A költő mindenhatósága

A GYAK költészet napi műsora a győri könyvtárban

gyak-kolteszet-nap

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) április 10-én tartotta költészet napi rendezvényét a győri könyvtár Központi Könyvtárának klubhelyiségében. Szinte mindenki ott volt, aki rendszeres látogatója a közösség irodalmi estjeinek, kiállításainak.

A zenés, vetítéssel egybekötött ünnepi műsor, melyben az antológiások a költészetnek, a versnek, a nagy költőknek tisztelegtek, magas színvonalú volt, és nagyrészt Ady Endre halálának 100. évfordulója szellemében zajlott.

A vetített képek között a GYAK logóján kívül látható volt Ámonné Tóth Éva művészi Ady-portréja, P. Nagy Gabi Ady-díjának emlékplakettje, valamint a műsor közreműködőinek (Csáky Anna, Cseke J. Szabolcs, Gősi Vali, Gősi Ferenc, Kecskés Rózsa, Kozák Ágnes, Olasz Valéria, P. Nagy Gabi, Rácz Katalin, Szigeti Endre, Vehofsics Erzsébet) neve és az általuk előadott, felolvasott művek címe.

A három részre tagolt műsor első fejezetében az antológiások saját írásokkal tisztelegtek József Attila előtt – akinek születésnapjához fűződik a költészet napja megünneplése –, ezenkívül különböző, verset köszöntő vallomásokkal, ars poeticákkal léptek fel.

A második rész azokról a művekről (versek, kispróza) szólt, amelyeket a közösség tagjai az évforduló kapcsán Adyról írtak, arról a hatásról, melyet olvasmányaik során a nagy költő rájuk gyakorolt. Alkotói kapcsolat volt ez a javából: a szerzők egy-egy Ady-mű hatására tollat ragadtak, vagy a költő sors- és istenes versei, ars poeticája, kiválasztottsága, esetleg szerelmi lírája, különleges személyisége varázsolta el őket. Rövidebb-hosszabb vallomások hangzottak el a nevéhez fűződő élményekről is.

A harmadik részben a közreműködők kedvenc Ady-írásokat olvastak fel színes, változatos válogatást kínálva a hallgatóságnak.

A műsor bevezetőjeként, a fejezetek előtt, valamint a rendezvény záró aktusaként Szigeti Endre gitárkísérettel adott elő egy-egy általa megzenésített Ady-verset. A produkciók nagyszerű hangulatteremtő erejükkel igazi színfoltjai voltak az irodalmi estnek, gazdagítva annak ünnepi légkörét.

Csáky Anna, az alkotóközösség vezetője, miután megköszönte a vendégeknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a GYAK költészet napi műsorát, már a következő, május 13-án, hétfőn tartandó rendezvényükre hívta meg őket, melyen egy az ország másik feléből érkező ígéretes tehetséget, Vernyik László költőt mutatnak be Győr város verset szerető közönségének.

Molnár György,
a GYAK és a Győri Fotóklub Egyesület tagja

2019.04.15