Gimnáziumot neveztek el a győri Krúdy Gyula középiskola alapító igazgatójáról, Baksa Kálmánról

Sulyok Attiláné írása

baksa-kalman

A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt!” (Péter II/5) Nagy megtiszteltetés érte a ménfőcsanaki Baksa családot, akik 54 éve kerültek a településre tanítani. Gyermekeik is itt élnek családjaikkal. Dicsőség a győrieknek, a ménfőcsanakiaknak, a gimnázium tanulóinak, tanárainak is, hogy iskolájuk alapító igazgatójáról nevezték el a „régi-új” oktatási intézményt.

Baksa Kálmán halálának 3. évfordulóján hozták nyilvánosságra ezt az örömteli döntést. A fenntartó, a Krúdy iskola vezetősége, tantestülete és a diákönkormányzat érdeme, hogy az intézmény 32 éves működése alatt országos, nemzetközileg is elismert eredményeket értek el.

Baksa Kálmán egy kis zalai faluból, Lovásziból került Győrbe, és iskolák alapítója, tanára, igazgatója lett. 1966-tól Ménfőcsanakon tanított az akkori középiskolában, majd az intézmény megszűnése után öt évig a Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskolában. 1975-ben a tantestület kérésére kinevezték a Petőfi S. Általános Iskolába igazgatónak, ahol 13 éven át irányította az oktató-nevelő munkát. A tanulók száma akkor a 900-at is meghaladta, ezért új, korszerű épületre volt szükség, így készült el a Kisdobos úti intézmény. A ménfőcsanaki iskola sokat fejlődött az igazgatása alatt. Az országban elsőként itt, a tornateremmel nem rendelkező iskolában hozták létre – testnevelő feleségével – a testnevelés tagozatot. A kerületben aktív közéleti tevékenységet folytatott.

1988-ban kérték fel a győri Vendéglátóipari Szakközépiskola és Gimnázium szervezésére, a tantestület megalakítására, a pedagógiai program megírására. Nagy hittel, összetartással, pedagógiai elképzeléssel dolgoztak azon, hogy a szülők, diákok elégedettek legyenek. Büszke volt a kollégáira, akik 17 éven át segítették igazgatói munkáját.

A Krúdy legutóbbi neve Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskola volt. A sokoldalú intézmény vezetése emberpróbáló feladat elé állította Baksa Kálmánt. Az iskola 1988-ban 450 diákkal és 23 tanárral kezdte meg a várva várt tanévet. Néhány év alatt a Krúdy egyre népszerűbbé vált, bővült a képzési kínálata, jól alkalmazkodtak a változó környezeti igényekhez. A merész iskolavezetői elképzelések sikeresek voltak. Az országban másodikként német kéttannyelvű idegenforgalmi osztályt, számítástechnikát, majd 2003-tól magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzést indítottak. Az iskolák között ritkaságnak számított, hogy egy intézményen belül különböző iskolatípusokat így egyesít, ilyen sokszínű a szakok összetétele,.

baksa-kalman-krudy-iskola-epitese

A Krúdy iskola építése

Először Reider Ferenc úti középiskolaként működött, azonban 1990-ben Baksa Kálmán igazgató javaslatára felvették Krúdy Gyula magyar író nevét. A vendéglátó és a turizmus szakma magas színvonalú oktatását a régió is elismerte. 1993-ban önálló étteremmel és konyhával gyarapodott az intézmény. A diákok sikeresek voltak a szakmai és tanulmányi versenyeken, jól megállták a helyüket a felsőoktatásban és az életben egyaránt. „Ezeket a sikereket csak olyan szellemiségű iskola tudja megvalósítani, ahol a nevelőtestület erőssége az empátia és a humánum” – nyilatkozta az alapító igazgató. Ma a Krúdy Győr és a régió elismert és népszerű oktatási intézménye. Ménfőcsanakról is sokan választják ezt a középiskolát. Jelenleg 47 osztályban több mint 1300 diák tanul, ebből a gimnáziumban közel 500-an. Csaknem 120 pedagógus összehangolt munkája szükséges a feladatok ellátásához.

A felkészült tanárokon kívül a jó hangulat is jellemző az iskolára, a diákok szeretik – büszkeséget, összetartó erőt jelent krúdysnak lenni. Reméljük, július elseje után a Baksa Kálmán Gimnázium tanulóiban is megmarad ez az érzés! Az új gimnázium különálló arculata, a Krúdy Technikum szellemisége ugyanúgy az alapító igazgató szándéka és küldetése alapján jött létre. A régi tanulók büszkén emlékeznek arra, hogy egykor ebbe az iskolába jártak. Sokuknak van szép emléke a földrajzot, történelmet tanító Baksa Kálmán igazgató úrról. Megelégedéssel gondolnak az itt töltött diákéveikre. A több mint negyedszázad alatt gazdag hagyományokat hoztak létre. Igazi sikertörténet, melynek mindenki egyaránt részese.

Baksa Kálmán tanárként, igazgatóként, főiskolai és egyetemi óraadó tanárként dolgozott. Mindig elismerték felkészültségét, szakmai tudását, emberi tartását. Több éven át vezette az általános és középiskolai igazgatói munkaközösséget. Győr városa is méltányolta, támogatta kiemelkedő pedagógiai tevékenységét: Címzetes igazgató, Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára, melyet több évtizedes, kiemelkedő pedagógiai munkásságával, iskolavezetői és intézményszervezői munkájával érdemelt ki. A Díszpolgári címek odaítélésének 120 éves története során ötvennyolcadikként, de iskolaigazgatóként másodikként kapta meg e kitüntetést elődje, Vaszary Kolos, a Bencés Főgimnázium igazgatója, esztergomi érsek és bíboros után. Krúdy emlékérmet a tantestület javaslata alapján érdemelt ki. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt tulajdonosa, Aranydiplomás középiskolai tanár. Először tantermet, Baksa Kálmán főzőversenyt neveztek el róla, majd emléktábláját avatták. Családja Baksa Kálmán emlékérmet alapított.

baksa-kalman-krudy-iskola-tantestulete

A Krúdy iskola tantestülete

„2020. július 1-jétől több fontos változás történik a Győri Szakképzési Centrum intézményeiben. A Centrumhoz tartozó 16 iskola között jelenleg négy olyan van, amely a szakképzés és a kollégiumi ellátás mellett más, köznevelési alapfeladatot is ellát. A győri Krúdyban gimnáziumi, míg a Mórában és a mosonmagyaróvári Bolyaiban és Hallerban általános iskolai osztályok működnek. Az új szakképzési törvény hatályba lépésével a szakképzést és a köznevelést két külön törvény szabályozza. Ennek értelmében az eredményes és színvonalas feladatellátás érdekében célszerűvé vált ezen iskolák szétválasztása egy-egy különálló, szakképző és köznevelési intézményre. Az átalakítás előkészítése során az érintett alkalmazotti közösségek egyöntetűen támogatták az önálló, tiszta profilú iskolák létrehozását. Fontos kiemelni, hogy a négy iskola szétválásával létrejövő nyolc intézmény mindegyike továbbra is az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában, változatlan helyszínen, a Győri Szakképzési Centrum iskolájaként működik tovább. Mindezek a változások a tanulók, szülők, tanárok és egyéb iskolai alkalmazottak mindennapi életét közvetlenül nem érintik.

A döntés értelmében 2020. július 1-jén a Győri SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája szétválik két önálló intézményre, egy szakképző intézményre és egy gimnáziumra. A két új intézmény elnevezése: Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum, valamint Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium (rövid név: Győri SZC Baksa Kálmán Gimnázium).”

A névadás a Baksa Kálmán iránti megbecsülést fejezi ki, méltó módon állít emléket egy pedagógus egyéniségnek, pedagógus példaképnek, vezetőnek. Felesége hozzájárulására is szükség volt a névadáshoz, de meglepetésként érte a családot. Baksa Kálmán harmadik gyermekeként szerette a Krúdyt, most mosolyogva mondaná: ikergyerekeim lettek!

Részlet a hozzájáruló nyilatkozatból:Rendkívüli megtiszteltetést és mélységes megnyugvást jelent, hogy az önállósodó gimnázium saját identitásának, azonosságtudatának keresése során azt a szellemiséget kívánja megjeleníteni új elnevezésében, mely alapító igazgatójának hitvallása volt, és amelyet igazgatói munkája során mindvégig képviselt. … Krúdyhoz való szoros kötődését is a leghívebben tudja megőrizni, mivel a Krúdy Technikum szellemisége ugyanúgy az alapító igazgató szándékai és küldetése alapján jött létre. Kívánom, hogy ez a gimnázium a következő évtizedekben is betöltse azt a hivatását, melyet az elmúlt 30 évben megteremtett: segítse diákjai tehetségének kibontakoztatását, neveljen sokoldalú, nyitott és korszerű tudással rendelkező fiatalságot.

baksa-kalman

Az alapító igazgató szellemisége tovább él a szétválás után is. Az utódok ezzel a névválasztással ismerik el azt a rengeteg munkát, amit tett az iskoláért, és így fejezik ki tiszteletüket. Ez a hagyományápolás legmagasabb foka, amikor az alapító igazgatóról kapja nevét az iskola, büszkék lehetünk rá! Egyedülálló, hogy Kazinczy és Révai után egy újabb kiváló pedagógusról neveztek el iskolát Győrben.

Baksa Kálmán színes egyéniségére mindig emlékezni fognak azok, akik ismerték. Végtelenül szerény, komoly ember volt, felkészült, igényes a munkájára. Céltudatosság, kiszámíthatóság jellemezte, véleményét soha nem titkolta. Egész életében bővelkedett szellemi és lelki értékekben. Hatalmas erővel és energiával állt tanuláshoz, sporthoz, hobbihoz. Lelkesedése példamutató volt diákjai, társai számára is. Utolsó éveiben értékes jótékonysági tevékenységet végzett a Lions Alapítványnál. Szép, tartalmas örökséget hagyott az utódokra. Síremléke a ménfői temetőben található. Életét, munkásságát az ész, a szív, a jóakarat harmóniája irányította, mondta temetési búcsúbeszédében Bejcziné Mosolits Erika, a Krúdy igazgatója, alapító tanára.

A Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében sorozat 10. kötetében – melynek címe: Fáklyák, fényadók – részletesen olvashatunk az életéről.

Sulyok Attiláné

2020.07.06