Kecskés Rózsa, Kozák Ágnes, Nagygábor Margit

A GYAK könyvbemutatói a 18. Győri Könyvszalonon

kecskes-rozsa-konyvszalon

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) összesen négy könyvbemutatóval gazdagította a 18. Győri Könyvszalon rendezvényeinek sorát. Az érdeklődők megismerhették Győri Andor Ébredés az alkonyatban című új kötetét (korábbi cikkünkben részletesen írtunk róla), valamint további három kiadvány került az olvasók elé: Kecskés Rózsa Vallomásaim, Kozák Ágnes Tóbiás és az angyal, illetve Nagygábor Margit Házad bárhol lehet, hazád csak itt című kötetei.

Kecskés Rózsa: Vallomásaim

Kecskés Rózsa költő, a GYAK alapító tagja, képzettsége és foglalkozása szerint tanár, könyvtáros. Az írás mellett fest is. Versei és tanulmányai két évtizede jelennek meg folyóiratokban, valamint a Győri Antológiában. Öt verseskötetét maga szerkesztette és illusztrálta. Vallomásaim című új könyvét Szülőföldem, otthonom, hazám alcímmel november 17-én, szombaton 11 órai kezdettel a Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében mutatta be. Beszélgetőtársa Cseke J. Szabolcs költő, a GYAK tagja volt. Közreműködött Olasz Valéria énekkel és a versek felolvasásával.

A színes borító címlapján a szerző Hajnallik című festménye látható, hátul pedig a portréja, valamint Az otthon varázsa című rövid verse olvasható. A könyv számvetés: a költőnek önmagával, a világgal való szembenézése. Az előszót maga a szerző írta életéről, családjáról, munkájáról, alkotó útjáról, elveiről. Négy szerkezeti egységre oszlik: verseket tartalmazó három fejezetre (Szülőföldemen, Otthonom Győr-Sopron megyében, Hazám a Kárpát-medencében), valamint a szerző saját festményeit tartalmazó részre. A fejezetek élén egy-egy családi fotó, ill. Nagy-Magyarország térképe látható.

A beszélgetést Cseke J. Szabolcs mesteri módon vezette. Kérdései lényegre törőek, pontosak, a szóban forgó témát előre vivő megfogalmazások voltak. A versek felolvasásában Olasz Valérián, a GYAK tagján kívül a szerző is részt vett, mialatt a kivetített szövegek – mintegy az elhangzottak kísérőjeként – a költő életútját, alkotó tevékenységét vázlatszerűen dokumentálták. A vendégek ízelítőt kaptak az alkotónak a kötetben látható festményeiből is. Kecskés Rózsa Vallomásait az érdeklődők a bemutató helyszínén, valamint a GYAK standján, a Győri Nemzeti Színház földszintjén megvásárolhatták.

Csáky Anna, a GYAK vezetője
Fotók: Molnár György, a GYAK tagja

Kozák Ágnes: Tóbiás és az angyal

kozak-agnes-konyvszalon

Kozák Ágnes író, a GYAK tagja, orvos (belgyógyász, radiológus) november 17-én, szombaton 12 órakor mutatta be Tóbiás és az angyal című kispróza-kötetét a Kisfaludy Károly Könyvtárban. A beszélgetést Cseke J. Szabolcs költő, a GYAK egyik tagja vezette, a szövegeket Takács László előadóművész olvasta fel, gitárzenével közreműködött Győri Andor (alias Szigeti Endre), szintén a GYAK tagja.

A szerző osztályvezető főorvosként, majd mint rendelőintézeti igazgató dolgozott a tatabányai és komáromi kórházakban. Nyugdíjba vonulása után szeretett városába, Győrbe költözött. Ettől kezdve unokáinak szentelte szinte minden idejét. Kimeríthetetlen mesélő kedvének a gyermekek nagyon örültek. Főleg „igaz” történeteit hallgatták szívesen. Egy alkalommal azt javasolták, írja le őket, hogy mások is gyönyörködhessenek bennük. Így született meg írói pályájának kezdeteként Mesevilág a Balaton mélyén című regénye 2010-ben. Ezt követően különböző antológiákban, folyóiratokban is olvashatóak voltak írásai. A Győri Antológiában 2012 óta jelennek meg alkotásai.

Sokoldalú író. Gyermekeknek szóló meséi szépirodalmi igénnyel megfogalmazott alkotások, tele szépséggel, oktató-nevelő szándékkal, színes leírásokkal. A szerző gazdag képzeletvilágának termékei. Tehetségén kívül emlékei, élettapasztalata, széles műveltsége is segítette művei megírásában. Szereti a zenét, rendszeresen jár hangversenyekre, sokat olvas, és hatásosan dolgoz fel alkotásaiban egy-egy irodalmi élményt, mitológiai vagy bibliai motívumot. A felnőttek is élvezettel olvassák hosszabb-rövidebb, fordulatokban gazdag történeteit, különösen azokat, melyeket orvosként élt át. Ezeket helyenként drámai hitelességgel, másutt finom humorral átszőve tolmácsolja az olvasóknak.

Tóbiás és az angyal című kötete legjobb kisprózáinak válogatott gyűjteménye. A mű a benne olvasható egyik elbeszélésről kapta címét Igaz történetek és mesék felnőtteknek alcímmel. A kemény kötésű, elegáns könyv borítóját és tipográfiáját Horváth Ákos képzőművész tervezte, a korrektúrát Horváth Marcella végezte. A kötet 300 számozott példányban jelent meg, a nyomdai munkák a Palatia Nyomdát dicsérik. A címlapon Horváth Ákos Tóbiást és az angyalt ábrázoló gyönyörű, színes grafikája látható, a hátlapon pedig a szerző portréja, Győri Andor ajánló soraival.

A beszélgetés során Cseke J. Szabolcs őszinte kíváncsisággal faggatta a szerzőt új könyvének megszületéséről, a történetek kiválogatásáról, felnőtteknek szóló meséiről. Közben Takács László részleteket olvasott fel egyik-másik írásból, többek között a Piroska és Farkas című terjedelmes bűnügyi elbeszélésből, mely művészien ötvözi a valóság és az ismert mese elemeit, a szerzőnek a képzőművészetben való jártasságát is felvillantva.

Győri Andor könyvajánlatában többek között így ír Kozák Ágnes írói erényeiről: „Nagyon természetesen, a nagy mesélők könnyedségével fonja történeteit jóságról, türelemről, igazságról. Írásai nem túldramatizáltak, mégis megdöbbentő hitelességgel adják vissza az orvos emlékeiben megőrzött emberi sorsokat. Megrendítő történetek szólnak helytállásról, szenvedésről, lelkiismereti problémákról, de a válogatásban helyet kapnak könnyed, lélekemelő olvasmányok is.

A bemutatón elhangzott beszélgetést a közönség nagy figyelemmel kísérte. A rendezvény végén Győri Andor gitárkísérettel elénekelte Leonard Cohen Hallelujah című dalát, melybe a jelenlévők is bekapcsolódtak. Igazi sikert aratott vele. A rendezvény végén az érdeklődők kíváncsian vették kézbe és vásárolták meg Kozák Ágnes Tóbiás és az angyal című könyvét.

Csáky Anna, a GYAK vezetője
Fotók: Molnár György, a GYAK tagja

Nagygábor Margit: Házad bárhol lehet, hazád csak itt

nagygabor-margit-konyvszalon

November 17-én, szombaton 13 órai kezdettel mutatta be Nagygábor Margit első, válogatott írásokból álló könyvét a Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében. A beszélgetést Holdasi Szabó Zsuzsa költő (volt antológiás) vezette, a verseket a szerző és Maszlay István Jászai-díjas színművész olvasta fel, gitáron játszott Győry Andor író, a GYAK tagja, valamint Kámfor Barnabás egyetemi hallgató.

A könyv borítóját Babos Ágnes festménye alapján Ress Abigél és Ress Szilárd Gábor tervezte. A címlapon egy női arckép látható, melyet Babos Ágnes valamikor a szerzőről készített. A borító hátlapján Nagygábor Margit Önarckép című verse olvasható:

kéklő ég
zöldellő rét
az (úr) tenger
s az átlók metszéspontjában
egy porszem
én vagyok
kit felkapott a keleti szél
s az örök idő,
gyémánttengelyén egyensúlyozok

A Bevezetés helyett című írásban P. Nagy Gabi (a szerző valódi neve) röviden bemutatkozik, és életének legfontosabb állomásait (születési adatok, iskolák, munkahelyek, előadóművészi pályájának kezdete, sikerei, díjai, költői-írói tevékenysége, lakhely, stb.) ismerteti. Mottóként a következőket olvashatjuk: Az élet alkalom az örökkévalóságra. Majd ugyanezen az oldalon az ajánlás következik:

Ajánlom ezt a könyvet fiamnak,
valamint Abigélnek, Zsuzsának és
minden irodalmat szerető olvasónak.
Bárkinek, aki hisz a költészet embert és
világot nemesítő erejében.
Dunaszeg, 2018. június 13.

A könyv hét fejezetre tagolódik, mindegyik egy-egy, a benne utolsóként olvasható írás címét hordozza (Anyám imája, Az első káposztástészta, Metamorfózis, Baile atha cliath, Ady meghalt negyed kilenckor, Ferenc Jóska a madarasi Hargitán, Hírnév, Délután kettőtől hatig). A szövegek közötti fotókat Dőry Magdolna, Gulyás Andor, Holdasi Szabó Zsuzsa, Németh Jenő, Parádi András, P. Nagy Gabi, Ress Szilárd Gábor és Victória Arundell Atreides készítette. A szép kiállítású kötetet a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. nyomta.

A bemutatót Győri Andor gitármuzsikája vezette be, az elhangzott beszélgetés során pedig Holdasi Szabó Zsuzsa életéről, alkotó útjáról faggatta a szerzőt. Nagygábor Margit (alias P. Nagy Gabi) tehetséges előadóművész és költő, író. Gazdag, változatos életútján rengeteg, személyiségét gazdagító élményt, tapasztalatot gyűjtött, melyeket előadói pályáján és irodalmi alkotó tevékenységében felhasználhatott. Dolgozott fotográfusként, mezőgazdasági munkásként, nyomdai kemigráfusként, tagja volt a Győri Nemzeti Színháznak, jelenleg a Holle Anyó színházi társulásnál játszik. Ady- és Radnóti-díjas versmondó művész. Hivatásos előadóművészként járja az országot irodalmi estjeivel. A GYAK tagja. Írásait Nagygábor Margit néven teszi közzé különböző újságokban, folyóiratokban és a Győri Antológiában.

A Házad bárhol lehet, hazád csak itt című kötetben verseket és kisprózai írásokat találunk. Mindegyik szorosan kapcsolódik a szerző világához: a gyökerekhez, az otthonhoz, a szerelemhez, a barátsághoz, a közéletiséghez, a választott pályával kapcsolatos elhivatottsághoz. Közülük a bemutatón is elhangzottak kiváló alkotások, melyeket felváltva olvasott fel a szerző és Maszlay István. A beszélgetést időnként Kámfor Barnabás gitáron kísért dalai szakították meg, külön színt, változatosságot hozva az egyébként is érdekes bemutatóban. A sikeres rendezvény után a könyvet az érdeklődők helyben megvásárolhatták.

Csáky Anna, a GYAK vezetője
Fotók: Molnár György, a GYAK tagja

2018.11.28