A magyar kultúra napja Győrben

Ünnepi műsor keretében adták át a város kulturális díjait

magyar-kultura-napja-gyor

Január 22-én, délután 17 órai kezdettel került sor a Richter Teremben a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által A magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepségre. Hagyományosan ilyenkor emlékezünk meg arról, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát. Ebből az alkalomból, ünnepi műsor keretében adja át a város vezetése a Győr Művészetéért és a Győr Közművelődéséért járó elismeréseket.

Az ünneplőket Radnóti Ákos alpolgármester köszöntötte. Beszédét Kölcsey egyik legtöbbet idézett soraival indította: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!” A reformkori üzenethez hozzáfűzte: „Aki alkot, az hatással van másokra, alkotásával pedig az egész közösséget gyarapítja”. A haza megbecsülése tettekben nyilvánul meg. 1989 óta, éppen 30 esztendeje tartozik e jeles nap ünnepeink közé. 1989 önmagában is szimbolikus jelentőségű, hiszen a függetlenség, a szabadság elnyerése kapcsolódik hozzá. „A kultúra pedig akkor tud szárnyalni, akkor tud hatni, nagyot alkotni és gyarapítani, ha nincs láncra verve, hanem szabadon szárnyalhat” – folytatta a gondolatmenetet az alpolgármester. Büszkeséggel emlegette városunk nemzetközi hírű társulatait, a Győri Balettet, a Győri Filharmonikus Zenekart, a Győri Nemzeti Színházat és mindazokat az intézményeket, amelyek Győr jó hírét viszik, s akikkel együttműködve az Európa Kulturális Fővárosa címért is méltóképpen szállhatott küzdelembe a városvezetés. Radnóti Ákos ezúton köszönetét fejezte ki azoknak az alkotóknak, művészeknek, a jövő generációjáért felelősséget vállaló lokálpatriótáknak és a kultúra fogyasztóinak is, akik miatt ilyen pezsgő és magas színvonalú a győri kultúra.

Győr Megyei Jogú Város polgármestere az idén egy Győr Művészetéért és két Győr Közművelődéséért járó díj odaítéléséről döntött. A díszokleveleket és a díjakkal járó, Hefter László és Hefter Brúnó üvegművészek alkotta emléktárgyakat Radnóti Ákos alpolgármester és Rózsavölgyi László, az önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke adta át.

magyar-kultura-napja-gyor

Győr város kulturális életében végzett többéves kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül Győr Művészetéért díjat kapott az Alkotó Rajztanárok Társasága, az ART 9000. A 12 tagú társaság több mint 10 éve tevékenykedik a vizuális kultúra népszerűsítéséért. Tanárként elsősorban növendékeik körében, művészekként azonban szélesebb érdeklődésre számítva szeretnék az alkotás örömét megmutatni. Kiállítások, nyári táborok, workshopok, múzeumpedagógiai programok, jótékonysági akciók fűződnek a nevükhöz. A megye valamennyi nagyvárosában bemutatkoztak már. A Napóleon-házban minden év januárjában megrendezésre kerülő Téli tárlatuk a Győrben élő és a városhoz kötődő alkotóknak nyújt bemutatkozási lehetőséget. A társaság a város művészeti életének kreatív egyesületeként gazdagítja Győr képzőművészeti palettáját. Az ART 9000 részéről elhangzott köszönő szavak a közösségteremtésről és azokról az együttműködésekről szóltak, amelyek munkájukat előrelendítették.

magyar-kultura-napja-gyor

A Győr Közművelődéséért díjat Grászli Bernadettnek, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatónőjének adományozták. A Zádor Anna-díjas művészettörténész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Művészettörténeti Intézetben szerzett diplomát és PhD abszolutóriumot. Szakterülete a 19-20. századi közép-európai építészettörténet és építészetelmélet. Számos hazai és külföldi képzőművészeti és építészettörténeti kiállítás kurátora. Az első magyar Gyermekmúzeum és a példaértékű képzőművészeti tehetséggondozást megvalósító Csikóca Gyermekműhely megalapítója. A „Kreatív művészet mindenkinek” mottó jegyében a múzeumlátogatás megújult, vendégbarát szemléletét közvetíti. 2017-ben „Az Év Múzeuma” pályázaton a bíráló bizottság különdíjjal jutalmazta a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumot új látogatócsoportok, elsősorban a fiatalok bevonása terén elért eredményeiért, innovatív közösségi projektjeiért, a képzőművészet, különösen a kortárs művészet bemutatásában és támogatásában vállalt erőfeszítéseiért, s ebben vitathatatlanul döntő szerepe volt az igazgatónő munkájának. Kimagaslóan eredményes művészeti tevékenységének elismerését meghatottan fogadta Grászli Bernadett. Megemlékezett arról, hogy öt évvel ezelőtt nagy bátorsággal vetették bele magukat egy új alapokra helyezett megújulási folyamatba, amelynek eredményeként ma 400 évenkénti eseményről, 35 ezer látogatóról számolhatnak be. Ez azonban egy alkotó, tettre kész csapat munkája, „ez a díj a mi közös elismerésünk”. Köszönetét a csapat tagjainak név szerinti felsorolásával fejezte ki.

magyar-kultura-napja-gyor

Szintén Győr Közművelődéséért díjban részesült Koczor Ágnes, a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ igazgatóhelyettese. Munkáját 1998-ban kezdte mint szervező, majd 2014-től az intézmény igazgatóhelyetteseként folytatta. Tevékenysége széles körű, feladatai közé tartozik a programok előkészítése, lebonyolítása, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, kapcsolatot tart és épít hazai és külföldi szakmai kollégákkal, intézményekkel, segíti az önálló művészeti csoportokat, alkotókat, aktívan részt vesz a tevékenységük népszerűsítésében. Évek óta szervezi és felügyeli a Műhely-Esteket, a Polgári Szalon rendezvényeit, szívügye a barokk korhoz kapcsolódó bál és a Barokk Esküvő magas szintű szervezése és lebonyolítása. Kezdetek óta aktívan részt vesz a „Védd a helyit, vedd a kisalföldit” termelői piac lebonyolításában. Innovatív és kitartó munkájával, ötleteivel, kezdeményezéseivel, aktivitásával hozzájárul Győr közösségi értékeinek, hagyományainak megtartásához, hosszú idő óta igazi motorja Győr város kulturális életének. A díjazott köszönetét fejezte ki a városnak az együttműködésért, a családnak a kitartásért és a munkatársaknak a közös vállalásokért.

Győr kultúrájának híre van, egész évben rendezvények sokasága várja a városba látogatókat, s a vendégek, érdeklődők szép számmal meg is töltik köztereinket, kulturális intézményeinket. Ez természetesen azon kulturális szakemberek érdeme, akik hivatástudatukkal nap mint nap azért dolgoznak, hogy életünk részévé tegyék a művészetet, az egyéni, a közösségi alkotás örömét, segítsék kulturális örökségünk megismerését, megőrzését és megújítását.

magyar-kultura-napja-gyor

A győri önkormányzat az idén is elismerésben részesítette azokat a munkatársakat, akik a város kulturális intézményeiben kiemelkedő színvonalú munkát végeztek: Keszeiné Tóth Bernadett, a Győri Balett művészeti menedzsere, Kustyán Tamás, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ műszaki alkalmazottja, Máté Judit, a Generációk Háza Művelődési Központ gazdasági szakalkalmazottja, Máténé Kóczán Erzsébet, a Győri Filharmonikus Zenekar gazdasági csoportvezetője, Pálfi Károly, Győr Megyei Jogú Város Levéltárának segédlevéltárosa, Péczy Tamásné, a Vaskakas Bábszínház ügyelője, épületgondnoka, Ritly Jenő, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum gyűjtemény- és raktárkezelő munkatársa, Somogyiné Miskolci Éva, a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ gazdasági ügyintézője, Stoller László, a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ műszaki alkalmazottja, Szabó Béláné, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér gazdálkodási osztályvezetője, Szabóné Horváth Ildikó, a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ gazdasági vezetője, valamint Vigné Kerekes Brigitta, a Győri Nemzeti Színház szervezés vezetője.

magyar-kultura-napja-gyor

A rendezvény Kodály Zoltán Galántai táncok című művének dallamaival zárult. A Győri Filharmonikus Zenekar előadását Berkes Kálmán vezényelte.

A díjazottaknak ezúton is szeretettel gratulálunk!

SzaSzi
Fotók: Szabó Béla

2019.01.23