Csáky Anna költészete

G. Komoróczy Emőke könyvbemutatója a 19. Győri Könyvszalonon

csaky-anna-kolteszete

November 15-én, pénteken 17 órakor, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának rendezvénytermében mutatta be Csáky Anna költészetéről szóló könyvét G. Komoróczy Emőke Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel kitüntetett nyugalmazott főiskolai tanár, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett irodalomtörténész, esszéista a 19. Győri Könyvszalon programjaként.

A szerző kutatómunkája során 15 kiemelkedő tanulmánykötetet és több mint 300 publikációt jelentetett meg különböző kiadványokban, folyóiratokban. Figyelme az új magyar irodalomra irányult, ezen belül fő kutatási területe Kassák alkotói munkássága és a magyar avantgárd problémaköre volt. Olyan alkotókkal is kezdett foglalkozni, akik „birtokon kívül” maradtak, ismeretlenek a szélesebb olvasóközönség számára. Szemléletében a hagyomány és újítás szintézisben van egymással, kiválasztási szempontja mindig az volt, mennyire korszerű az adott alkotó mondandója.

Csáky Anna sokoldalú költészetének vizsgálatára is ez indította. Megragadta verseinek formai tökéletessége, mondanivalójának modernsége és ritkaságszámba menő nőies jellege. Ennek a költészetnek az íve – írja – a természetlírától a metafizikai létkérdések ostromlásáig terjed, mely által az alkotó összeköti az ember természeti valóját a természetfölötti dimenzióval.

G. Komoróczy Emőke Csáky Annáról írt tanulmánya első ízben A vers a lélek igazgyöngye – léleklángból szőtt mosoly címmel Keresztutak című válogatott esszégyűjteményében jelent meg a Hét Krajcár Kiadó (Budapest, 2019) gondozásában. A 19. Győri Könyvszalonon bemutatott jelen könyv a Keresztutakban közzétett írás új tördelésű, színes illusztrációkkal bővített változata, igényes, kemény kötésben, kiváló tipográfiával (Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Győr).

A bemutatót nagy érdeklődés kísérte. Cseke J. Szabolcs költő, a GYAK tagja vezette és segítette a beszélgetést G. Komoróczy Emőke, valamint Csáky Anna költő, a GYAK vezetője között. Gősi Vali és Gősi Ferenc (szintén a GYAK alkotói) a versek és könyvrészletek felolvasásában működtek közre.

csaky-anna-kolteszete

Szó esett a beszélgetőtársak közötti kapcsolatról, valamint G. Komoróczy Emőke győri kötődéseiről is. A szerző évekig tanárként dolgozott városunkban. Csáky Anna a kollégája, Cseke J. Szabolcs pedig a tanítványa volt. Nyugdíjasként kezébe került a Győri antológia egy kötete, benne Cseke J. Szabolcs és Csáky Anna írásaival. Örömmel állapította meg, nagyszerű alkotások ezek. Elkérte mindkét szerző önálló köteteit és a megjelent összes antológiát, majd munkához látott. Először Cseke J. Szabolcsról, ezt követően Csáky Annáról írt egy-egy igen alapos, elemző tanulmányt, jelenleg pedig a Győri antológia történetének megírásával foglalkozik.

A bemutatón G. Komoróczy Emőke lelkesedéssel beszélt pályafutásáról, családjáról, unokáiról, majd Csáky Anna költészetének értékelése kapcsán nagy elismeréssel szólt annak különleges, magas színvonalú voltáról. Örömmel és büszkén vette kézbe a kiváló minőségű, kemény borítású kiadványt, melynek címlapján a feliraton kívül Csáky Anna fotója látható, a hátsó borítón pedig az övé mellett a róla szóló bemutató szöveg olvasható.

A beszélgetés során szóba került Csáky Anna költői útja, hét megjelent kötetének (Léleklánggal szőtt mosoly, Szemben az éggel, A magyar Krisztus, Mágikus Hold, Impressziók, Felsebzett utak, Fenség és Kereszt) értékelése. Közben Molnár György a címlapfotókat és a belső illusztrációkat vetítette ki. Gősi Vali egy-egy szép vers, Gősi Ferenc pedig a tanulmányból kiválasztott néhány részlet felolvasásával tette színessé a bemutatót.

G. Komoróczy Emőke a versekhez rendkívül érdekes, a Bibliából, a néphagyományból és különböző tudományos-filozófiai olvasmányaiból vett ismereteket, magyarázatokat fűzött, a hallgatóság figyelmét különösen felkeltve. A kötetek között a Balaton ihletésű Szemben az éggel című könyv szépségeit, illusztrációit, a címlapfotót (Kopócs Tibor munkái) emelte ki. A „misztikus énekek” világosan jelzik Csáky Anna költészetének alap-irányultságát: a szubjektum belvilágának, személyes léttapasztalatainak feltárását. A táj az ő számára az örökkévaló titkok hordozója, ezért a természeti szimbólumokkal saját létszemléletét (is) közvetíti – állapította meg G. Komoróczy Emőke.

csaky-anna-kolteszete

Majd a képzőművészeti alkotásokhoz kapcsolódó költeményeket tartalmazó Impressziók c. kötetről szólva nagy elismeréssel hangsúlyozta, hogy a versek hidat építenek a művekhez, közvetítve azok mindnyájunkhoz szóló üzenetét. A Cziráki Lajos győri festőművész Stációihoz írt vers-sorozat mélyen megrendítette, a kötet legizgalmasabb poétikai újdonságának a FA versciklust tartotta, de Ámonné Tóth Éva, Földessy Péter, Kopócs Tibor, Patai László, Csíkszentmihályi Róbert, Czene Gál István alkotásaihoz kapcsolt költeményeket is nagy elismeréssel emelte ki. Értékelte a gyönyörű könyvet mint kiadványt. Szerinte az Impressziók jelentős előrelépés Csáky Anna alkotásmódját, poétikai eszköztárának gazdagodását, élményvilágának kitágítását illetően, mely során a költő az imaginatív megjelenítési módtól eljut az intuitív, beleélő megismerési és formateremtő módszerig.

A Fenség és Kereszt című kötetet Komoróczy Emőke bizonyos értelemben az eddigi életmű csúcsának, egyúttal a legmegrázóbbnak tartotta. Ez az egyetemes szenvedéstörténet az ártatlanok (Jézus Krisztus, növények, állatok, emberek) megpróbáltatásaiból fakadó Fenséget megrendítő erővel fejezi ki, miként a címlapfotó is, az egészen modern felfogásban készült vörös-fekete lángmezőben ábrázolt, csavart-testű, töviskoronás Jézus (Ernesto De Villa Celeste alkotása). E könyvben olvasható a József Attila tiszteletére írt versfüzér, A magyar Krisztus is, melynek külön, merített papíron nyomtatott kiadásában Kopócs Tibor mindegyik részegységhez fantasztikus illusztrációkat kapcsolt, magasra emelve a kötet művészi értékét.

Az idő rövidsége miatt a beszélgetésben nem sikerült mindegyik kötetet érdemben bemutatni, néhány kiemelkedő vers felolvasása is elmaradt, de a rendezvény egészét tekintve a hallgatóság ízelítőt kapott Csáky Anna költészetéből G. Komoróczy Emőke színvonalas tanulmánya alapján.

Molnár György, a GYAK tagja

2019.11.21