Jászai Mari kézírásos meghívó levelei Laczkó Arankához

A győri könyvtár kincsei 6. rész – tmoni írása

jaszai-kezirat

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér muzeális gyűjteményének kéziratai között akadtunk rá két unikális levélre, melyet 1894-ben, illetve 1895-ben írt a győri kötődésű Jászai Mari, akit minden idők egyik legnagyobb magyar tragikájának tartanak.

Nagyon jó állapotban fennmaradtak a borítékok is, melyekben a rövid kis levélkék megtették az utat a két színésznő-barátnő, Jászai Mari (Ászár, 1850. február 24. ‒ Budapest, 1926. október 5.) és Laczkó Aranka (Kassa, 1861. november 19. – Budapest, 1953. július 19.) között.

A borítékokból tudjuk pontosan a címzett kilétét és a tartózkodási helyét a küldemény kézbesítésekor, valamint a meghívók keletkezésének idejét. Érdekesség, hogy abban az időben elég volt, ha a helységnév mellé az ember odaírta, hogy színház, pontosabb helymeghatározásra nem volt szükség.

jaszai-kezirat

A Krippel Mária néven született Jászai Mari szüleivel hároméves korában érkezett Győrbe, ahol Lengerer építőmesternél laktak, a Deák Ferenc (ma Aradi vértanúk) út 6. szám alatt. Ezt emléktábla jelzi az épületen. A győri orsolyitáknál végezte el a négy elemit, és itt állt először színpadra: Simor János püspök előtt szavalt el egy alkalmi verset. Több forrás is feljegyezte (pl. Győri Nemzeti Hírlap, 1940. február 4., Wikipédia), hogy a későbbi bíboros hercegprímás azonnal felismerte tehetségét („Das Kind hat Talent!” ‒ mondta a rend főnökasszonyának). Hamarosan elkerült a városból, de később visszatért, majd Hubay Gusztáv társulata után szökött, s elkezdődött színészi karrierje. Rövid időn belül fellépett Bényei Istvánnál, 1867-től 1869-ig Molnár György Budai Népszínházában játszott, 1868-tól 1872-ig pedig Kolozsvárott dolgozott. Ezt követően a Nemzeti Színházba szerződött, amelynek örökös tagja lett, s amelynél meg is maradt – két évadnyi kitérőtől eltekintve, melyet Bécsben, illetve a Vígszínházban töltött – pályafutása végéig.

jaszai-kezirat

Laczkó Aranka 1876-ban kezdte színészi pályáját, és 1896-ig, amíg végérvényesen a Kolozsvári Nemzeti Színházhoz szerződött, sok helyen játszott, többek között Győrben is (1882-1885 Mándoky Béla, valamint 1886 és 1889 között valamikor Somogyi Károly társulatával). A borítékokból egyértelműen kiderül, hogy 1894-ben Orosházán, 1895-ben pedig Baján dolgozott, hiszen Jászai Mari oda címezte meghívó leveleit.

Azt nem sikerült kiderítenem, hogy hol találkozott a két színésznő, hol szövődött a barátság közöttük, hiszen mikor Laczkó pályakezdő volt, és sok helyen játszott, addigra Jászai már megállapodott a Nemzeti Színháznál. Nem voltak egy időben sem Győrben, sem Kolozsváron, sem Pesten. Csak az tűnik biztosnak, hogy Jászai kolozsvári vendégszereplései során Laczkó Aranka Búza utcai házában szokott megszállni.

jaszai-kezirat

Látható, hogy ezt a két levelet a művésznő Miriád aláírással küldte el. Nem annyira közismert, hogy Jászai Mari nevének e ritkább becéző formáját, a Miriamot használta, de különböző források említik őt Miriaként, Miriamként vagy Miriámként. Ady Endre is így nevezte egy publicisztikai írásában: „Pedig a szereplők közt ott volt a nagy Miriam: Jászai Mari is.” A Nyugat 1939. évi 7. számában Halász Gábor Justh Zsigmond magyarországi naplójából című írásában is megjelenik a név: „Midőn felérünk a hegy tetejére menő útra, leszállunk az omnibuszról; kis csoportokba oszlunk, az asszonyok az egy nagy Marit kivéve nem látnak a külvilágból semmit, kacagnak, nevetnek, mi hárman: Miriám (Jászai), Árpád és én hátramaradunk, lassan-lassan ‒ be-benézve minden kertbe, örülve a napsugárnak, minden fakadó rügynek, minden virágnak ‒ visz a paysage magával.” Végül Hunyady Sándor is ezen a néven említi a színésznőt Családi album című önéletrajzában: „Egy időben sűrűn járt hozzánk Jászai Mari. Anyám Miriának szólította.

jaszai-kezirat

A két kézírásos levél – és még sok-sok egyéb régi dokumentum ‒ megtekinthető a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér muzeális gyűjteményében (Baross Gábor út 4.) bejelentkezés és előzetes időpont egyeztetés alapján (+36-96-319-997 / 11 vagy muzealis@gyorikonyvtar.hu).

tmoni

Forrás: Győri életrajzi lexikon, Hangosfilm

A győri könyvtár kincsei cikksorozat további részei itt találhatók felsorolva.

2020.02.28