Szent Piroska-emlékérme kibocsátással indult az MNB idei emlékérme-programja


magyar-nemzeti-bank-szent-piroska-emlekerem

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) emlékérmet bocsátott ki Szent Piroska bizánci császárné tiszteletére az Árpád-házi magyar szenteket bemutató gyűjtői sorozat második tagjaként. Az éremsorozatot a bank 2017-ben indította el Szent Margit születésének 775. évfordulója alkalmából.

A sorozat második darabja Piroska napján került kibocsátásra: egy 50 ezer forint névértékű arany emlékérme és annak 2 ezer forint névértékű színesfém változata. Az emlékpénzeket Király Fanni ötvösművész tervezte. Az érmék elsődleges szerepe az ismeretterjesztés és a megemlékezés, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk – bár törvényes fizetőeszköznek számítanak – kerülendő – figyelmeztet a bank.

A pénzérmékkel a jegybank a magyar nemzeti történelem egyik kiemelkedő, bár kevésbé ismert szentje előtt tiszteleg. Az arany és a színesfém változat azonos érmeképpel rendelkezik, csak értékjelzésükben térnek el. Az érmék motívumválasztásukkal hiteles képet adnak Árpád-házi Szent Piroskáról, életművét komplexen mutatják be.

Az előoldal központi motívumaként a Szent Piroska (1088-1134) által alapított konstantinápolyi Pantokrátor kolostor jelenik meg, amelynek építési munkálatait férje fejezte be. A kolostor a császári család temetkező helyeként is funkcionált, és a több százezer lakosú Konstantinápoly egyik legfontosabb vallási és szociális intézménye lett. Az előlapon felső köriratban a „Pantokrátor kolostor” felirat, alsó köriratban, középen az értékjelzés és a forint felirat, balra a Bp. verdejel, jobbra a 2019-es verési évszám olvasható. Az emlékérmék hátlapján Szent Piroska félalakos ábrázolása látható, kezében a kolostor alapító okiratával.

Az érmeoldalt az isztambuli Hagia Sophia székesegyházban található mozaik ihlette, amelyet Szent Piroska egyetlen hiteles ábrázolásaként tartanak számon. Szent Piroska alakja mellett a bal oldalon magyar neve, valamint születési és halálozási évszáma, jobb oldalon bizánci császárnéként viselt neve, az Eiréné olvasható görög betűkkel írva. A szent alakjától balra lent látható az emlékérmét tervező Király Fanni ötvösművész mesterjegye. Felső köriratban a Magyarország félkörirat olvasható.

Mindkét emlékérme átmérője 22 milliméter, széle sima, az 50 ezer forintos címletű emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya csaknem 7 gramm. A 2000 forintos címletű színesfém változat réz, nikkel és cink ötvözetéből készült, súlya több mint 4 gramm. Az arany emlékpénzből tükörfényes kivitelben 2000 darab, míg a színesfém változatból selyemfényes kivitelben 5000 darab készíthető.

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében az Árpád-házi Szent Piroska színesfém emlékérme a kibocsátást követő egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában, valamint a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban.

Szent Piroskát, Szent László király lányát és Komnenosz János bizánci császár feleségét mind a keleti, mind a nyugati egyházban szentként tisztelik, bizánci császárnéként a béke, békesség jelentésű Eiréné nevet kapta. Aktívan tevékenykedett szociális ügyekben, a szegényeket, betegeket támogatta, az egészségügyi ellátást igyekezett számukra is megszervezni. 1118-ban megalapította a konstantinápolyi Pantokrátor-kolostort, amely az akkori világ legnagyobb kolostoraként épült, amelyhez kezdettől tartozott egy ötven ágyas karitatív kórház is.

A Magyar Nemzeti Bank ez évi emlékérme-kibocsátási programja megtekinthető és letölthető honlapjáról.

Fotók: Gedai Csaba
Forrás: MTI

Az emlékérmék fotóit a Magyar Nemzeti Bank engedélyével közöljük.

2019.01.31