A győri Rábca-híd áthelyezése – Ezen a napon történt

Borbély Tamás írása

gyori-rabca-hid

1908. augusztus 20-án nem mindennapi események szemtanúi lehettek a győriek és a városba érkezők: a kortársak egy egész híd uszályokkal történő áthelyezését követhették nyomon.

Az eredetileg a Rábca felett átívelő híd nem túl hosszú ideje, mindössze 1893-tól állt korábbi helyén. Az áthelyezésére azért volt szükség, mert időközben a folyó és a város képe is jelentősen megváltozott, emiatt lényegében funkcióját vesztette. Mindehhez döntő lépés volt, hogy 1905-ben Sziget csatlakozott Győrhöz, így a város közigazgatási határa távolabbra került a folyótól. Nem sokkal később, 1906-ban a Rábcát – elsősorban az árvizek gyakori pusztítása miatt – új mederbe terelték, és lényegében kivezették a városból. Sziget így már földrajzi értelemben sem különült el Győrtől. A Rábcának Sziget északi részén, a községi füzes-erdő és kaszáló területén ástak új medret. A lakott területen húzódó, kiszáradt medret feltöltötték, helye a mai napig kivehető a Bercsényi liget területén.

A város képét meghatározó változások után került tehát sor az immár szükségtelenné vált híd áthelyezésére. A győriek nem szerettek volna végleg megválni a mindössze másfél évtizedig használt hídtól, így azt – az egész országból összesereglett érdeklődők előtt – az új torkolat közelébe szállították. Az 1908. augusztus 20-án véghez vitt műveletet a Magyar Waggon- és Gépgyár hídosztálya hajtotta végre. Az 50 méter hosszú, 100 tonna súlyú hidat az új meder fölé, a Szarvas utca végéhez egy darabban szállították át. Két uszályt a híd alá vontattak, s vízzel töltötték meg őket. Az egymás mellett álló hajókra gerendából máglyát ácsoltak egészen a hídpályáig, és megkezdték az uszályokból a víz kiszivattyúzását, a felhajtóerő pedig felemelte az egész hidat is. A híd kellő magasságra emelése után az uszályokat a régi meder végétől a Dunán az új meder torkolatáig, majd onnan az új mederben a Szarvas utca végéhez vontatták. Ott az uszályokat ismét vízzel telítették mindaddig, míg lassú, egyenletes merüléssel a hidat az előre megépített hídfőre helyezték.

A műveletet követően földdel töltötték fel a hátralévő néhány száz méternyi medret, de ahogy még ma is látható a Bercsényi ligetben, ez a térszín nem érte el a környező partok magasságát. Az egykori Rábca-híd Sziget határában, a Pinnyéd felé vezető régi út mentén mai is látható.

A képek Vidákovich Gábor gyűjteményéből származnak, az ő engedélyével tesszük közzé őket.

Borbély Tamás

Felhasznált irodalom: regigyor.hudunaiszigetek.blogspot.com

2019.08.20