A film rövid története ‒ 14. rész

A Hetedik Sor Közepe sorozata

film-rovid-tortenete-hetedik-sor-kozepe

Stephen Hawking műve nyomán készült A film rövid története, amelyben a Hetedik Sor Közepe csapata megkísérli azt, ami másoknak csak hosszú könyvciklusokban sikerült: írásba foglalni a film – talán nem is olyan rövid – történetét. A legelső mozivetítéstől kiindulva, érintve többek közt az iráni új-hullám és a tajvani mozi érdekfeszítő világát, eljutva napjaink mainstream filmgyártásáig.

Mindezt alig száz oldalba foglalni persze valóságos filmteoretikai harakiri, így figyelmeztetünk mindenkit! Írásunk lényegre törő, inkább csak rövid betekintés, mintsem tényleges mozitörténeti értékezés, ámde reméljük, kiváló alapanyaga lesz a későbbi elmélyülésnek.

A japán film aranykora

japan-film-aranykora

A japán film aranykorának filmtörténeti előzménye a rövid életű japán noir, amely alapvető szemléletváltást jelentett a II. világháború lezárultával összeomló neomilitarista államhatalom művészi behatároltságával szemben. A gyenge minőségű propagandát alkotói igényesség, a nacionalista pátoszt életszerű konfliktusok váltották fel.

Mindez a japán noirban öltött alakot, amely számos aspektusában homológ a korábban a klasszikus Hollywood kapcsán megismert noirral. Igaz, az amerikai megfelelőjéhez képest a japán noir ha lehet, egy még sötétebb, erőszakosabb irányzat, amelyben – hasonlatosan az olasz neorealizmushoz – meghatározó szerepet játszik a szegénység és a denacionalizált társadalom minden kiábrándultsága. Az irányzat legismertebb filmjének az Akira Kurosawa rendezésében készült A részeg angyal (1949) számít, amely a háború utáni Japán kietlen látleletét tárja nézője elé.

akira-kurosawa-elni-film

Az Élni (1952) Akira Kurosawa talán leghatásosabb filmje

Kurosawa később a japán film aranykorának kultikus rendezőjévé vált, akinek nevéhez olyan klasszikusok fűződnek, mint A hét szamuráj (1954) vagy a Rejtett erőd (1958). Első látásra ezeket a filmeket könnyű lenne szórakoztató, ámde kevéssé intellektuális szamuráj-mozinak stigmatizálni, pedig Kurosawa jóval több ennél.

Filmjeiben erős strukturalista törekvés valósul meg, a rendezőt az érdekli, hogy mi idézi elő bennünk a legalapvetőbb lélektani folyamatokat. Pszichoanalitikus érdeklődései a Véres trón (1957) és A vihar kapujában (1950) című filmjeiben magasztosulnak, ami azt vizsgálja, hogy néha milyen eltérő módon éljük meg ugyanazt a valóságot.

Kurosawa munkássága pedig számos kortárs alkotóra gyakorolt formatív hatást, a japán mozi aranykora elválaszthatatlanul összefonódott az olyan pszichológiai témákat érintő szamurájfilmekkel, mint a Szansó tiszttartó (1954) vagy Masaki Kobayashi Harakirije (1962). A korszak másik megkerülhetetlen rendezője mégis Yasujirô Ozu lett, akinek művészetében a 20. század japán emberének kulturális lelkülete jelenti a fókuszpontot.

Ozu visszatérő témái a felgyorsult világ és a család intézményének fokozatos marginalizációja, illetve azok a szociális nehézségek, melyekkel a japán társadalomnak kell szembenéznie, mikor a II. világháborút követően megkísérel expeditív módon becsatlakozni a nyugati világ gazdasági és kulturális fősodrába. Ozu életművének kiemelkedő darabjai a Lebegő algák (1959) és a Tokiói történet (1953), ahol egy Tokióba érkező idős házaspár szembesül azzal, hogy talán nem is annyira fontosak gyermekeik életében, mint ahogyan azt korábban hitték.

tokioi-tortenet-japan-film

A Tokiói történet (1953) film a háború után lezajló kulturális szemléletváltásról

A legfontosabbak….

Részeg angyal (1949)

Élni (1952)

Tokiói történet (1953)

A hét szamuráj (1954)

Harakiri (1962)

Németh Kornél
Forrás: hetediksor.hu

A film rövid története című sorozat korábbi részei:
1. rész ‒ Kezdetek
2. rész ‒ A narratíva megjelenése
3. rész ‒ A burleszk
4. rész – Az expresszionizmus
5. rész ‒ Francia impresszionizmus
6. rész ‒ A szürrealista mozi
7. rész ‒ Szovjet montázsiskolák
8. rész ‒ A hangosfilm megjelenése
9. rész ‒ Lírai realizmus
10. rész ‒ Film noir
11. rész ‒ Filmgyártás a II. világháború alatt Európában
12. rész ‒ Olasz neorealizmus
13. rész ‒ Az olasz mozi nagy kora

2020.10.09