120 éve született Magasi Mária M. Franciska OSU, Szent Orsolya-rendi nővér

Várostörténeti puzzle 146. rész – Pintér Tamás írása

magasi-maria-m-franciska-osu

120 évvel ezelőtt, 1901. augusztus 31-én a történelmi Vas vármegye egyik településén, Magyargencsen látta meg a napvilágot Magasi Mária Rozália (az első sorban balról a harmadik, rokonai körében) – szerzetesi nevén: a Keresztre Feszített Jézusról nevezett M. Franciska – Szent Orsolya-rendi nővér, tanárnő, igazgatónő, írónő. Édesapja Magasi Antal csendőr-őrsparancsnok, édesanyja Czömpöly Rozália volt. Testvérei közül Magasi Artúr Ernő OSB bencés szerzetes, Magasi Elvira Szalézia SZLT pedig irgalmas rendi nővér lett.

1921-ben a Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek pápai tanítóképző intézetében szerzett tanítói oklevelet, majd 1921. augusztus 29-én belépett a győri Szent Orsolya-rendi nővérek sorába. 1923-ban kezdte meg posztulánsi idejét, majd a jelöltidő letelte után, 1924. június 9-én noviciátusi idejét Győrben. Itt öltözött be 1924. augusztus 4-én, és 1926. augusztus 5-én itt tette le első fogadalmát. Még ebben az évben magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett.

Az 1927/1928-as, illetve az 1928/1929-es tanévben a rend győri nőipari iskolájának tanára lett. Történelmet, földrajzot, valamint anyag- és stílusismeretet tanított az első három évfolyamon. Az 1928/1929-es tanévben a győri Szent Orsolya-rend polgári leányiskolájának tanára lett, továbbá tantestületi jegyző és az Angela-önképzőkör vezető tanára. Magyar nyelvet tanított az I. és a III. osztályban, és történelmet a III. és IV. osztályban. Örökfogadalmát 1929. augusztus 5-én tette le Győrött.

Az 1929/1930-as tanévben – eddigi tevékenységköre mellett –az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület vezető tanára és a III. osztály osztályfőnöke lett. A II., III. és IV. osztályban magyart tanított. E tanévben a rend nőipari iskolájában is tanított magyart, továbbá anyag- és stílusismeretet. Az 1930/1931-es és az 1931/1932-es tanévben tanulmányi szabadságot kapott. 1932-ben Szegeden az Apponyi-kollégiumban szerezte meg egyetemi diplomáját pedagógia-filozófia szakon.

Az 1932/1933-as tanévben a rend győri tanítóképző intézetének tanárává nevezték ki. Több szaktárgyat is tanított: lélektant a III. osztályban, neveléstant a IV. osztályban, neveléstörténetet és iskolaszervezettant a V. osztályban, és vezette a tanítási gyakorlatokat a IV. és az V. osztályban. Ugyanebben a tanévben tanított a rend győri polgári leányiskolájában is. Itt a IV. osztály osztályfőnöke lett. Egészségtant és háztartástant tanított a IV. osztályban.

Az 1933/1934-es tanévben M. Franciska nővért Hesz Ilona helyettesítette a tanítóképzőben. Az 1934/1935-ös tanévben tanított a rend győri tanítóképzőjében, mégpedig az alábbi tárgyakat: lélektant, neveléstörténetet, iskolaszervezettant, pedagógiai gyakorlatot, neveléstant, valamint az V. osztály osztályfőnöki tisztségét is betöltötte. Szintén ebben a tanévben tanított a rend győri nőipari iskolájában is – földrajzot, történelmet és anyagismeretet az I-III. osztályban.

Az 1935/1936-os tanévben a rend győri tanítóképző intézetében tanított történelmet, lélektant, neveléstant, neveléstörténetet, iskolaszervezettant és pedagógiai gyakorlatot. Az I. osztály osztályfőnöki tisztségét is betöltötte, s a tanítóképző intézet Mária-kongregációját is ő vezette. Ebben az évben (1935) jelent meg a Szent István Társulat kiadásában Tükörképek Szent Angela életéből című könyve.

magasi-maria-m-franciska

Az 1936/1937-es tanévben szintén a rend győri tanítóképzőintézetében tanított, s egyben ő volt a II. osztály osztályfőnöke és a pedagógiai szertár őre. Tanított neveléstant, történelmet, lélektant, neveléstörténetet, iskolaszervezettant és pedagógiai gyakorlatot. A tanítóképző Mária-kongregációjának vezetője, a Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság tagja volt. A Szent Antal című vallásos folyóiratban jelentek meg különféle novellái és versei. Az 1937/1938-as tanévben továbbra is maradt a rend győri tanítóképzőjének tanára, s immár a III. osztály osztályfőnöke, valamint a pedagógiai szertár őre. Tanított lélektat, neveléstant, neveléstörténetet, iskolaszervezettant, pedagógiai gyakorlatot.

A székesfehérvári tanügyi kiállításon volt látható a gyermeklélektanhoz összeállított képgyűjteménye. Ezek a képek M. Franciska nővér elgondolásai és tervei alapján készültek. A képsorozat címe: A nevelés tényezői és hatásai. Újabb novellái jelentek meg a Szent Antal folyóiratban: Jégcsap, Virágok a kövek között, Igaz történet Szent Józsefről.

M. Franciska nővér A nevelés tényezői és hatásai című képsorozata:

magasi-maria-m-franciska-osu

magasi-maria-m-franciska-osu

magasi-maria-m-franciska-osu

Az 1938/1939-es tanévben a győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképző Intézet igazgatónője, a pedagógiai szertár őre volt. Tanított lélektant, neveléstant, pedagógiai gyakorlatot. A győri Szent Orsolya-rendi Tantóképző Intézet és Leánylíceum Tulipán Sportkörének tiszteletbeli elnöke lett.

Az 1939/1940-es tanévben is szintén igazgatói tisztséget töltött be a rend győri tanítóképző intézetében. Ő maradt a pedagógiai szertár őre, és továbbra is lélektant, neveléstant, pedagógiai gyakorlatot és neveléstörténetet tanított. A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete és a Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság mellett immár a Légoltalmi Liga is tagjai közé sorolta. Légoltalmi gyakorlaton is részt vett mint házparancsnok-helyettes. Továbbra is ő töltötte be a rend Tulipán sportkörének tiszteletbeli elnöki tisztségét.

Az 1940/1941-es tanévben a nagyváradi Szent Orsolya-rendi Róm. Kat. Leánygimnázium igazgatóhelyettesévé nevezték ki. Magyart, történelmet, földrajzot és természetrajzot tanított. Az 1941/1942-es tanévben a rend nagyváradi leánygimnáziumának tanára lett. Tanított magyart, történelmet, rajzot és műalkotás-ismeretet, valamint az önképzőkör tanári elnöke volt. Szintén ebben a tanévben tanított a leánylíceumban is – mint óraadó tanár –, mégpedig magyar nyelvet és történelmet, valamint az önképzőkör tanár elnöke maradt.

Az 1942/1943-as tanévben már a rend kisvárdai leánylíceumának és tanítóképző intézetének tanára volt, továbbá a II. osztály osztályfőnöke és a Szent Orsolya-önképzőkör tanár elnöke. Tanított magyart, történelmet, testtant, neveléstörténelmet, iskolaszervezettant és alkotmánytant. Az 1943/1944-es tanévben a rend kisvárdai leánylíceumának és tanítóképző intézetének tanára volt. A Szent Angela-önképzőkör tanár elnöki és a III. osztály osztályfőnöki megbízatása mellett ünnepélyrendező és az internátus vezetője lett. Tanított magyart, lélektant, neveléstörténelmet, iskolaszervezettant, honvédelmi ismereteket és gyakorlati kiképzést.

Franciska nővér tagja volt a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Szövetségének és a Magyar Pszichológiai Társaságnak. 1943-ban jelent meg az Így szeretném! című verseskötete. Az 1944/1945-ös tanévben is a rend kisvárdai tanítóképző intézetének és leánylíceumának tanára volt.

Az 1945/1946-os tanévben újra a győri Szent Orsolya-rend Dr. Hóman Ottó Tanintézetében működő leánylíceum és tanítóképző intézet igazgatónője és tanára lett, egészen az egyházi iskolák államosításáig. Őt nővértársaival együtt a győri rendházból Széchénybe, majd Újszászra vitték a szerzetesrendek feloszlatásakor. Majd 1950 után visszatért Győrbe, és a győr-szabadhegyi tüzéptelepen lett portás. Titokban hittant tanított, és elsőáldozásra készítette fel a gyermekeket. A szegényeket és a nagycsaládosokat segítette, és anyagi lehetőségeihez mérten támogatta is őket. 1985-ben bekerült a váci Egyházi Szociális Otthonba. Itt hunyt el 2000. március 4-én, életének 99., szerzetesi fogadalmának 74. évében. Győrben a Szent Orsolya-rend kriptájában temették el 2000. március 25-én.

Megjelent írásai

Magasi M. Franciska OSU: Tükörképek Szent Angela életéből, Budapest, 1935.
Magasi M. Franciska OSU: Legenda, Ferences Közlöny, 1935 szeptember hó XV. évfolyam p.275
Magasi M. Franciska OSU: Merici Szent Angela, Ferences Közlöny, 1935 november hó XV. évfolyam p. 331.
Magasi M. Franciska OSU: A bogáncstól a szeráfig, Ferences Közlöny, 1936 február hó XVI. évfolyam.
Magasi M. Franciska OSU: Harmadikrend csak öregeknek való, Ferences Közlöny, 1937 január hó, XVII. évfolyam p. 18.
Magasi M. Franciska OSU: Kis legendák a nagy Szentről, Ferences Közlöny, 1937 augusztus XVII. évfolyam p. 233.
Magasi M. Franciska OSU: A kilencedik boldogság, Népiskola c. folyóirat. Győr, 1937.
Magasi M. Franciska OSU: Ez a halál!, Ferences Közlöny, 1938 október XVIII. évfolyam p. 292.
Magasi M. Franciska OSU: A nevelés tényezői és hatásai: a székesfehérvári tanügyi kiállításra készült ábrák magyarázó szövege, Győr, 1938.
Magasi M. Franciska OSU (szerk.): A győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképzőintézet és Leánylíceum Évkönyve az 1938-39-dik tanévről; Győr, 1939.
Magasi M. Franciska OSU (szerk.): A győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképzőintézet és Leánylíceum Évkönyve az 1939-40-dik tanévről; Győr, 1940.
Magasi M. Franciska OSU: Így szeretném!, Budapest, 1943.

Pintér Tamás

Felhasznált irodalom:
Nagyváradi Szent Orsolya-Rendi Róm. Kat. Leánygimnázium Évkönyve az 1940-41. tanévről. A gimnázium fennállásnak 13-ik, az intézet fennállásnak 169-ik évében. Szerk.: ILLYÉS M. KLOTILD igazgató. Nagyvárad
A nagyváradi Szent Orsolya-rendi R. K. Leánygimnázium évkönyve az 1941-42. iskola évről. Az intézet fennállásának 170. évében. Közzéteszi: ILLYÉS M. KLOTILD O.S.U. Nagyvárad.
A nagyváradi Szent Orsolya-rendi R. K. Leánylíceum évkönyve az 1941-42. iskolai évről. Az intézet fennállásnak 170. évében. Közzéteszi: OROSZ M. EMILIA O.S.U. Nagyvárad.
A Szent Orsolya-Rend kisvárdai leánylíceum és tanítóképző intézetének évkönyve az 1942-43. iskola évről. Az iskola fennállásnak 25. évében. Szerkesztette: FOGARASI M. STEFANIA mb. igazgató. Kisvárda.
A Szent Orsolya-Rend kisvárdai leánylíceum és tanítóképző intézetének évkönyve az 1943-44. iskola évről. Az iskola fennállásának 26. évében. Szerkesztette: KORCSMÁROS M. ALFONZA igazgató. Kisvárda.
A győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképzőintézet és Leánylíceum Évkönyve az 1939-40-dik tanévről. Szerkesztette: Magasi M. Franciska OSU. Győr, 1940.
A győri Szent Orsolya-Rend Nőipariiskolájának Értesítője az 1934-35. iskolaévről. Kiadja: az Igazgatóság. Győr, 1935.
A győri Szent Orsolya Rend Tan- és Nevelőintézetének Értesítője az 1927-1928.-dik iskolaévben. XXX. évfolyam. Kiadja: az intézet igazgatósága. Győr, 1928.
A győri Szent Orsolya Rend Tan- és Nevelőintézetének Értesítője az 1928-29-dik iskola évben. XXXI. évfolyam. Kiadja: az intézet igazgatósága. Győr, 1929.
A győri Szent Orsolya Rend Tan- és Nevelőintézetének Értesítője az 1929-30-dik iskola évben. XXXII. évfolyam. Kiadja: az intézet igazgatósága. Győr, 1930.
A győri Szent Orsolya Rend Tan- és Nevelőintézetének Értesítője az 1930-31-dik iskolaévről. XXXIII. évfolyam. Kiadja: az intézet igazgatósága. Győr, 1931.
A győri Szent Orsolya Rend Tan- és Nevelőintézetének Értesítője az 1931-32-dik iskolaévről. XXXIV. évfolyam. Kiadja: az intézet igazgatósága. Győr, 1932.
A győri Szent Orsolya Rend Tanintézetének Értesítője az 1932-33. iskolaévről. XXXV. évfolyam. Kiadja: az intézet igazgatósága. Győr, 1933.
A győri Szent Orsolya Rend Tanintézetének Értesítője az 1934-35. iskolaévről. XXXVII. évfolyam. Kiadja: az intézet igazgatósága. Győr, 1935.
A győri Szent Orsolya – Rendi Tanítóképző – Intézet, Polgári Leányiskola, Elemi Leányiskola, Kisdedóvoda Értesítője az 1935-36-dik iskolaévről. XXXVIII. évfolyam. Kiadja: az intézet igazgatósága. Győr, 1936.
A győri Szent Orsolya – Rendi Tanítóképző - intézet Értesítője az 1936-37. iskolaévről. XI. évfolyam. Kiadja: az intézet igazgatósága. Győr, 1937.
A győri Szent Orsolya - Rend Tanítóképző – Intézetének és Polgári Leányiskolájának Értesítője az 1937-38. iskolaévről. Közzéteszi: Pápai M. Aquina és Nagy M. Paula. Győr, 1938.
A győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképző Intézet és Leánylíceum Évkönyve az 1938-39. tanévről. Szerkesztette: MAGASI M. FRANCISKA. Győr, 1939.
A győri Szent Orsolya - Rendi Tanítóképző Intézet és Leánylíceum Évkönyve az 1939-40-dik tanévről. Szerkesztette: MAGASI M. FRANCISKA. Győr, 1940.
DIÓS ISTVÁN – VICZIÁN JÁNOS: Előttünk jártak a hitben. 1945-2010 között elhunyt kedvesnővéreink, mint egy 4100 életrajza. Budapest, 2014.

A felhasznált képeket a Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közösségének engedélyével adom közre: 1. kép: Szent Orsolya Rend Irattára, Győr; 3-5. kép: A győri Szent Orsolya – Rend Tanítóképző – Intézetének és Polgári Leányiskolájának Értesítője az 1937-38. iskolaévről. Közzéteszi: Pápai M. Aquina és Nagy M. Paula. Győr, 1938.

A Várostörténti puzzle cikksorozat korábbi részei itt találhatók felsorolva.

2021.08.19