Bajcsi Ildikó: „Ezeknek ki kell kerülni a nemzet vérkeringéséből” – A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása (1938-1944)

Clio kötetek 7. ‒ könyvajánló

bajcsi-ildiko-a-komaromi-es-kornyekbeli-zsidosag-jogfosztasa

Bajcsi Ildikó a Csehszlovákiában eltérő keretek között szocializálódott dél-szlovákiai zsidóság jogfosztását mutatja be a Felvidék 1938-as visszacsatolását követően Komárom és környékének példáján keresztül.

Az „Ezeknek ki kell kerülni a nemzet vérkeringéséből” – A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása (1938-1944) című kötet első fele a helyi zsidó közösség sorsában beállt változásokat az 1938. november 2-i első bécsi döntéstől 1941 augusztusáig, vagyis a harmadik zsidótörvény kihirdetéséig követi nyomon. A szerző kitér a zsidóság nemzeti lojalitásának megkérdőjelezésére, a gazdasági őrségváltás helyi folyamataira, és bemutatja a helyi közigazgatás hozzáállását a harmadik zsidótörvényhez. Ábrázolja a helyi sajtóban megjelent zsidóellenes sztereotípiákat, és betekintést nyújt a negyedik zsidótörvény végrehajtásának helyi folyamataiba is.

A könyv tárgyalja a német megszállást követő gettósítás, kifosztás és deportálás folyamatát, és bemutatja a nyilas hatalomátvétel utáni eseményeket is.

A kötet a Clio Intézet honlapjáról tölthető le.


A Clio kötetek korábbi kiadványai:

- Magyar Endre Lénárd: Perjessy Sándor és a Tanácsköztársaság elleni felkelés Szentendrén (1919. június 24-25.)
- Kóródi Máté: Adattár a Magyar Nemzeti Hadsereg tiszti különítményes csoportjai és más fegyveres szervek által elkövetett gyilkosságokról (1919. augusztus 3. – 1921. október 23.)
- Végső István: Garbai Sándor a Tanácsköztársaságról és a zsidóságról – Válogatás a Forradalmi Kormányzótanács elnökének visszaemlékezéseiből
- Kosztyó Gyula: A Tanácsköztársaság Kárpátalján (1919. március 21. – április 29.) - Történet – Kronológia – Források
- Tangl Balázs: Iratok Bárdossy László népbírósági peréhez
- Marosvári Attila: Vérengzés Apátfalván (1919. június 23-24.)

2022.01.29