Eörsy Varga Nóra: Szodoma gazellája és Cseke J. Szabolcs: Zuhanás

A GYAK kötetbemutatói a 19. Győri Könyvszalonon

gyak-gyori-konyvszalon

A 19. Győri Könyvszalonon a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) négy programmal is szerepelt idén: Ha táncol a parázs címmel bemutatásra került a Győri antológia 2019, G. Komoróczy Emőke Csáky Anna költészetéről értekezett, illetve első könyvével volt jelen Eörsy Varga Nóra (Szodoma gazellája), Cseke J. Szabolcs pedig ezúttal prózai kötettel érkezett (Zuhanás).

Eörsy Varga Nóra: Szodoma gazellája

November 16-án, szombaton 14 órakor a győri könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtárának rendezvénytermében mutatta be Eörsy Varga Nóra író, költő, újságíró első könyvét Szodoma gazellája címmel. A keménykötésű kiadvány címoldalán Ámonné Tóth Éva festő-és grafikusművész színes grafikája látható, a hátoldalon pedig a szerző fotója (Németh Mihály munkája). A 107 oldalas, novellákat és verseket tartalmazó kötete öt fejezetre (Bibliai képek, Ósdi vágyak, dalok, Elkallódott életek, Furcsaságok és egyebek, Mindhalálig) tagolódik.

A szerzőt elsősorban a történelem, a régmúlt, az ókori világ, a bibliai események érdeklik. Elvezeti az olvasót az egykor gazdag bibliai városokba: Szodomába, Per-Ramszesz városába, Szúza várába és a sejtelmes, titkait őrző, szépséges Jeruzsálembe. Az elbeszélésekben – Seherezádé meséihez hasonlóan – megelevenednek az ókori világ nagyjai, a hatalmas perzsa uralkodó, Xerxész vagy Dávid király, betekinthetünk Szodoma város utolsó óráiba, megismerhetjük II. Ramszesz legkedvesebb lányát, Meritamont. A mesék mellett a valóság hétköznapjai is helyet kapnak a kötetben egyszerű, mégis különleges emberekről szólva. Helyenként szomorú, tragikus sorsokkal találkozhatunk. Az utolsó fejezet a 17. században játszódik, és a kor legszebb asszonyának, Széchy Máriának gróf Wesselényi Ferenchez fűződő szerelmét meséli el.

A bemutatón Varga Lajos Dániel nyugalmazott újságíró, költő, író, Eörsy Varga Nóra nagybátyja (szintén a GYAK tagja) beszélgetett a szerzővel, méltatva a könyv erényeit, esztétikus küllemét, az írások igényes nyelvezetét, a költemények érzelem- és képgazdagságát. Elismeréssel szólt a főhősöket, különösen a szépséges nőalakokat, valamint az elképzelt környezetet bemutató részletes leírásokról. A könyvből P. Nagy Gabi előadóművész (a GYAK tagja) olvasott fel verseket, elbeszéléseket – nagy átéléssel.


Cseke J. Szabolcs: Zuhanás

gyak-gyori-konyvszalon

November 16-án, szombaton 15 órakor a győri könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtárának rendezvénytermében tartotta Cseke J. Szabolcs költő, író – aki a GYAK mellett a székesfehérvári Vörösmarty Társaság tagja is – Zuhanás című regényének a bemutatóját. Ezúttal prózával jelent meg a közönség előtt, egy nem mindennapi, izgalmas, különös, felkavaró regénnyel. Lírai ars poeticájához (Jelet hagyni a jeltelen/edő/ről) hű maradva, „éber-álomban, álom-éberen” szövi „fejben regény”-e öniróniától sem mentes, nemritkán líraisággal is átitatott vásznát. Beszélő nevű (Netovább) hősei (apa és fia) lelkivilágába bújva, ad látleletet a „rövid XX. század” önámításairól, lélekpróbáló cseleiről, erőszakos jót akarásairól – egyetemes kudarcáról önmagába „zuhanásáról” – beépítve két, korábban kiadhatatlan asztalfiók-kisregényét is. Meditatív kiszólásai továbbgondolásra, s akár önvizsgálatra is késztethetik a könyv forgatagos eseményvilágába merülő olvasót. A Hungarovox Kiadó gondozásában megjelentetett puhakötésű könyv címlapján Mizser Pál festő-és grafikusművész Földhöz ragasztott röpte című festménye látható.

A könyv bemutatóján Szigeti Endre író (a GYAK tagja) mint moderátor beszélgetett a szerzővel és Kaiser László költővel, íróval, a Hungarovox Kiadó tulajdonosával. A sok szálon folyó cselekményről, annak történelmi, magánéleti hátteréről, valamint a főhősökről esett szó. A 331 oldalas kiadványban felvonultatott események közé a szerző saját önéletrajzát, családtörténetét, karrier-útját is beépíti a főhősök sorsán keresztül. Nem nehéz kitalálni, hogy a borító vörös színe jelzés értékű: a XX. századi szocialista-kommunista rendszerek világát jelképezi. (Kaiser László nagy elismeréssel nyilatkozott a borítótervet készítő Molnár Györgyről.) A szerzőnek a leírtakhoz való viszonya a mű különleges hangvételéből, valamint a meghökkentő epizódok sorában feltárt kalandok bemutatásából kiolvasható.

Kaiser László a regény eseménysorát megtörő epizódok szerepéről kérdezte Cseke J. Szabolcsot. Szigeti Endre kiegészítő közbevetései értő módon lendítették előre a beszélgetést, melynek lezárásaképpen egy részletet is felolvasott a műből. A könyv – stílusát tekintve – egyszerre hagyományosnak és modernnek is nevezhető, melyben maga a regény is megszemélyesül, szereplőjévé válik a szövegkontextusnak. A lírai elemek a szerző költő-mivoltáról árulkodnak, az egész kiadvány pedig méltóképpen egészíti ki Cseke J. Szabolcs eddigi pályáját.

A Győri antológia 2019 - Ha táncol a parázs kötetbemutatójának tudósítása itt, G. Komoróczy Emőke: Csáky Anna költészete könyvbemutatójának tudósítása pedig itt olvasható.

Csáky Anna, a GYAK vezetője
Fotók: Molnár György, a GYAK tagja

2019.11.24