A Győri antológia és én

Múltidéző vallomások, élménybeszámolók a győri könyvtárban

gyori-antologia-es-en

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) tagjai 2022. március 2-án a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.) – második otthonukban – A Győri antológia és én címmel rendhagyó, kötetlen-beszélgetős összejövetelt tartottak, melyre érdeklődő olvasóikat is meghívták.

A rendezvényt eredetileg 2020-ban, a Magyar Kultúra Napján, a 20. jubileumi antológiakötet megjelenése tiszteletére tartották volna, a járvány kitörése miatt azonban el kellett halasztaniuk. Jelenlegi beszélgetésükről – még mindig félve a fertőzéstől – rajongóik, olvasóik, ismerőseik közül, sajnos, sokan otthon maradtak.

Csáky Anna, az antológia felelős szerkesztője volt az est háziasszonya. Felvezetőjében hangsúlyozta, most ne az egyes művekről essék szó elsősorban, hanem arról, miként fogalmazták meg közösen a szerzők ars poeticájukat, olvasói üzeneteiket a kötetek címén keresztül, valamint a fülszövegekben, emellett osszák meg egymással egyéni élményeiket, vallomásaikat az antológiával kapcsolatban.

Elmesélte, 2002-ben csatlakozott költőként a szerzők közé, a kötet lektori munkáját is végezve. 2005-től (Sárai Anikó, az első szerkesztő sajnálatos halála után) – Molnár György fotós és képzőművész segítségével – ő folytatta az antológia szerkesztését is, bővítette a szerzőkört, majd a 9. kötet megjelentetését követően az Önkormányzathoz küldött, pénzbeli támogatást kérő pályázata révén és Bári Olga önkormányzati képviselő támogatásával akkora összeget nyert az idők folyamán közösséggé szerveződött alkotógárda, hogy 2009-ben egy új külsejű, gazdag, színes képekkel illusztrált jubileumi kötetet sikerült kiadniuk. Ma is ebben a formátumban jelenik meg az antológia. Csáky Anna költői munkássága e közösségben teljesedett ki: hét önálló verseskötetet jelentetett meg belépése óta.

Molnár György, a felelős szerkesztő „jobbkeze”, az antológiakötetek képanyagának összeállítója, borítótervezője, fotósa a beszélgetés közben levetítette a címlapokat, elmesélve keletkezésük történetét. Néhány emlékezetes képzőművészeti alkotás, fotó is gyönyörködtette a jelenlévőket, szép versek, fülszöveg-részletek is elhangzottak.

Az alkotók felidézték a Győri antológiával kapcsolatos történeteiket: csatlakozásukat az alkotóközösséghez, a szerzőtársaknak a művek keletkezésére gyakorolt inspiratív hatását s azt az utat, mely az önkormányzat anyagi, erkölcsi támogatásához, a neves hazai és határon túli folyóiratokban való megjelenésükhöz, az ország különböző irodalmi-művészeti alkotóközösségekkel felvett kapcsolataikhoz, valamint a Győr Művészetéért díj elnyeréséhez vezetett. Az antológia rangját emeli, hogy Komoróczy Emőke művészettörténész megírta kiadásának történetét, sőt Csáky Anna, Cseke J. Szabolcs költészetének bemutatását, méltatását is.

Mivel a mai szerzőkör tagjai nem egy időben csatlakoztak a GYAK-hoz, sok újdonságot hallhattak egymásról a beszélgetés során. Egyesek már meglévő saját kötetek, mások kiváló képzőművészeti rangjuk révén kaptak helyet az antológiában, így a fotósok is, és voltak, akik pályázat útján, de már megjelent kötetekkel, esetleg kiforrott írásokkal kerültek be az állandó szerzők közé.

Kecskés Rózsa például elmesélte, ő volt a közösségben az első, akinek írásai megjelentek a 2000-ben Sárai Anikó költő, önkormányzati képviselő által, tíz költő száz versével szerkesztett Győri antológia első kötetében. Felemelő élményt jelentett számára a könyvbemutató a színházban. Büszke volt, hogy Sárai Anikó halála után Csáky Anna vezetésével két évig szerkeszthette a könyvet, majd megírta később az antológia 10 éves történetét is egy Molnár György színes fotóival illusztrált, aranykötésű könyvecske formájában.

Cseke J. Szabolcs többkötetes költő és író Székesfehérvárról utazott ide, hogy részt vegyen a beszélgetésben. Elmesélte, 2008-ban Kecskés Rózsa mutatta be az antológiaközösségnek, amelynek hamarosan egyik meghatározó tagja lett. Részt vesz a szerkesztési, valamint műhelymunkákban, kapcsolatokat teremtett más, országon belüli irodalmi csoportokkal. Tagja a székesfehérvári Vörösmarty Társaságnak is, egyik szerzője a Vár című folyóiratnak, melyben az ő közvetítésével több antológiás is megjelenhet.

Gősi Vali 2010-ben kopogtatott verseivel a GYAK ajtaján, felvételét kérve a szerzők közé. Könnyekkel küszködve mesélte, fia tragikus halála miatt érzett végtelen bánatát csak az írás segítségével tudta elviselhetővé tenni. Akkor szinte mindegyik versében ez az érzés fogalmazódott meg. 2011-ben, az antológia Szárnyalás című kötetében jelentek meg először írásai. Azóta a GYAK egyik leghűségesebb, legodaadóbb tagja, minden rendezvény közreműködője, az összejövetelek aktív résztvevője, emellett az antológia szerkesztőbizottságának is tagja.

gyori-antologia-es-en

Kozák Ágnes író pályázat útján került az állandó szerzők közé azt követően, hogy 2011-ben a Könyvszalonon, a színház egyik liftjében Balatonról szóló, bemutatandó mesekönyvével kezében megismerkedett Molnár Györggyel, akitől tudomást szerzett a Győri antológiáról. Később az ő közreműködésével csatlakozott a szerzőkhöz.

Szigeti Endre 2016-ban, a Könyvszalonon látta meg először a Győri antológia könyvbemutató műsorát Kaiser László költő, a Hungarovox kiadó vezetője ajánlására és kíséretében. Elragadtatással mesélt arról az élményéről, melyet a bemutató váltott ki belőle. Először pályázóként, 2017-ben jelent meg az antológiában, majd 2018-ban állandó szerzőként, Győri Andor írói álnéven, egy már megírt regény birtokában. Hangsúlyozta, zenei ambíciói e közösségben kaptak szárnyat, mikor a rendezvényeket általa megzenésített versekkel tehette színessé. Az antológia szerkesztőbizottságának is tagja.

P. Nagy Gabi kezdetben mint sikeres versmondó vett részt a Győri antológia műsoraiban, de mivel kiderült, tud írni, Nagygábor Margit néven a könyvben is megjelent.

Lehetne még sorolni a múltidéző vallomásokat arról, ki milyen körülmények között került az antológiaközösségbe. Boros Bálint többkötetes írót, a GYAK egyik leghűségesebb tagját 91. születésnapja alkalmával is köszöntötték alkotótársai. Meghatva mondott köszönetet azért a sok-sok évi élményért, melyet a közösségben átélt.

Rácz Katalin író 2008-ban, dr. Ottófi Rudolf akkori alpolgármester ajánlására, első kötetének Könyvszalonbeli bemutatója után lett antológiás. Ma a könyv szerkesztőbizottságának tagja, s újabb kötet szerzőjeként is dicsérni lehet. Sajátos humorral átszőtt, abszurd történetei különösen kedveltté teszik az olvasók körében. Őszinte kritikai megjegyzései nagy segítséget nyújtanak a közösségben folyó műhelymunkában.

Vehofsics Erzsébet kezdetben mint író és költő mutatkozott be az antológiában, csak évekkel később jelenhetett meg benne csodálatos természetfotóival is. A rendezvényeken a művek értő felolvasásával ugyancsak jeleskedik.

Gősi Ferencre akkor figyeltek fel az antológiások, mikor kiderült, nagyszerű fotós, és kellemes, mély zengésű hangján kiválóan olvas fel szövegeket. Ma már első kiállításához gratuláltak társai.

Németh Gizella textilvarrót szintén Molnár György hozta be a közösségbe. Munkái évek óta emelik az antológia színvonalát.

Kulcsár Nárcisz, az antológia állandó illusztrátora örömmel fogadta a munkáiért kapott elismerő szavakat és a gratulációkat doktori címe elnyerése kapcsán is.

A jelen lévő szerzők örömmel és büszkén emlékeztek meg a 2017-ben, a Magyar Kultúra Napján átadott, az önkormányzat elismerését jelentő Győr Művészetéért díjról, melyet Csáky Anna vehetett át Radnóti Ákos alpolgármestertől nagy taps kíséretében. Abban az évben rajtuk kívül csak a Győri Szimfonikusok részesültek ebben a díjban.

A beszélgetésbe a vendégek (barátok, ismerősök, családtagok) is bekapcsolódtak. Egyikük az antológiából választott vers felolvasásával köszöntötte a szerzőket, másvalaki elmondta, mindegyik rendezvényen rendkívül jól érezte magát, nem hagy ki egyet sem, ha teheti. Volt, aki lelkesen fogadta az alkotók őszinte, múltidéző történeteit, nagy élményt jelentett neki mögöttük az embert megismerni és azt hűséget, mellyel az antológiához kötődnek.

A kissé hosszúra nyúlt összejövetel végén a közösség tagjai vendégül látták a megjelenteket, akik időt nem sajnálva folytatták még a beszélgetést, majd élményekben gazdagon távoztak.

Csitkovics Gyula, a győri könyvtár művelődésszervezője végig velük maradt. Segített a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában. Nagy-nagy köszönet érte.

Utólag a szerzők is megosztották egymással benyomásaikat a történtekkel kapcsolatban. Szigeti Endre így összegezte a rendezvény tanulságait: „Úgy gondolom, jól sikerült, mert kötetlenül, természetesen beszéltünk olyan dolgokról, melyek bennünk már régen megfogalmazódtak, csak éppen nem adódott alkalom, hogy egymással megosszuk őket. Nehéz ilyenkor az idővel gazdálkodni. Nem is tudom igazából, hogyan lehetett volna rövidebbre fogni. A rendezvény rendhagyó volt a dolog jellegéből adódóan abban is, hogy most nem érvényesült a hagyományosan pontos és feszes időgazdálkodásunk.

Csáky Anna, az alkotóközösség vezetője
Fotók: Molnár György

2022.03.09