884

Civilizációk, globalizáció, válságok, kiutak

Dr. Pongrácz Attila előadása a győri könyvtárban

pongracz-attila

Február 13-án délután dr. Pongrácz Attila egyetemi docens tartott ismeretterjesztő előadást a győri könyvtár Központi Könyvtárának klubhelyiségében Civilizációk, globalizáció, válságok, kiutak címmel.

Dr. Pongrácz Attila terminológiai magyarázattal vezette be mondandóját, előadását képes illusztrációk kísérték. Komoly hangsúlyt kapott a globalizáció fény- és árnyoldalainak ecsetelése. A XX. század tette teljessé ezt a folyamatot, melynek kezdetét azok a lehetőségek fémjelezték, melyek az emberiségnek kitekintést engedtek szűkebb pátriárkájukon túlra. A globalizációval együtt jár az áruk, szolgáltatások, tőke, munkaerő vándorlása: kontinensek között is létezhet munkáltató-munkavállaló viszony, köszönhetően a világhálónak. Ideológiák, vallási irányzatok válnak ismertté távol a keletkezési helyüktől.

A történelem folyamán az ismert világ tekintélyes részét nagyhatalmak integrálták birodalmakká, amelyek jöttek, mentek az idők folyamán. Amikor az európai arab politikai befolyás Granada elestével kiszorult a vén kontinensről, az iszlám távozott a Pireneusi-félszigetről, hogy török hódítással a Balkánon keresztül visszatérjen. A birodalmak a maguk képére igyekeznek formálni mindazon területeket, melyek akciórádiuszukon belül vannak. Így voltak hasonló felépítésűek a római városok Galliától a Tigris és Eufrátesz vidékéig.

pongracz-attila

A legszilárdabb birodalmi kötőanyag a vallás volt; amikor a római istenek tisztelete csökkent, Róma bukását okozta, ugyanakkor a keresztényüldözés megszilárdította a hitet, s végül diadalra juttatta. Napjainkban az angolszász kultúra nyomja rá jegyét a Föld népeinek jelentős hányadára. Ami a középkorban a latin, ma az angol nyelv, melynek hatását minden nagyobb városban lépten-nyomon tapasztaljuk. Gyorséttermek, shopok, reklámok – ez mind a nyugati civilizáció hatása.

Az előadáson szó esett a világ többi nagy civilizációjáról: zsidó, ortodox, iszlám, buddhista, hindu, keresztény, nyugati és ortodox, japán és afrikai. Térképen követhettük nyomon az egyes vallások elterjedtségét.

Pongrácz Attila külön fejezetet szentelt Európának, a területi, politikai változásoknak, a két világháború következményeként az újabb átrendeződésnek, végül a kialakuló kétpólusú világ megszűnésének. Méltatta az Európai Unió jelentőségét, az alapító atyák elkötelezettségét a kereszténység irányában. Egy fantázia szülte térkép az iszlám európai térhódítását mintegy túldimenzionálta.

A jövő attól függ, hogy hűek maradunk-e azon gyökerekhez (kereszténység), mely az alapítók szellemét vinné tovább. Az előadó végül a hatalmi erőviszonyok módosulására is kitért.

Csiszár Antal
Fotók: Csitkovics Gyula

2020.02.17