Félszáz dr. jurist avattak Győrött


szepvolgyi-eniko

A győri, nagy tradíciójú királyi jogakadémiai képzések alapján 1995-ben az Universitas-Győr-Alapítvány és Győr városa szervezésével, az ELTE hathatós szerepvállalásával újraindult széchenyis jogászképzésben 2019 nyarán már huszadik éve avatnak jogi doktorokat.

Június 29-én közel félszáz frissdiplomás jogászt köszöntöttek Győrött. Dr. Földesi Péter rektor, dr. Fazekas Judit dékán előtt, a rektori jogarra a szokásos klasszikus ceremónia keretében letett esküvel vált a félszáz végzett a „dr. juris” cím birtokosává.

A dunaszigeti dr. Szépvölgyi Enikő a mosonmagyaróvári Kossuth Gimnáziumból jött a győri egyetem jogász szakára. A római jog, a polgári jog és a gazdasági jog volt a kedvenc szakterülete. Az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencián első díjas lett, s jogász diplomájával a kilenc legjobb, summa cum laude eredményt elért végzett között szerepel.

„Állami ösztöndíjasként a jogi doktori iskola hallgatója leszek, s az Egyetem Jogtörténeti Tanszékén kezdődik oktatói, tudományos pályám” – válaszolta a rokonok, az ünneplők gratulációja közepette kérdésünkre a frissdiplomás Enikő.

A győri jogászképzés értéke a sokszínűség. A klasszikus igazságszolgáltatási szakterületek mellett a képzés erőssége a gazdasági, a közigazgatási, a nemzetközi terület is.

Az ünneplő családtagok, a rokonok, a barátok mellett a győri jogász szak egykori végzettjei közül többen is visszalátogatnak az avatási ünnepségen is az alma materbe. Dr. Sebő Dániel 2012-ben végzett, de a barátságok azóta is élő kapcsolatot jelentenek, s a nosztalgia is tovább erősíti a győri egyetemi kötődést a közigazgatásban dolgozó Dánielnél is.

Winkler Csaba

2019.07.02