Megalakult a Győri Értéktár Bizottság

Gyűjtsük össze Győr városához köthető nemzeti értékeinket!

gyori-ertektar

2021. március 15. napi hatállyal a Győri Értéktár létrehozásának szándékával megalakult a Győri Értéktár Bizottság.

A Győri Értéktár Bizottság célja értékeink minél szélesebb körben történő bemutatása, népszerűsítése, a helyi értékek rendezése, értékelése, közbecsülésük megteremtése vagy növelése, a lokálpatriotizmus, a lokális közösségi tudat erősítése, meglátni és megláttatni egy-egy helyi közösség arculatának különleges értékeit, láthatóvá, értékké tenni magunk és mások számára. A Győri Értéktárról minden információ megtalálható a hivatalos weboldalán.

Legyen Ön is kincskereső! – Gyűjtsük össze Győr városához köthető nemzeti értékeinket!

A Győri Értéktárba történő értékfelvétel kezdeményezésének menete:

• a Győri Értéktárba történő felvételt bárki kezdeményezheti;
• a javaslattétel kizárólag a nyomtatvány hiánytalan kitöltésével, továbbá a szükséges mellékletek csatolásával történhet (a nyomtatvány elérhető a hungarikum.hu, valamint a gyor.hu honlap Győri Értéktár menüpontjában);
• a javaslat postai úton (levelezési cím: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztálya 9021 Győr, Városház tér 1.) vagy elektronikusan (e-mail cím: gyoriertektar@gyor-ph.hu) nyújtható be;
• a beérkezett javaslatokat a Győri Értéktár Bizottság bírálja el.

További információ az eljárásról és az értéktár működéséről a gyor.hu honlapon a Győri Értéktár rovatban, továbbá érdeklődni lehet a gyoriertektar@gyor-ph.hu e-mail-címen, valamint a 96/500-312-es telefonszámon.

Mi számít nemzeti értéknek?

Nemzeti érték: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.

Az értéktárba kerülhet minden olyan értékkel és minőséggel rendelkező dolog, amelyet a helyiek értéknek tartanak és az értéktárba jelölik.

Fotó: Marcali Gábor

2021.12.03