Megjelenik Charles Darwin A fajok eredete című könyve

Ezen a napon történt: 1859. november 24. ‒ Nagy Mária írása

charles-darwin-a-fajok-eredete

A túlélés nem a legerősebb, de nem is a legintelligensebb fajnak adatik meg, hanem annak, amelyik leginkább képes alkalmazkodni a változásokhoz.” Hatalmas vihart aratott Charles Darwin A fajok eredete című műve, amely 1859. november 24-én jelent meg, és még aznap elfogyott minden példánya. Különösen egyházi körökben volt hatalmas a felháborodás, mert Darwin nézetei nem egyeztek a bibliai teremtéstörténettel. Cáfolta a fajok változatlanságának elvét és a külön teremtés elméletét.

Charles Darwin

1809-ben született Sherwsbury-ben, orvosnak készült, de nem bírta a vér látványát, ezért Cambridge-ben teológiai tanulmányokat folytatott. Érdekelte a botanika, gyűjtötte a bogarakat. Miután befejezte egyetemi tanulmányait, Föld körüli hajóútra indult a Beagle (kopó) nevű háromárbócossal. 1836-ban tért haza a hajóútról, amely teljesen megváltoztatta. Öt évig utazott, eljutott Új-Zélandra és Ausztráliába is. Chilében átélt egy erős földrengést, látott vulkánkitörést, és szüntelenül tanulmányozta az állatokat, a növényeket, a megkövesedett maradványokat, a csontokat, a kagylókat. A Galápagos-szigeteken olyan pintyeket vett észre, amelyeknek hosszabb és keskenyebb csőre volt, mint dél-amerikai társaiknak.

1839-ben megjelent első könyve, az Egy természettudós utazásai, amely hajóútjának érdekfeszítő leírása. Ez az év egyéb szempontból is jelentős volt a számára, megválasztották a Royal Society tagjává, valamint megnősült, elvette egyik unokahúgát. A család először Londonban telepedett le, de 1942-ben egy London melletti faluba, Downe-ba költöztek, ahonnan Darwin haláláig szinte ki sem mozdult. Életének utolsó évtizedében elsősorban botanikai kutatásokat végzett, ekkor már nagy tisztelet övezte. 1882. április 19-én szívroham következtében halt meg otthonában. A westminsteri apátságban temették el.

A fajok eredetének keletkezéstörténete

1842-ben feljegyzéseket készített ceruzával írva, 35 oldalon Varieties and Species címmel. 1844-ben készült egy ún. „első vázlat” néven ismertté vált kézirat, amely 230 oldalas volt. Darwin végrendeletében 400 angol fontot tett félre, hogy halála esetén megjelentessék a könyvet. Művének legfontosabb lényege, hogy az élővilág fejlődése a természet állandó változásának és átalakulásának természetes következménye, és a különböző fajok és a fajokon belüli változatok létrejötte a körülöttük lévő élő és élettelen környezet kölcsönhatásával magyarázható.

A könyv 1873-ban látott napvilágot először magyarul, A fajok eredete a természeti kiválás útján címmel a Kir. Magyar Természettudományi Társulat kiadásában. 1911-ben Mikes Lajos fordításában, az Athenaeum kiadásában újra megjelent, 1955-ben az Akadémiai Kiadó és a Művelt Nép ismét kiadta. 1972-ben Bart István változtatásával a Helikon Kiadó újranyomta. 2000-ben Kampis György új fordításában és bevezető tanulmányával jelent meg a Typotex Kiadó gondozásában.

Az evolúció folyamatával már Lamarck is foglakozott, ő rajzolta meg az első evolúciós diagramot, egy függőleges létrát. Ezeket a gondolatokat Darwin is ismerte, az ő elmélete azonban a közvetlen megfigyeléseken alapult, az ő evolúciós diagramja nem egy létra volt, hanem egy elágazó fa. Művének teljes címe: On The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (A fajok természetes kiválasztással való eredete, avagy a sikeres fajok fennmaradása a létét folyó küzdelemben)

Nagy Mária

Forrás: Charles Darwin: A fajok eredete természetes kiválasztás útján. Kempis György fordításában és előszavával. Budapest : Typotex Kiadó, 2003.; mult-kor.hu; hps.elte.hu; ekultura.hu; origo.hu

A kép a Wikimedia Commons szabadfelhasználású gyűjteményéből származik, a szerzői jogtulajdonos a kép készítője. A felhasznált kép forráshelye a szerzői jogi feltételekkel és a szerző megnevezésével ezen a linken található.

2021.11.24