Ébredés az alkonyatban

Győri Andor új kötetének bemutatója a 18. Győri Könyvszalonon

gyori-andor-konyvszalon

Győri Andor író, a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség tagja, valódi nevén Szigeti Endre, végzettsége szerint több idegen nyelvet beszélő gépészmérnök, közgazdász. Új kötetét Ébredés az alkonyatban címmel a 18. Győri Könyvszalon egyik programjaként november 17-én mutatta be az érdeklődőknek a Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében. A szerzővel Csáky Anna költő, a GYAK vezetője beszélgetett.

A könyv három részre tagolt színes címlapján – melyet a szerző ötlete alapján Pereszlényi Helga tervezett – felül Molnár György fotómontázsa látható, egy az alkonyi égboltot csodáló, háttal álló férfialak (a szerző) sziluettjével, középen a mű címe és műfaja (novellák, elbeszélések, karcolatok) olvasható, alul pedig az alkonyi égbolt aranyos felhői ragyognak. A borító hátlapján Győri Andor portréja látható, valamint bemutatása néhány sornyi terjedelemben, alatta Bakonyi István irodalomtörténész ajánló szövege.

A 16 írást tartalmazó könyv mottója Lessing Nathan, a bölcs című művéből kiemelt mondat: „Nemcsak gyermekeket áltatnak mesékkel”. Akár a szerző ars poeticájának is felfogható. Az író előszavából sok mindent megtudhatunk önmagáról, életéről, a választott hivatásról, utazásokról, érdeklődési köréről. Személyiségének meghatározó tényezője volt a sport, a zene és végül az írás, mellyel nyugdíjba vonulása után kezdett foglalkozni. A sport (futás) egészsége karbantartását biztosította, a zene (gitározás) egyetemista korában varázsolta el, s napjainkig sok örömet szerez neki, ahogy másoknak is, őt hallgatva.

Az írással nyugdíjba vonulását követően kezdett foglalkozni. Ekkor állt rendelkezésére az alkotáshoz szükséges szabadság és idő. Munkája során tolmácsként szinte az egész világot bejárta, óriási élményanyagra tett szert, melyet másokkal is meg akart osztani. Az ehhez szükséges mesterségbeli tudást könyvekből szerezte meg, tehetsége pedig adott volt. Minden munkáját alaposan előkészítette, környezettanulmányokat végzett, hogy az általa leírtak hitelesek legyenek.

Első könyve, a Chloé című kisregény 2016-ban jelent meg a Hungarovox Kiadónál, majd sorra küldte el novelláit különböző folyóiratokba (Búvópatak, Vár, Stádium, Limes, Magyar Múzsa). Írói erényeit már ezek az írások is tükrözték: az olvasmányos, fordulatokban gazdag történeteket, a jó arányérzékről tanúskodó szerkesztést, a szemléltető leírások kedvelését.

A GYAK-hoz való csatlakozása (2017) szárnyakat adott alkotó kedvének. Rövidebb-hosszabb elbeszéléseit olvasni lehetett a Győri Antológiában, 2018-ban pedig kiadta eddigi legjobb írásaiból szerkesztett új kötetét Ébredés az alkonyatban címmel, melyben az alkony késői életkorát, az ébredés pedig alkotó munkásságának kezdetét jelenti. A könyv szintén a Hungarovox Kiadónál jelent meg.

A 16 különböző terjedelmű és témájú kisprózai írás emberi, állati sorsokról, utazási élményekről szól, múltról, jelenről, valóságos és elképzelt, néhol meseszerű helyzetekben felvonultatott, nagyszerűen megformált alakokról, az álom és valóság egymásba átjátszása kapcsán szövődő történetekről. Egyik helyen az író dokumentatív szándéka, másutt mesélő kedve, gazdag fantáziája érvényesül.

A könyvbemutatón lezajlott pergő beszélgetés során a kötetből kiemelt néhány elbeszélésről (Ártér, A donor, Sisak, Szárnyalás) bővebben is szó esett. Egymás után záporoztak a kérdések és válaszok a leíró részek szerepéről, megszerkesztéséről, az alakok jellemzéséről, a témák sokszínűségéről, a történetek valóságos vagy meseszerű, jelképes voltának megfogalmazásáról, a párbeszédek szerepéről, az eseményekben felmerülő talányosságról, a történetekben rejlő írói üzenetekről. A könnyed, kötetlen beszélgetést a szerző néha egy-egy kiemelt műrészlet felolvasásával szakította félbe mondanivalójának illusztrálására vagy egy-egy gondolatsor elindítása céljából.

Zárszóként Csáky Anna olvasói élményét a következőképpen összegezte: „Sokféle érzelem indukálódott bennem a könyv olvasása közben: meghatottság a történeteket átlengő mély humánum kapcsán, izgalom a fordulatos cselekmény olvasatán, csodálat az írói képzelőerő megtapasztalásakor, kíváncsiság a valóság és a meseszerű történések egybejátszása esetén, elragadtatás egy-egy nagyszerű környezetleírással találkozva, érdeklődés az utazási élményeknek, a múlt történéseinek megfogalmazásánál, megrendülés a hatalom lélekromboló, életet megnyomorító gyakorlatát olvasva. A kötetben található írások egyrészt szépirodalmi igénnyel, másrészt dokumentatív jelleggel, megszerkesztett, kiérlelt alkotások. Sok mindent elárulnak a szerzőről: lelki gazdagságot, az elesettek iránti együttérzést, gazdag képzelőerőt, emberszeretetet, az erőszakkal szembeni ellenérzést. Kérem, vegyék kezükbe, és olvassák el Győri Andor Ébredés az alkonyatban című könyvét! Nagyszerű élményben lesz részük.

A kötetet a bemutató helyszínén és a GYAK-nak a Győri Nemzeti Színház földszintjén felállított standján lehetett megvásárolni.

Molnár György
A GYAK tagja

2018.11.26