Kosztyó Gyula: A Tanácsköztársaság Kárpátalján (1919. március 21. – április 29.) - Történet – Kronológia – Források

Clio kötetek 4. ‒ könyvajánló

kosztyo-gyula-a-tanacskoztarsasag-karpataljan-clio-kotetek-4

Kosztyó Gyula több mint ötszáz oldalas munkája elsőként dolgozza fel tudományos alapossággal, elsődleges levéltári források alapján a kárpátaljai helyi tanácshatalom mindössze öt hétig (1919. március 21. – április 29.) tartó történetét.

Bevezetésként áttekintő képet ad az 1918-as összeomlást követő geopolitikai, gazdasági és társadalmi viszonyokról a Népköztársaság alatt újonnan létrehozott Ruszka Krajna területén. A Tanácsköztársaság időszakát elsőként a közigazgatási és politikai változások oldaláról elemzi, majd foglalkozik a kor legégetőbb problémájával, a földkérdéssel.

Ezután különösen részletesen mutatja be a terror mindennapjait: a túszszedést, a kivégzéseket és az „ellenforradalmi” felkelések leverését. Kitér az 1919. április végi csehszlovák és román katonai intervencióra, és vázolja a tanácshatalom lassú kimúlását. Munkáját a Tanácsköztársaságot követő büntetőjogi felelősségre vonások története zárja.

Kosztyó Gyula könyvében egy napi lebontású kronológia segíti az 1918. október 31. – 1919. április 29-e között lezajlott eseményekben való eligazodást, a kötet végén pedig egy forrásválogatás olvasható.

A kötet a Clio Intézet honlapjáról tölthető le.


A Clio kötetek korábbi kiadványai:

- Magyar Endre Lénárd: Perjessy Sándor és a Tanácsköztársaság elleni felkelés Szentendrén (1919. június 24-25.)
- Kóródi Máté: Adattár a Magyar Nemzeti Hadsereg tiszti különítményes csoportjai és más fegyveres szervek által elkövetett gyilkosságokról (1919. augusztus 3. – 1921. október 23.)
- Végső István: Garbai Sándor a Tanácsköztársaságról és a zsidóságról – Válogatás a Forradalmi Kormányzótanács elnökének visszaemlékezéseiből

2021.03.31