A film rövid története ‒ 15. rész

A Hetedik Sor Közepe sorozata

film-rovid-tortenete-hetedik-sor-kozepe

Stephen Hawking műve nyomán készült A film rövid története, amelyben a Hetedik Sor Közepe csapata megkísérli azt, ami másoknak csak hosszú könyvciklusokban sikerült: írásba foglalni a film – talán nem is olyan rövid – történetét. A legelső mozivetítéstől kiindulva, érintve többek közt az iráni új-hullám és a tajvani mozi érdekfeszítő világát, eljutva napjaink mainstream filmgyártásáig.

Mindezt alig száz oldalba foglalni persze valóságos filmteoretikai harakiri, így figyelmeztetünk mindenkit! Írásunk lényegre törő, inkább csak rövid betekintés, mintsem tényleges mozitörténeti értékezés, ámde reméljük, kiváló alapanyaga lesz a későbbi elmélyülésnek.

A lengyel iskola

Lengyelország művészi szférájának liberalizációja 1956 októberében lezajlott, a forradalmi események egyik legjelentősebb kulturális vetülete volt. A szovjet érdekszférába tartozó államok filmkészítői közül először a lengyeleknek nyílt alkalmuk szélesíteni művészi perspektívájukat, egy megengedőbb politikai légkörben demonstrálni, hogy legalább annyira képesek az értékteremtésre, mint nyugati alkotótársaik.

Ezen törekvésük a kor filmesztétái által a lengyel iskola névre keresztelt vonulatban manifesztálódott, amit a kelet-európai film iniciális irányzataként tartanak számon. A lengyel iskola egyaránt origója a lengyel és az egyetemes filmtörténet progressziójának, és kiindulópontja egy művészi szemléletnek, ami a szocialista kultúrpolitika igen szűkös határait feszegetve megkísérel szociálisan érzékeny témákat beemelni a közéletbe.

hamu-es-gyemant-wajda-film

Andrzej Wajda: Hamu és gyémánt (1958)

A lengyel iskola visszatérő témája a múlt és a múlt eseményeinek feldolgozása. Az irányzaton keresztül a lengyel társadalomnak először volt alkalma szembenézni az olyan, kollektív sokkhatásokkal, mint a holokauszt vagy a II. világháború borzalmai. Nem véletlen, hogy a lengyel iskola filmjeinek többsége ezen két kérdéskör köré koncentrálódik, a témában a Haláltánc (1957) és Andrzej Wajda Csatorna (1957) című filmje is precedensértékű alkotásnak számít.

Wajda életművéből továbbá kiemelendő a Hamu és gyémánt (1958), valamint a Lotna (1959) című mozi is. Fontos megemlíteni Roman Polanski személyét is, akinek szárnybontogatása egybeesik a lengyel iskola késői időszakával. Mielőtt meghódította volna Hollywoodot, Polanski még Lengyelországban dirigálta le Kés a vízben (1962) című filmjét, amellyel megalapozta saját és a mindenkori lengyel filmművészet nemzetközi hírnevét.

kes-a-vizben-polanski-film

Roman Polanski művészete idővel messze túlnőtt, a lengyel iskola mozgalmán (Kés a vízben, 1962)

A legfontosabbak…

Csatorna (1957)

Hamu és gyémánt (1958)

Kés a vízben (1962)

Németh Kornél
Forrás: hetediksor.hu

A film rövid története című sorozat korábbi részei:
1. rész ‒ Kezdetek
2. rész ‒ A narratíva megjelenése
3. rész ‒ A burleszk
4. rész – Az expresszionizmus
5. rész ‒ Francia impresszionizmus
6. rész ‒ A szürrealista mozi
7. rész ‒ Szovjet montázsiskolák
8. rész ‒ A hangosfilm megjelenése
9. rész ‒ Lírai realizmus
10. rész ‒ Film noir
11. rész ‒ Filmgyártás a II. világháború alatt Európában
12. rész ‒ Olasz neorealizmus
13. rész ‒ Az olasz mozi nagy kora
14. rész ‒ A japán film aranykora

2020.10.16