15 évet várt a lovagteremben a tulajdonos koporsója


leva-var

Léva büszke vára pedig egyszerre volt sziklára építve, no és vízzel körbevéve, ami a maga nemében ritkaságnak számít ebben a műfajban. Ugyan az oklevelek 1318-ban említik először, de már a kelták is valamiféle erődöt raktak a Garam fölé magasodó sziklára, és itt volt a Bars megyei ispánsági vár is.

Amit valahogy 1241-ben a tatároknak sikerült bevenniük és elpusztítaniuk, ezért aztán IV. Béla 1250 körül újjáépíttette. A királyi várat az 1300-as évek elején Csák Máté foglalta el, halála után lett csak Károly Róbertté. Aki Záh, avagy Zách Felicián merénylete után itt végeztette ki annak nagyobbik lányát, Sebét, kinek a férjét bebörtönözték, gyermekeit pedig az ispotályos lovagok Rhodoszra vitték. Zsigmond királyunk aztán a husziták ellen is hadakozó, ezért a Cseh előnevet felvevő Péter macsói bánnak adta, aki így Lévai Cseh Péter néven folytatta életét. És Léva a család birtokában is maradt 1549-ig, a família kihalásáig. Igaz, egy 1542-ben köttetett házasság révén a vitéz, de féktelen katona (és barsi, majd honti főispán) Balassa Menyhért is bírta, de ő 1549-ben Erdélybe menekült az uralkodó haragja és törvényszéke elől. Léva pedig ostrom után Lévai Cseh Jánosé, a törvényes örökösé lett, aki aztán 18 évesen, utód nélkül meghalt.

leva-var

A vár sziklára épített része (Jósa András Múzeum CC BY-NC-ND)

Ez a Balassa Menyhért volt az, aki keményen visszaverte az Esztergom 1543-as eleste után következő első török ostromot 1544 tavaszán. Ekkor már állt az óolasz bástyás, vizesárokkal körülvett külső várfal, de a települést is vert palánkkal vették körül. Ezt még a loppal érkező törökök megmászták, de az ágyából kiugró Balassa és emberei a falakról már leverték az Esztergomból érkező ostromlókat. Sőt, üldözőbe is vették a fosztogatva elvonuló sereget, és Ipolyszalka mellett mind egy szálig levágták. Volt aztán Lévának a kapitánya Thury György uram is (1556-1558), majd végül Dobó István kapta meg a várat, miután erdélyi vajdaságából és a börtönből el kellett menekülnie. Dobó mindjárt építtetett is ide egy emeletes reneszánsz palotát, de mint tudjuk, nem sokáig élvezhette a kényelmét. Léva viszont a családé maradt, de az egri hős fiának, Ferencnek nem született fia. Lányát pedig Kollonich Siegfried érsekújvári kapitány vette feleségül, aki 1605-ben meg is védte a várat Bocskaival szemben. Aztán minden pénzét Lévára költötte, annyi sem maradt neki, hogy 1623-as halála után eltemessék, ott állt a koporsó 15 évig a vár lovagtermében, míg az uralkodó, III. Ferdinánd nem intézkedett.

ocskay-brigaderos

Ahogy az utókor Ocskay brigadérost elképzelte (Déry Múzeum CC BY)

1640-ben Csáky László gróf lett a birtokos is, őt verték át jobbágyai a félig kicsépelt gabonával. 1663. november 2-án aztán kapitánya, Bartakovich Gáspár feladja a túlerőben lévő töröknek, de 1664. június 12-én egy gyors ostrommal a császáriak (és a magyarok) visszaveszik. Az ezt követő csatározásokban esik el a híres vitéz és honti főispán Koháry István. Lévát aztán Thököly kétszer is bírja, majd a kuruc világban többször is gazdát cserélt a már romos állapotú vár. 1703-ban Ocskay brigadéros itt veszi el feleségül Tisza Ilonát, aztán árulóvá lesz. Az 1688-tól Esterházy tulajdonban lévő Lévát végül Bottyán János rontatja tovább, nehogy a labanc még hasznát vehesse. A maradékot végül az Esterházyak adják el Scholler bécsi bankárnak, a família birtokában is marad az 1945-ig. Hogy aztán 1958-tól múzeum legyen belőle, és az is a mai napig.

Címlapkép: levice.sk

Pálffy Lajos
Forrás: forumhungaricum.hu

2020.05.29