Forrás: terebess.hu, wikipedia, helsinki.hu

A képek a Wikimedia Commons szabadfelhasználású gyűjteményéből származnak, a szerzői jogtulajdonosok a képek készítői. A felhasznált képek forráshelyei a szerzői jogi feltételekkel és a szerzők megnevezésével a következő linkeken találhatók: 1. kép; 2. kép; 3. kép.

2022.05.16