A vár, ahol a Hazugságok könyvét őrizték


A vár, ahol a Hazugságok könyvét őrizték

A címben szereplő fontos feladatot bizony a felvidéki Csicsva vára látta el. A hagyomány szerint a vaskos műben az ország összes lehetséges és lehetetlen hazugsága is fel van jegyezve, sőt, még a mindenkori jeles hazudozókról is van benne egy jegyzék.

De persze ez csak legenda, Csicsva várát a nagyhatalmú Rozgonyi család emelte még az 1300-as évek elejének zavaros viszonyai között. 1316-ban Károly Róbert, pontosabban az emberei próbálták sikertelenül elfoglalni, de aztán a Rozgonyiak is vélhetően belátták, hogy jobb a messziről jött, állítólagos Árpád-házi leszármazott ellen nem hadakozni. Az Inóca 320 méteres sziklájára épült lakótornyot és falakat a török közeledtének hírére látják el bástyákkal. A tulajdonos ekkor már a Károly Róberttel az országba került, nápolyi eredetű Drugeth família, akik Szapolyai János mellett foglalnak állást. De nem mindenki a családból, ezért is kell a jobb sorsra érdemes nemzeti királynak felvonulnia Drugeth István és hajdúi ellen Csicsva alá. Ahol is a király erői győztek, és a vár is jócskán leégett közben. Csicsva Szapolyi csillagának leáldoztával a Drugetheké marad, akik Homonnán rendezik be birtokközpontjukat, és töltenek be ungi, majd zempléni főispánokként fontos szerepet a térség történelmében. A csicsvai várat is újjáépítik, de aztán 1684-ben Drugeth Zsigmond nagyon elront valamit, ami miatt egy fejjel rövidebb lesz Thököly Imre fejedelem döntésének következtében.

adalekok-zemplen-varmegye-tortenetehez-valamint-barkoczy-ferenc-biboros-tetteit-meltato-kiadvanyItt is olvashat Csicsva váráról (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár CC BY-NC-ND), és itt egy Barkóczy Ferenc bíboros tetteit méltató kiadvány (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár PDM)

És vele, mivel csak három leány marad utána, ki is hal ez a lassan négyszáz éve Magyarországon élő, magyarrá lett família. Csicsva is Thököly birtokába kerül ekkor, de aztán nem telik el egy esztendő, és neki is leáldozik a csillaga. Csicsva végül a Drugethek után a császárhű Barkóczy Ferenc birtokába kerül. Aki aztán majd tábornokságig viszi II. Rákóczi Ferenc vidám seregében. Ekkoriban, 1710-ben a várban születik meg a kuruc generális Ferenc nevű fia, aki jezsuitának áll, és a grádicsokat (kassai középiskola, nagyszombati egyetem, Róma, egri kanonok, prépost, majd püspök) végigjárva esztergomi érsekké lesz. A külsőségekre is adó, nagy műveltségű barokk bíboros nyomdát is alapít, emellett minden magyarországi oktatási intézmény főfelügyelőjeként is ténykedik.

Születési helyét, Csicsva várát viszont a szabadságharc végén a vezérlő fejedelem utolsó kurucait ezen a vidéken szétkergető Laucken tábornok „széthányatja”. Pedig aztán Barkóczy tábornok uram még a szatmári béke előtt visszatér a császár oldalára, de úgy látszik, annyira azért nem bíznak meg benne Bécsben, hogy meghagynák Csicsvát is neki. Fényes Elek felmérésének idején még jócskán állnak a falak, és a nagy statisztikus és geográfus egy pusztává lett vár alatti falu mellett egy nagyon mély kutat is megemlít Laucken által minden bizonnyal felrobbantatott falak között.

Címlapkép: slovakia.travel

Pálffy Lajos
Forrás: forumhungaricum.hu

2019.12.08