Elhunyt Szabó József tanár, irodalomszervező


szabo-jozsef

Győr-Moson-Sopron megye könyvkiadásának meghatározó alakja, Szabó József Nórápon született 1945. január 5-én. A pápai mezőgazdasági technikum, majd a győri tanítóképző elvégzése után az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait.

Egy évet Gyömörén tanított, majd a KISZ Győr-Sopron Megyei Bizottságának iskolafelelőse volt 1970-től 1975-ig. 1989-ig a Hazafias Népfront Győr-Moson-Sopron Megyei Bizottságánál művelődéspolitikai munkatárs, titkárhelyettes. 1989-től a Hazánk Könyvkiadó Kft. ügyvezetője, később tulajdonosa.

1971-ben Győr-Sopron megye és Győr város tanácsa a Radnóti Emlékbizottság – mely később Irodalmi Társasággá alakult – létrehozásával Radnóti Miklós kultuszának ápolásán túl felvállalja a kortárs magyar költészet támogatását. Ennek keretében kétévenként, a költészeti biennálékon osztották ki a Radnóti-díjat, szakmai kuratóriumok érdemesítettek költőket, előadóművészeket, irodalmi színpadszervezőket. Az alapításkor Z. Szabó László elnök mellett Szabó József volt az emlékbizottság alelnöke, később ő vette át az elnökséggel járó feladatokat. Az őszi Irodalmi Hét keretében többek közt tanári konferenciákkal, rendhagyó irodalomórákkal, irodalmi estekkel, vetélkedőkkel népszerűsítették a kortárs irodalmat. Az Irodalmi Társaság létrejötte kedvezőbb körülményeket teremtett a szűkebb környezet irodalmi életére is. Az új erőre kapott Kassák Kollégium és az 1987-ben megújult Műhely folyóirat is szoros kapcsolatot ápolt az Irodalmi Társasággal.

A rendszerváltás idején, egy szűk körű értelmiségi csoport beadványának eredményeképpen jött létre a Hazánk Könyvkiadó Szabó József vezetésével. Nem véletlen, hogy dr. Kovács Pál Hazánk című folyóiratának nevét vette fel, céljait a következőkben fogalmazta meg: „Felvállaljuk szűkebb pátriánk szellemi életének szolgálatát a provincializmus veszélyét kerülve, ugyanakkor nem zárkózunk el tágabb környezetünk irodalmi és tudományos életének szolgálatától sem”. A kiadó idén ünnepelné 30. születésnapját, az eltelt három évtized alatt több mint 150 kötetet bocsátott ki. Felkarolta a pályakezdő költőket, írókat, a helytörténettel foglalkozókat. A győriek és a könyvesek jól ismerik ezeket a kiadványokat, melyek közül még műfajokat is nehéz kiemelni, de nagy részük helyismereti kötődésű.

Az 1970-es évektől megyénkben a honismereti mozgalom jelentős fejlődésnek indult. Ez a terület Szabó József életének meghatározó sarokpontja volt, ezért lett a Győr-Moson-Sopron megyei honismereti és olvasótábori mozgalom egyik szervezője. Az országban először teremtett találkozási lehetőséget a Kárpát-medencében élő fiatalok számára az általa 34 éven át (1983-2017) szervezett Nemzetközi Anyanyelvi Tábor. A Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, Erdélyből, korábban Burgenlandból, Szlovéniából érkezőket a magyar történelemmel, nyelvvel, néprajzzal kapcsolatos előadások, programok várták, valamint számos kiránduláson vehettek részt. Szabó József a tábort támogató Rákóczi Szövetség alelnöki, valamint egyben a győri szervezet elnöki munkáját is végezte.

Szabó József – aki elmaradhatatlan résztvevője volt a város irodalmi és könyves rendezvényeinek – hosszan tartó betegség után, 2020. augusztus 30-án hunyt el. Egy olyan ember távozott közülünk, akinek munkája tovább él az általa kiadott könyvekben, emlékét megőrzik barátai, kollégái, diákjai.

Győri Szalon

2020.09.07