David Grann: Megfojtott virágok

Csiszár Antal könyvismertetője

david-grann-megfojtott-viragok

David Grann amerikai újságíró Megfojtott virágok című National Book Awardra (Nemzeti Könyvdíj az Egyesült Államokban) jelölt írása egy döbbenetes bűnügy nyomába ered. A szerző levéltárakban kutatott, sőt a helyszínen is nyomozott, hogy utánajárjon az amerikai bűnüldözés legsötétebb fejezetének.

Az oszázs indiánokat ősi földjükről egy kietlen, kopárnak tűnő tájra űzték, ahol váratlanul folyékony aranyat találtak. Kiderült, hogy óriási olajtartalék készlet van a terület alatt, mely a vidéket felettébb felértékelte: a törzsre ráköszöntött a gazdagság, irigységet váltva ki a fehér lakosság köréből. A kitermelő vállalkozók hatalmas összegeket fizettek az indiánoknak, de nagyon hamar születtek olyan szándékok, melyek azt célozták, hogyan lehet minél jobban megkopasztani a szerencsés indiánokat. Az egyik törvényes eszköz a gyámság intézménye volt. Az állam azzal indokolta ezt a rendelkezést, hogy a rézbőrűek nem képesek anyagi ügyeik észszerű intézésére. Akadt azonban ennél jóval alkalmasabbnak tűnő megoldás is: kihasználva az örökösödési rendszert, bekerülni egy indián családba, a rokonság tagjait likvidálni, s így megszerezni a vagyont. Ennek következtében sorozatosan haltak meg indiánok, a nyomozás pedig – egyelőre – holtvágányra jutott.

A korszak bűnüldözés terén is választóvonal volt, a képzetlen bűnüldözőket kezdték az iskolázottak felváltani, de az átmenet nem használt a nyomozás színvonalának: tökéletlen halottszemle, az ujjlenyomatok és a helyszín tanulmányozásának amatőr volta. Ráadásul a helyi nyomozó közegeket áthatotta a korrupció. Ilyen körülmények között született meg a későbbi FBI elődje J. Edgar Hoover vezetésével.

A továbbiakban az új nyomozó, Tom White bekapcsolódásával követhetjük nyomon a felderítés menetét, miközben döbbenetes halálesetekről, merényletekről, koronatanúként számba jöhető személyek eltűnéséről olvashatunk. A becsületes, tisztességes White számos buktatóval tarkított szövevényes úton fejti fel az ügyet, s leplezi le a bűnös események legfőbb mozgatóit.

Azt is láthatjuk, hogyan akadályozzák a bírósági tárgyalást az érdekeltek, még arra is sor került, hogy esküdtszéket kellett feloszlatni, mert a tárgyilagos eljárás nem volt garantált. Végül nagy nehezen megszületett a főbűnöst életfogytiglanival sújtó elmarasztaló ítélet, de számos szál elvarratlan maradt, s több gyilkosság hátterét és elkövetőjét egyáltalán nem nyomozták ki, így sokan elkerülhették a felelősségre vonást.

White-ot az FBI-tól egy büntetőintézet igazgatójának tették meg, így a továbbiakban megismerkedhetünk későbbi munkásságával, az elítéltekhez való viszonyával és azzal, hogyan őrizte meg emberségét, mikor a saját élete is közvetlen veszélybe került egy börtönlázadás kapcsán.

A Megfojtott virágok egy roppant olvasmányos dokumentumregény, és épp ez a kettősség – a fikciónak tűnő elbeszélő mód és az a tudat, hogy megtörtént esetről van szó – teszi az írást megdöbbentővé és gyomorforgatóvá. A kötet alcíme is sokatmondó: Az amerikai bűnüldözés legsötétebb fejezete és az FBI születése.

Csiszár Antal

2019.08.11