Kétszáz-millió fényéven is túl

Fényes Lóránd namíbiai utazása

A címben jelzett, képzelet határát súroló irdatlan messzeségek feltérképezése „pionírokra” vár. Megszámlálhatatlan bolygó, csillag kínálkozik felfedezésre állandóan táguló Világegyetemünkben. Amatőrök és tudósok egyaránt érdeklődéssel foglalkoznak ezzel a lehetőséggel, személyes kíváncsiságukat kielégítve, a tudomány ismerethalmazát gyarapítva.

Az alkotó ember, miközben tevékenységével megteremtette a maga anyagi civilizációját, egyben saját lehetőségeit is korlátozta, hiszen a mesterséges környezet az ipari civilizáció, a természetbe történő beavatkozás nyomán született, s felforgatta a földtörténeti korszakok evolúciójának eredményeit, azaz a természet kialakult rendjét. A környezetszennyező ember a beavatkozásával szűkítette az égbolt megfigyelésének lehetőségeit, kevés helyet hagyván az ideális vizsgálódásnak. Számos helyen az égbolt véglegesen „bezárkózott”, nem enged betekinteni a titkaiba.

Fényes Lórándot kíváncsisága és ambíciója olyan egzotikus tájak felkeresésére sarkallta, ahol maradéktalanul hódolhatott csillagászati szenvedélyeinek. Így lépte át az Egyenlítőt, és vezetett útja a festői, fekete-afrikai, egykor német gyarmati uralom alatt lévő Namíbiába. Itt nem csupán a táj látványa táplálhatja fantáziánkat, az égi szféra is érintetlen, nem torzítja fényszennyeződés.

Afrika, mesés környezet, ideális megfigyelési lehetőségek – mi kellhet még egy vérbeli amatőr asztrofotósnak? Különösen, ha egyetemközi kutatómunka révén megszületett távcső is van a helyszínen. Itt, ahol az ember felbukkanása ritka, mint a fehér holló, ahol még a „tolvaj is pávián”, lehetett a megyei könyvtár Központi Könyvtára Klubjának december 11-i előadója részese az egyedülálló asztrofotósi élményeknek.

Az előadás folyamán megtudtuk, hogy az égi jelenség megragadását szorgos munka előzi meg. A világegyetem dinamikus, állandóan mozgásban-változásban van, a bolygók helyzete adott pillanat műve. Nem mindegy, hol és mikor kíséreljük meg az ég vándorainak megfigyelését, helyzetüknek megörökítését. Így ezekhez a célokhoz a számítógépes programok, csillagászati térképek elengedhetetlenek.

Az előadó egyik legértékesebb megfigyelése eredményeként könyvelte el a Jupiter, a Mars és a Vénusz együttállásának rögzítését. Mielőtt bepillantanánk az égbolt rejtelmeibe, nem is gondolnánk, milyen színes a Kozmosz világa. Az asztrofotós vendég Tejút-képei szakfolyóiratok oldalaira kerültek, díjakat nyertek.

Fényes Lóránd eddig kétszer lépett Namíbia földjére. De mit tesz az ember, ha a sors meghiúsítaná a törekvéseit? Ha az áhított célállomást elérve szembesül asztrofotósi apparátusának meghibásodásával? Az első reakció a kétségbeesés, ám a megváltozhatatlannal szembesülve változtassuk előnyünkre a hátrányt! Ha kútba esett a csillagászati megfigyelés, vegyük birtokba a földi világot, fedezzük fel Namíbiát – így szerzett utazónk életre szóló élményeket. Így tapasztalta meg a sivatag, a magasföld világát, gyönyörködött a szavannában. Kellemes meglepetésként hatott számára, hogy a természet ölén nem kellett a civilizációs vívmányok egy részéről még átmenetileg sem lemondania, mert kutatótársaival együtt jól berendezett szobát vehettek birtokukba.

Európához képest hatalmas méretű farmgazdaságokkal találkoztak. A számtalan tehéncsorda szinte megyényi birtokokat igényelt. Afrika jeles vadjai közül nagyszámú fajtát sikerült lencsevégre kapnia: zebrákat, majmokat, csodálatos madarakat, rovarokat. Veszélyt csupán a kígyók és skorpiók jelentettek számára.

Az előadás természetes sikert aratott, számos tanulságot adott. Szorgalmas, áldozatos munka nélkül nem születhetnek jelentős eredmények, ehhez sokszor vállalni kell az otthontól való nagy távolságot, a hazaitól elütő, sokszor mostohább viszonyokat, váratlan helyzetekre kell gyors, optimális megoldást találni. Az elénk táruló földi fényszennyezettségi térkép lehangoló, mind szűkebb területre szorulnak az ember megfigyelési lehetőségei. Óvni kell a még meglévő, ideális égi környezetet, bár mindez a rohamos gazdasági fejlődés miatt nehezen elképzelhető. Figyelem, utódaink elől nem zárhatjuk el a világűr színes világát!

Mit rejt a jövő? Milyen titkok birtokába juthat a kutató ember – mindez az eszközök fejlődésétől, a csillagászati, űrtechnikai járművek jövőbeli színvonalától függ, de a legfőbb tényező mindig az ember. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Az egyes emberek helyhez kötött tevékenységei összeadódnak, ám összességükben egyben új minőséget is eredményeznek, ahol minden egyes fényreklám hozzájárulhat az égbolt elsötétüléséhez.

Csiszár Antal


A kép a Wikimedia Commons szabadfelhasználású gyűjteményéből származik, a szerzői jogtulajdonos a kép készítője. A felhasznált kép forráshelye a szerzői jogi feltételekkel és a szerző megnevezésével ezen a linken található.

2014.12.12