Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 13.

Bemutatkoznak a könyvek: szerző, cím, könyvkiadó, könyvkiadás - Könyvtári óra

konyvtar-pedagogiai-muhelymunka

A Könyvtár-pedagógiai műhelymunka sorozatának 13. alkalmára a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban került sor Bemutatkoznak a könyvek: szerző, cím, könyvkiadó, könyvkiadás témakörben, Némethné Sáhó Éva, az intézmény könyvtárostanára vezetésével.

A bemutató óra a magyar nyelv és irodalom műveltségterülethez kapcsolódott, 2. osztályosok részvételével. Becsengetés előtt volt lehetőségünk a könyvtárban, a foglalkozás helyszínén körülnézni. Ezeknek az alkalmaknak a bemutató órán túlmutatóan az a nagyszerűségük, hogy bepillantást nyerhetünk más iskolai könyvtárakba. Sokféle benyomás ér bennünket, ötleteket láthatunk, tapasztalhatunk meg, és a kollégákkal is erősíthetjük a munkakapcsolatunkat.

Az iskola épületének földszintjén található a tágas, világos, barátságos könyvtár két nagyobb méretű térrel és egy raktárhelyiséggel. A könyvtár felújítása az elmúlt évben történt Éva kreatív tervezésével, szervezésével és megvalósításával. A könyvespolcok a falak mellett foglalnak helyet, biztosítva a nagyobb teret a rendezvényeknek és a kényelmes bútoroknak. Inspirációt kaphattunk a könyvtár ízléses berendezéséből és dekorációjából. A megjelent vendégeket az iskola igazgatója, Kolarovszki Zoltán jelenlétével megtisztelte és köszöntötte.

A csengőszó előtt a gyerekek elfoglalták helyüket a meghívottakkal együtt. Éva a köszöntés után frontális munkával felelevenítette a tanult ismereteket hívószavak segítségével, amelyeket szóképbe rejtett. Ráhangolódásként egy találós kérdéssel folytatódott az óra: „A megfejtése az a szó, amelyről az órán sokat fogunk beszélni.”

Van szavam, de nincsen hangom,
Nem aluszom, nem eszem.
Bármikor, ha kedved tartja,
Jót mulathatsz énvelem.

„A mai órán folytatjuk felfedezéseinket a könyvek birodalmában, és megismerkedünk a könyvek legfontosabb adataival, azok elnevezéseivel” – hangzott el a célkitűzés. Az óra fő része az asztalokra készített Ablak-Zsiráf gyermeklexikonnal kezdődött. A gyerekek önállóan keresték meg a könyv címszót, segítségül szolgált a kivetített ábécé. A könyvek bemutatkozásához Éva segítségül egy puzzle-t készített a jigsawplanet.com alkalmazással. A cím és szerző gyakorlása, a könyvekben való keresése páros munkában történt.

konyvtar-pedagogiai-muhelymunka

A foglalkozás során Éva professzionális módon használta a digitális tábla lehetőségeit. Az új ismeretek megalapozása után saját készítésű ActivInspire feladatban a tanulók a könyvek hiányzó adatait keresték meg és húzták a megfelelő helyre. A továbbiakban még azt is jelölték, melyik betűhöz kerülnek a polcokon. A gyerekek nagyon ügyesen, sikerrel oldották meg a feladatot, melyet Éva dicsérettel jutalmazott.

A következőkben egy LearningApps tankocka segítségével átismételték a könyvtári ábécét, és mozgásos feladattal folytatódott az óra. A kölcsönzői térben, a szépirodalom állományrészében a könyvek szerzőinek betűjelzőjét keresték meg a tanulók sikerrel. Ez a feladat alkalmas volt a gyerekek életkori sajátosságaiból adódó mozgásszükséglet levezetésére.

A folytatásban a könyvkiadó és a könyvkiadás fogalmaival ismerkedtek meg a tanulók. A könyvkiadó címszó értelmezéséhez Éva egy másik gyermeklexikont, a Szókincstárt választotta. Ebből olvasták fel a magyarázatot, majd a kiadás helyét és számát is értelmezték. „Ha a kiadó többször kiadja ugyanazt a könyvet, akkor jelölnie kell a kiadás számát” – hangzott el az órán. Arra is kitértek, hogy ezeket az adatokat a könyv melyik részén találhatják. Gyakorlásként az órán tanult adatokat a gyerekek önállóan keresték az asztalokra előre elkészített könyveken. Majd önként vállalva pár tanuló bemutatta a könyvét az osztály többi tagjának.

Óra végi értékelésként Éva megdicsérte a tanulókat, akik jutalmul matricát kaptak. Az óra zárásaként elhangzott a kérdés: „Ti hogyan éreztétek magatokat?” A válaszokat a classroomscreen.com felületén jelölhették a gyerekek a megfelelő smile-val. Ez a technikai megoldás bizonyította, mennyire jól érezték magukat a kisdiákok.

Az óra teljesítette a tematikus egységben leírt elvárásokat. A tanárnő a tanulók életkori sajátosságaihoz választotta a feladatokat. Lendületes, érdekes, a helyi adottságokhoz alkalmazkodó óravezetést láthattunk, amelyben megcsillogtatta digitális kompetenciáját és IKT eszközhasználatát. Az óra időtervét tudta tartani.

A tanári közlései egyértelműek, kérdései tudatosan a pontosítást szolgálták. Folyamatos visszacsatolás valósult meg a tanórán az egyes feladatok után dicséret, pont vagy helyreigazítás formájában. Személyisége pozitívan hatott a gyerekekre, megteremtve ezzel a barátságos, oldott légkört. Láthatóan a gyerekek élvezték az órát, együttműködőek voltak.

Úgy gondolom, hogy a bemutató óra elérte a célját, mert a tanulók biztos tudásra tettek szert a sokoldalúan megközelített témakör feldolgozásával.

Az óra után Éva idegenvezetésével lehetőségünk volt a közelmúltban felújított iskolát megnézni, ezzel ismételten inspirációt gyűjteni. Ez után egy kötetlen beszélgetés következett. Az ott elhangzottak alapján elmondhatom, hogy mindegyiküknek tetszett a bemutató óra, melyen új ötletekkel gazdagodtunk. Köszönjük!

Peresztegi Erika,
a Szabadhegyi Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium könyvtárostanára

A könyvtár-pedagógiai műhelymunka korábbi programjai:
1. József Attila élete, szerelmei hagyományos könyvtári eszközökkel és adatbázis kereséssel
2. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárának programjai
3. Ismerkedés az online katalógussal
4. Dokumentumismeret bemutatóóra
5. Bagoly mondja… vetélkedő 2018
6. Web 2.0-ás könyvtári alkalmazások, e-Hírharang, Inkscape plakáttervező program
7. Játékos könyvtári délután – Mátyás király szellemében
8. Fiókkönyvtár látogatás Ménfőcsanakon
9. Szirén workshop
10. Amikor az irodalom visszavág… – Rendhagyó irodalomóra Nényei Pállal
11. Petőfi Sándor élete és költészete – Rendhagyó irodalomóra
12. Új trendek – kihívások előtt a könyvtárak – könyvtár-pedagógia workshop Győrben

2019.12.06