Frissdiplomásként az egészségügyi és a szociális intézményeket erősítik


A téli záróvizsga időszakban negyvenöten teljesítették a Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Intézete nappali és levelező képzésein a diplomaadási követelményeket, s tettek szombaton szakmai esküt a rektori jogarra. Közülük negyvenketten hölgyek, a férfiakat három fő, egy a nappalin, kettő a levelező képzésben végzett úr képviseli. A nappalis munkarendben huszonnyolcan diplomáztak.

Huszonhatan az egészségügyi szervező szakon – huszonnégyen az egészségturizmus szakirányon, ketten az egészségbiztosítási képzésében – végeztek. Az ápolás és betegellátási szakon két frissdiplomást köszöntöttek. A levelezős képzésben tizenheten kaptak diplomát, a legtöbben, kilencen az ápolás és betegellátási képzésben, öten az egészségügyi szervező szakon végeztek, szociális munkás diplomát hárman vettek át.

A győri egészségtudományi és szociális képzés 1996-ban a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Széchenyi István Egyetem közös alapítású intézetében indult. A klinikai tárgyakat a harmadik legnagyobb hazai kórház orvosai, diplomás szakalkalmazottai tanítják, az informatikai, közgazdasági, menedzsment, marketing, jogi, idegennyelvi órákat a széchenyis oktatók tartják. A szociális képzésben a térség e területen működő, meghatározó intézményei, civil szervezetei is részt vesznek. „Ez a két évtizedes együttműködés igazi siker, s győri modellként jegyzik a hazai egészségügyben és felsőoktatásban. A Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet szak kínálata folyamatosan bővül, jelenleg több, mint hatszázan tanulnak a képzéseken, s többségük állami ösztöndíjasként szerezhet diplomát” – mondta köszöntőjében dr. Kovács Gábor oktatási rektor-helyettes.

A frissdiplomások körében végzett legújabb felmérés szerint döntő többségük hazai, szakmai munkahelyen keres és talál állást, főképpen a térségben működő állami és magáncégekhez adták, adják be pályázataikat. Az elmúlt évek adatai szerint a széchenyis frissdiplomások fele – így a most avatottak is – a diplomavédéskor már szakmájában dolgozik, s 93%-uk fél éven belül a képzettségének megfelelő munkahelyen és munkakörben helyezkedik el.

Winkler Csaba
Fotó: Csendes Richárd

2015.02.11