''Köpenyem az egész világ''

Hangraforgó Klub a győri könyvtárban

hangraforgo-klub

December 7-én, péntek délután a Hangraforgó Klub ez évi utolsó vendége Malasits Zsolt festőművész volt. Nem először ad helyet a klub a képzőművészetnek, s ez az este is ékes bizonyítéka volt annak, hogy a vizualitás és a zenei kifejezés mennyire egy tőről fakadó, rokon gondolatiságot hordozó művészeti ágak. A klubest címéül szolgáló vers – Szőke István Atilla: Köpenyem az egész világ – sorai (égnek kékjét beleszőtték / szép köpenyem hullámába / Hold sugarát ráhelyezték / színes, szárnyas uszályára…) maguk is képszerűek, jó impulzusokat adva a beszélgetéshez.

Malasits Zsolt képes bemutatkozását foglalták keretbe a Hangraforgó dalai. A megzenésített versek kiválasztásában szerepet játszottak a klub vendégével közös versélmények és a mindkettőjük által képviselt értékek, mint például a magyarság vagy a szerelem, összetartozás. Így az est műsorában megszólalt többek között Ady Endre, József Attila, Sulyok Vince vagy Gál Sándor egy-egy költeménye. A Reményik Sándortól énekelt vers az idegenbe szakadt magyarság sorsát idézte fel, lévén néhány nappal ezelőtt, 1918-ban született a gyulafehérvári határozat, mely Erdély jövendőjét vetítette előre.

Malasits Zsolt jól ismert Győr lakói körében. Bár helybéli kiállítása ritkán van, nap mint nap találkozunk a nevével jótékonysági aukciókon vagy óriás festmény-akcióin. Munkássága azonban messze túlmutat Győr határain: Szlovákiában, Finnországban, Svédországban, Ausztriában, Németországban, Svájcban, Horvátországban és Lengyelországban is volt már kiállítása; Olaszországban és két alkalommal Franciaországban díjat nyert képeivel. Galériája 1998 óta a belváros részévé vált, Győr kulturális életében aktívan részt vesz.

A vetítés során bepillantást nyerhettünk az alkotói folyamatba; nem csupán egy-egy mű eredete kapcsán, hanem a keletkezési sorrendben mutatott képek a teljes művészi érési folyamatot megmutatták. A képek szemléltették alkotói korszakait, avantgardista kezdeteit, útkereséseit, majd saját formanyelvének, kifejezésmódjának, szimbólumrendszerének kialakulását. Zsolt arról is beszélt, a vizualitáson túl milyen eszmei üzenetet hordoznak alkotásai: mit gondol a világról, az emberről, a szakralitásról. Művei aktív gondolkodásra, elmélyülésre késztetik a befogadót. Vallja, hogy a festő és a festőművész között a határvonal az, hogy az elsajátított technikai fogások birtokában mennyiben tud új művészi, esztétikai értéket létrehozni. Alkotómunkája biztos érzelmi hátterét a család jelenti: a „hölgyhármas” a vetítést záró fotón is megjelent mint legfontosabb igazodási pont az életében.

Az estet néhány karácsonyi ének – megzenésített vers és népének zárta. Advent időszakát éljük – Nagy Gáspár verse Betlehembe hívogatott, a népdal Jézus eljövetelét hirdette, az utolsó csángó népénekkel pedig testi és lelki békességet kívánva az új esztendőre záródott a Hangraforgó idei, 2018-as klubsorozata.

A koncertek 2019-ben folytatódnak, január 4-i évkezdéssel, újabb érdekes vendégekkel, régi és új Hangraforgó-énekekkel.

Csiszár Antal
Fotók: Molnár György, a GYAK és a Győri Fotóklub Egyesület tagja

2018.12.11