Az új győri rektorhelyettes a hallgatók egyetemi pályafutását elemzi


horvath-andras

Dr. Horváth András egyetemi docens 2019. június 1-jétől lett a Széchenyi István Egyetem minőségügyi rektorhelyettese.

Az új rektorhelyettes 1968-ban született Győrben, és a helyi Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fizikus, csillagász és fizikatanári diplomát szerzett. Felesége Harmati Szilvia középiskolai matematika-fizika-informatika szakos tanár, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban tanít. Öt gyermekük van.

Dr. Horváth András első, egyetlen munkahelye a Széchenyi István Egyetem, ahol 1992 szeptemberében kezdett dolgozni. Fizika tárgyakat – többféle általános kurzus, optika, színtan, fizikatörténet – tanít, de kutatási területének megfelelően digitális képfeldolgozást is oktat.

Az egyetem után a csillagászat területén folytatott kutatást, a csillagközi anyag számítógépes modellezéséből írta kandidátusi disszertációját, amit 1999-ben védett meg. A szakmai környezetnek megfelelően ezután az alaptudományi kutatásról alkalmazott témákra váltott. Így számítógépes áramlástani, optimalizációszámítási területen is tevékenykedett. Jelenleg a digitális képfeldolgozás, számítógépes látás a fő kutatási területe. 2015-ben habilitált.

Dr. Horváth András többféle vezetői funkciót is betöltött. 11 évig tanszékvezető, 8 évig dékánhelyettes volt. E tapasztalatokra alapozva 2017-től egy olyan projektet vezet, amelynek legfőbb célja a hallgatói lemorzsolódás csökkentése. Ennek kapcsán tananyagfejlesztési, vizsgarendszer-fejlesztési, a hallgatók egyetemi pályafutását elemző és a sikertelenségek okait vizsgáló feladatokon dolgozik.

E munka során kiderült, hogy ezek a tennivalók teljes vezetői munkakört kívánnak, így nevezte ki dr. Földesi Péter rektor dr. Horváth Andrást minőségügyi rektorhelyettesnek. Feladata főként az oktatás minőségével kapcsolatos: a tantárgyak eredményességi mutatóinak vizsgálata, a hallgatói visszajelzések kezelése, a hallgatók egyetemen belüli és az utáni pályájának követése. Ami mindebből következik, hogy megoldási javaslatokat tegyen, egyeztessen az érintettekkel.

Az új széchenyis rektorhelyettes az egyetemi hallgatók oktatásán túl szívesen foglalkozik szélesebb körben történő ismeretterjesztéssel is. Így az elmúlt 15 évben számtalan előadást tartott a Kutatók Éjszakáján, a Nyugdíjas Egyetemen, a Gyerekegyetemen és hasonló népszerűsítő rendezvényeken. Amíg munkahelyi feladatai nem szaporodtak meg, városi fizika szakkört is tartott, melyre Győr tehetséges, 10-11-12. osztályos diákjai jártak.

„Büszke vagyok arra is, hogy többen közülük az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjéig jutottak, amihez saját iskolájuk tanárai mellett én is hozzájárultam” – mutatja be felelősségvállalási programját.

Hobbi szinten fotózik, az érdekes és ritka légköri jelenségek a kedvenc témái. Ez kapcsolódik kutatási területéhez, illetve szórakozást és a természeti jelenségek megcsodálásának élményét is jelenti számára.

Winkler Csaba

2019.07.01