Köszönőlevél a 19. győri gyalogezred tisztikarától

Pillanatképek Győr történetéből 1. – Galambos Krisztina írása

tabori-posta

A 19. gyalogezredet, mely kezdettől fogva Győr háziezrede volt, 1734-ben alapította gróf Pálffy Leopold. Az ezred alapítólevelében magyar nyelvű vezénylést írtak elő, melyhez III. Károly és Mária Terézia is hozzájárult; csak jóval később lett a vezényleti nyelv német.

Az egyetlen katonai alakulat volt Magyarországon, amely állományát egy vármegyéből, a 98%-ban magyar lakosságú Győr vármegyéből sorozta. A kiegyezés után az Osztrák-Magyar Monarchia legmagyarabb ezredeként emlegették. Ferenc József 1858-ban elrendelte, hogy az ezred tulajdonosa a mindenkori trónörökös legyen. Az első világháborúban IV. Károly király ezrede volt, amelyben ekkor már győri és veszprémi katonák is teljesítettek szolgálatot.

Az első világháború kitörése után Győrben is jótékony mozgalmak indultak, hogy a harctéren küzdő katonáknak élelmet, meleg ruhát küldjenek. Az 19. ezred tisztikara az év utolsó napján így köszönte meg a karácsonyra érkezett élelmiszercsomagokat:

Mélyen Tisztelt Szerkesztő Úr! XII. 31. éjjel

Mi a 19. gyalogezred tisztikarának még életben és egészségben levő tagjai, kérjük eljuttatni köszönetünket azokhoz, akiket illet a szíves ajándékokért, amelyet Győr város közönsége és a Koestlin gyár nekünk küldött és amely élénk ellenséges és gyalogsági és ágyútűz közben lett kiosztva, miközben harsogó „éljen” szólt Győr városra.

Hazafias üdvözlettel

tabori-posta

Galambos Krisztina

2020.04.20