Közmondások gyűjteménye magyar nyelven 1794-ből

Érdekességek a győri könyvtár Muzeális gyűjteményéből 39. rész – oszem írása

kovacs-palnak-magyar-pelda-es-koz-mondasi

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Muzeális gyűjteményében található a Kovács Pál Rupert (1742-1803) bencés szerzetes által összeállított közmondásgyűjtemény, amely Kovács Pálnak magyar példa és köz mondási címmel Győrött jelent meg 1794-ben Streibig József kiadásában.

Kovács Pál 1742. január 18-án született a Sopron vármegyéhez tartozó Szécsényben. Pannonhalmán 1763 decemberében tett fogadalmat, a bencés rendben pedig a Rupert nevet kapta. 1770 májusában szentelték áldozópappá, valamint teológiai doktorátust is szerzett. Pannonhalmán 1771-től tanított egyházjogot, 1776 és 1783 között pedig Győrben. Ezt követően Tényőn és Füssön működött lelkészként. 1803. február 28-án hunyt el Füssön.

A kötet bevezetőjében Kovács ismertette olvasóival azt a tényt, hogy mind az ókorban, mind az azóta eltelt időben nagy népszerűségnek örvendtek a közmondások, ezért különösen fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a magyar nyelvűeket is. Annak ellenére hozzálátott a munkához, hogy ez idő tájt számos olyan magyar szerző által írt könyv között válogathattak az érdeklődők, amelyek szólásokat és közmondásokat tartalmaztak. Kovács Pál Rupert kötete azonban „nyelvi formáinak gazdagsága és szépsége okán is fontos helyet foglal el az önálló közmondás- és szólásgyűjtemények között”.

A munkához a következő forrásokat használta: Beniczky Péter (1603-1664) költő több kiadásban megjelent Magyar rhitmusok avagy versek című munkáját, Faludi Ferenc (1704-1779) jezsuita szerzetes, költő Költeményes maradványaiban található Magyar közmondások című írását, Rájnis József (1741-1812) jezsuita szerzetes, tanár, költő Magyar Helikonra vezető Kalauzát, továbbá Kis-Viczai Péter evangélikus lelkész kétnyelvű (latin-magyar) Selectiora adagia Latino-Hungarica című gyűjteményét.

A Kovács Pál Rupert által összeállított kötet összesen 3495 tételt tartalmaz, ráadásul ezek között 282 olyan szólás vagy közmondás található, amelyet ő közölt először.

Szerkesztési elveinek megfelelően vagy magában áll egy-egy közmondás (pl. „Nem mind arany, a’ mi fénylik”), vagy pedig egy másikkal magyarázza meg a jelentését (pl. „Nyúgtán dítsérd a’ napot. az az: Nem elég jól kezdeni, jól is kell végezni”), ez utóbbi megoldást több, mint a felénél alkalmazza. A magyarázatok sok esetben azonban a közmondás újabb változatát jelentik, pl. „Egy pórázon futnak. az az: Egygyik ollyan, mint a’ másik.”, más esetekben pedig irodalmi példákra tesz utalást. Előfordul azonban, hogy néhány közmondás többször is szerepel a kiadványban.

További érdekesség, hogy 218 latin proverbium magyarítása vagy magyarázata szerepel könyvében. Többek között olyan jelentős ókori latin szerzők közismert szólásait vette fel, mint Plautus, Cicero, Horatius vagy épp Ovidius. Nem szó szerinti fordításukat adta meg ezeknek, hanem igyekezett megtalálni és megfeleltetni azt egy-egy alkalmas magyar változattal, azonban „fordításai és megfeleltetései nyelvileg, stilisztikailag és gondolatilag egyaránt káprázatosak”.

oszem

Felhasznált irodalom: Horváth József-Perger Gyula: Kísérő tanulmányok Kovács Pálnak Magyar példa, és köz mondásicímű munkájának hasonmás kiadásához (2008); Magyar katolikus lexikon

Az Érdekességek a győri könyvtár Muzeális gyűjteményéből cikksorozat további részei itt találhatók felsorolva.

2020.12.21