A magyar kultúra napja Győrben

Ünnepi műsor keretében adták át a város kulturális díjait

magyar-kultura-napja-gyor-zsinagoga

Január 21-én, délután 17 órai kezdettel került sor az Egyetemi Hangversenyteremben (Zsinagóga) a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által A magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepségre. Hagyományosan ezen a napon adják át a Győr Művészetéért és a Győr Közművelődéséért Díjat. Az ünnepélyes rendezvényen az előző évekhez hasonlóan az elismerések átadását harmonikusan megszerkesztett kulturális műsor követte.

1989 óta január 22-én ünnepeljük A magyar kultúra napját, és emlékezünk meg arról, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát. Ebből az alkalomból került sor idén január 21-én az ünnepségre, amelynek keretében a város vezetése a két nívós díj mellett – immár hagyományosan – a kulturális életben kimagasló tevékenységet folytató dolgozók munkáját is elismerte. A kiírás szerint a Győr Művészetéért Díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közösségnek adományozható, aki vagy amely a város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez, vagy Győr város hírnevét gyarapítja; a Győr Közművelődéséért Díj pedig annak a személynek vagy annak a közművelődési feladatot ellátó közösségnek adományozható, aki vagy amely Győrben a közművelődés vagy a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez. A magyar kultúra napján átadandó díjak évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére adományozhatók, akik díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak, valamint pénzjutalomban részesülnek.

A mai nap különbözik állami ünnepeinktől... – kezdte köszöntőbeszédét Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. ‒ Január 22-edike az egyetemes magyarság ünnepe, múltunk, jelenünk és jövőnk tisztelete. Ma nem idézünk történelmi memoárokból, és nincsenek emlékiratok sem. Van azonban több mint 2000 év történelme, kulturális sokszínűsége – egy olyan út, amelyet népünk járt végig, és az egész világ elismeréssel adózik előtte.” Kitért mindezen alkotott irodalmi, zenei, tánc, képző- és iparművészeti kincseink, valamint nyelvünk (meg)őrzésére, ápolásuknak fontosságára. „Nem hagyhatjuk, hogy elvesszen a múlt, hogy ne maradjon fenn a jelen, hogy ne hozzon újabb értékeket a jövő.” A kultúra iránti elhivatottságunkat, közös, továbbörökítő felelősségünket hangsúlyozta, valamint mindazt a pozitív hozományt, amelyet összefoglalóan nyújt számunkra. Kitért hagyományaink és értékeink elidegeníthetetlenségére is: „Ha megfelelően ápoljuk, a magyar kultúrát soha nem fogják tőlünk elvenni.” A kiemelt köszönet hangján szólt mindazon, a kultúra területén dolgozó szakemberek tevékenységével kapcsolatban, akik sokszor erejükön felül végzik az ehhez szükséges elhivatott tevékenységeket.

Jó dolog Győrben polgármesternek lenni – mondta köszöntőbeszédének bevezetéseként dr. Dézsi Csaba András. ‒ Büszke lehetek a városra, mert akárkivel beszélek a városon kívül, mindenki irigykedik ránk.” Az ok az a rengeteg kulturális élmény, amelyet Győr nyújt az ide látogatóknak: a Győri Nemzeti Színház, a Győri Balett, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Vaskakas Bábszínház, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum – sorolta a város polgármestere, miközben kitért kiemelkedő tevékenységeikre is. „De nemcsak az intézmények nagyon fontos részei a győri kultúrának, hanem az írók, költők is, akik itt alkotnak, a művészek, képzőművészek, akik itt hozzák létre alkotásaikat.” Dr. Dézsi Csaba András szintén kiemelte azokat a kultúrában tevékenykedőket, akik helyet és teret biztosítanak az elmondottakhoz, nap mint nap azon dolgozva, hogy összekötő kapcsokként közvetítsék mindezt az ide látogatóknak, a közönségnek. Kiemelkedően fontosnak minősítette Győr munkakultúráját is, amely a várost Magyarország egyik legjelentősebb településévé emelte, de nem feledkezett el az oktatásról és a kultúra egyéb szegmenseiről sem. „Jó Győrben polgármesternek lenni, mert büszke lehetek nemcsak a városunkra, hanem az itt élő, itt alkotó, itt dolgozó emberek teremtette kultúrára.” Végezetül örömét és köszönetét fejezte ki, hogy léteznek olyan ünnepnapok, amikor elismerhetjük mindazok munkáját, akiket a legkiemelkedőbbnek ítélünk meg a kulturális tevékenységek területén.

Ezt követően került sor az elismerések – díszoklevelek és a díjakkal járó, Hefter László és Hefter Brúnó üvegművészek alkotta emléktárgyak – átnyújtására, amelyeket dr. Dézsi Csaba András polgármester és Rózsavölgyi László, az önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke adott át.

Győr Művészetéért Díjban részesült az Art World Hungary Egyesület, amely a művészet eszköztárával 2011 óta teremt közös platformot a különböző nemzetek kultúrát szerető népeinek, elsősorban a Kárpát-medencében és környezetében. Értékteremtő tevékenységének köszönhetően Győr és a régió kulturális élete, annak értékei egyre szélesebb körben válnak ismertté hazánkban és Európa más tájain. Az egyesületet túlnyomórészt képzőművészek alkotják, akik önmagukban is jelentős életművet tudhatnak maguk mögött. Az alkotók a közösségben kölcsönösen inspirálják, erősítik egymást, s ezekből az intuíciókból legtöbbször valami egészen izgalmas, új dolog születik. A közös kiállításokon megszólítják egymás érzéseit, gondolataik összekapcsolódnak, melynek eredménye több hazai és nemzetközi közös tárlat. Nagyszabású kiállítást szerveztek számos alkalommal Győrben, többek között a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban, a Győri Egyházmegye Triangulum Galériájában, illetve a Kereskedelmi és Iparkamara épületében is. Kiállítottak már a World Art Games Croatia elnevezésű művészeti világtalálkozón, a bécsi Horvát Kultúra Házában és a Krakkói Műszaki Egyetem Kotlownia Galériájában is. Művészeti kapcsolatuk Ausztriával, Szlovéniával, Németországgal, Szlovákiával és Lengyelországgal évről évre erősebb, mely támogatja a határon túli magyarsággal és a velük élő népekkel együtt felmutatható esztétikai értékek létrehozását. Az Art World Hungary Egyesület Győr város kulturális életében végzett kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül részesült a díjban, melyet az egyesület elnöke, Rovács Jolanta vett át (a címlapképen a jobb szélen).

Szintén Győr Művészetéért Díjat vehetett át a Hoppáré zenekar. 2012-ben alakultak Győrben, a társulat négy fővel kezdte el zenei útját, ami napjainkra tizenegy főre bővült. Munkásságukban a kávéházi zenei kultúra hagyományait elevenítik meg népszerű magyar és külföldi klasszikusok feldolgozásával. Az együttes a magyar és a roma népi kultúra gyöngyszemeit gondolja újra, és a rájuk jellemző stílusban dolgozza fel latinos, jazzes, világzenei hangvétellel fűszerezve. Stílusuk érdekességét a hegedű, a hangszerelés teszi még egyedibbé. Az évek során és a tagok bővülésével megszületett Dzsem formációjuk, akik a dalokat még inkább elviszik a jazz, rock, pop irányába. Ugyanakkor nem hagyják veszni a régi zenéket sem, amiket a Bárzene társulattal gondoltak újra, valamint klasszikus vonósnégyes formációval is koncerteznek. A közönség kedvenc dalainak egyedi feldolgozása mellett saját szerzeményeik is színesítik repertoárjukat. A trianoni békediktátum száz éves évfordulója alkalmából íródott Együtt dobban a szívünk című daluk hűen tükrözi az összetartozás, az egymás iránti tisztelet és a magyarság értékeinek elismerését. Az évfordulóra készült dal egyben a győri emlékfilm zenéje is. A Hoppáré zenekar Győr város kulturális életében végzett kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül részesült a díjban, melyet az együttes vezetője, Burai Zsolt vett át (a címlapképen középen).

Győr Közművelődéséért Díjban részesült Fazekas Antónia, a Generációk Művelődési Háza igazgatóhelyettese. A Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett okleveles felnőttképzési és művelődési menedzserként, valamint itt szerzett felsőfokú rajz és vizuálpedagógiai végzettséget is. Tizenhat éve szakmai munkatársa a Generációk Művelődési Házának, 2020. december elseje óta az intézmény igazgatóhelyettese. Fő mozgatórugója és kitalálója a Generációk Művelődési Háza nagy sikerű „raklapos”, azaz építő játszóteres táborának, melynek ötödik éve ő a táborvezetője. A 120 órás akkreditált játszóház és kézműves vezetői tanfolyam koordinátora, tanára, vizsgáztatója. Művelődésszervezői feladatai között szerepelt többek között az Arrabona diákszínjátszó csoportok munkájának segítése, történelmi játszóház néven rendhagyó órák kidolgozója. Igazgatóhelyettesként közvetlenül összehangolja, irányítja és felügyeli az intézmény szakmai munkájának egy részét, felelős az éves munkaterv összeállításáért, szervezi az intézmény PR tevékenységét, irányításával, munkatársaival együtt nagy hatékonysággal vesznek részt helyi és országos hatókörű pályázatokon. Fazekas Antónia a győri közművelődés szorgalmas, tehetséges, közkedvelt alakja. Kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerzett. Szakmai hozzáértésével, elhivatottságával nagyban hozzájárul Győr közművelődési életének sokszínűségéhez. Fazekas Antónia Győr város kulturális életében végzett kimagaslóan eredményes tevékenysége elismeréséül részesült a díjban (a címlapképen a bal szélen).

magyar-kultura-napja-gyor-zsinagoga

Győr kultúrájának híre van, egész évben rendezvények sokasága várja a városba látogatókat, s a vendégek, érdeklődők szép számmal meg is töltik köztereinket, kulturális intézményeinket. Ez természetesen azon szakemberek érdeme, akik hivatástudatukkal nap mint nap azért dolgoznak, hogy életünk részévé tegyék a művészetet, az egyéni, a közösségi alkotás örömét, segítsék örökségünk megismerését, megőrzését és megújítását. A győri önkormányzat így az idén is elismerésben részesítette azokat a munkatársakat, akik a város kulturális intézményeiben kiemelkedő színvonalú munkát végeztek: Borbély János, a Győr Megyei Jogú Város Levéltára Műszaki Fióklevéltár telephelyvezetője; Hegedűs Ildikó, a Győri Nemzeti Színház titkárságvezetője; Herczig Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum múzeumi informatikusa; Katavics Lajos, a Győri Balett műszaki vezetője; Máj Szabolcsné (a fenti képen), a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Területi Könyvtári Szolgáltatás osztályvezetője; Nyéki Ágnes, a Győri Filharmonikus Zenekar titkárságvezetője; Tóth Attiláné, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ üzemviteli alkalmazottja; Tóth Laura, a Generációk Művelődési Háza művelődésszervezője; Vadászné Kelemen Alexandra, a KP-GSZK gazdasági főelőadója; Vitányi-Juhász István, a Vaskakas Bábszínház bábszínésze; Zalka Zsuzsanna, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont gazdasági főelőadója, valamint Kókai Attiláné, a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ üzemviteli alkalmazottja, aki betegsége miatt később veszi majd át a díjat.

magyar-kultura-napja-gyor-zsinagoga

Az ünnepséget a magyar kultúra napja alkalmából összeállított műsor vonta keretbe: a nyitányban fellépett a Kiscserókok Táncegyüttes, majd a díjátadásokat követően Soós Gábor orgonaművész, Dudás Dorottya előadóművész, illetve a Prémium Show Bt. táncosai.

Szilvási Krisztián
Fotók: Ács Tamás

2022.01.24