Kakasszóra ébredjetek!

A Győr 750 novellaíró pályázat eredményhirdetése

novellapalyazat01

A 20. Győri Könyvszalon második napján, 2021. november 19-én került sor a „Győr 750” novellaíró pályázat eredményének kihirdetésére, illetve a városunk születése előtt tisztelgő Kakasszóra ébredjetek című antológia bemutatására, amely az irodalmi versengés írásait gyűjti egybe.

A Magyar Napló Kiadó 2021 júliusában hirdetett irodalmi pályázatot a Győrben élő amatőr, kezdő, illetve a már publikáló szerzők számára Győr múltjával és elképzelt jövőjével kapcsolatban. A program a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér és a Magyar Napló Kiadó szervezésében „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” (TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001) projekt keretében valósult meg.

A pályázat részleteit ünnepi bevezetőjében dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató ismertette. A közösségfejlesztést célzó, EU-s támogatással megvalósuló többrétű program egyrészt a közösség bevonásával dönt a megvalósítandó célokról, másrészt több különböző feladat véghezvitelére is lehetőséget nyújt. Másfél évvel ezelőtt – amikor a pandémia miatt az otthon maradást javasolták – Kilátás a balkonomról – ablak a városrészre címmel bonyolítottak le fotópályázatot szintén ennek a projektnek a keretében. Ezúttal az irodalom eszközeivel lehetett megfogalmazni azt, hogy mit jelent győrinek lenni, egy adott városrészhez tartozni. Az elkészült pályaműveket antológia foglalja össze, amely a kortárs irodalom egyik legmagasabb szintű kiadójával partnerségben jelent meg Kakasszóra ébredjetek címmel. A jeligés művek bekerülését egyedül az irodalmi színvonal határozta meg. Szerencsés módon Győr történetének szinte teljes íve kirajzolható ezekből az alkotásokból, de azonosulhatunk a város jövőjével is, hiszen a novellák egy része éppen az álmodott közelebbi és távolabbi jövőt villantja fel. A kötet egyébként 600 példányban jelent meg, kereskedelmi forgalomba nem kerül, de lehetőség van a győri könyvtár valamelyik intézményéből kölcsönözni.

Dr. Jánosi Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar Napló főszerkesztője a zsűri állásfoglalását, értékelését tolmácsolta. Kiemelte a pályázat értékközvetítő szerepét, amely segít megfogalmazni, hogy mit is jelent a város, városinak lenni. Az irodalmi színvonalat eleve garantálja az a tizenöt felkért író, akik igényes tollal fogtak a témához, magas szintű szakmaisággal emelték a várostörténet méltóságát. A zsűri több szűrésen keresztül végül egységes állást foglalt a 42 szabad szerző pályaműveivel kapcsolatosan is, amelyből a lakóhely megbecsülése, szeretete körvonalazódik. Összességében a művek hozzájárulnak Győr történetének és szellemi erejének tudatosításához, jelentősen segítik a városismeretet, jó hírét viszik, és kifejezik az iránta érzett szeretetet, kötődést, ami a legjobb értelemben vett hazafiságot jelenti. A zsűri tagjai voltak: Bíró Gergely, Ekler Andrea, Jánosi Zoltán, Majoros Sándor, Szentmártoni János.

Bíró Gergely főszerkesztő-helyettes Majoros Sándor író gondolatait tolmácsolta, aki országos szintű figyelemre érdemesnek nevezte a versengést. Formabontó jellegével kiemelkedik a jövő időben játszódó, kissé sci-fi jellegű írások sora, amelyek szerzői zömében a legfiatalabb generációt képviselik. Ez mindenképpen reménykeltő a magyar prózairodalom szempontjából, értékközvetítő jellege pedig nem áll meg a város határainál.

Az Agócs Judit, Csankó Zoltánés Molnár Erik színművészek tolmácsolásában felolvasott novellarészletek meggyőzhették az érdeklődőket a versengés magas színvonaláról.

A meghívott írók közül helyezést értek el:

I. Bán-Horváth Veronika: Sárkánytűz
II. Sütő Csaba András: A kuvasz
III. Benedek Szabolcs: Családi ezüst

A nyilvános pályázatra érkezett művek közül elhangzott részletek: Nosztalgia (Rácz Katalin), Nyolcszáz (Molnár G. Tamás), Kadosa (Kovács László).

Városrészenkénti helyezettek: Kovács László, Szabó-Kovács Tünde, Szigeti Endre, Péntek Alexandra, Nagy Domonkos, Szőcs Henriette, Tóth Kincső, Kurdi László, Lauscher Szoboszlai Alexander

Különdíjasok: Ötvösné Németh Edit, Rácz Katalin, Görcs Annamária, Molnár G. Tamás, Madár Anita, Eigerné Bula Teodóra

A megmérettetésben résztvevők oklevelet, emléklapot, illetve az antológia néhány tiszteletpéldányát vehették át.

A Győri Szalon nevében szeretettel gratulálunk az eredményekhez és a megjelenéshez!

SzaSzi
Fotók: Nagy-Benczey Viktor

2021.11.22