Ma gyertyát gyújtok az énekért

Porubszky Ildikó emlékest a GYAK rendezésében

porubszky-ildiko-emlekest

Május 28-án a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) ünnepi emlékestet tartott a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának második emeleti rendezvénytermében, melyet Porubszky Ildikó országosan ismert győri költő halálának tizedik évfordulója alkalmából rendezett Ma gyertyát gyújtok az énekért címmel.

Mindenki eljött, aki szerette, ismerte a tragikus sorsú költőt: szerzőtársak, barátok, és ott voltak azok az irodalomkedvelők is, akik többet akartak tudni az elhunyt győri nagyságról. Ki volt Porubszky Ildikó (1950-2008)? Nyolckötetes költő, író, publicista, irodalomszervező, a Zsarát című irodalmi, művészeti folyóirat alapítója, szerkesztője, kiadója. Számos győri, valamint kb. kétszáz, az ország különböző pontjain élő író, költő publikált a gazdagon illusztrált lapban, mely 1991 júliusában indult azzal a céllal, hogy összegyűjtse, segítse a fiatal alkotókat, és megjelenési lehetőséget biztosítson nekik. Súlyos betegen is évekig küzdött a csupán 200 példányszámban megjelenő lap fennmaradásáért, de az anyagi támogatás fokozatos elmaradása következtében beszűkültek e vidéki kezdeményezés lehetőségei, a szerkesztő pedig rokkantnyugdíjából nem tudta hosszú ideig megjelentetni a folyóiratot, ami ennek következtében nyolc év után megszűnt.

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) felvállalta Porubszky Ildikó emlékének megőrzését, mivel versei a korai Győri Antológiában is megjelentek, valamint számos közeli barátja, alkotótársa között ott van néhány antológiás: pl. Nagygábor Margit, Kecskés Rózsa, Hollóssy Tóth Klára. Az antológiaközösség e nagyszerű győri költő nyomdokain kíván haladni. Felkutatja, összefogja a városban és a régióban élő tehetséges alkotókat: költőket, írókat, képzőművészeket, fotográfusokat, munkáikat az évente megjelenő, magas színvonalú, színes illusztrációkban gazdag antológiakötetekben tárja az olvasók elé, emellett egyre bővülő kapcsolatokat teremt az ország különböző részein és a határon túl működő folyóiratok szerzőivel a kölcsönös megjelentetés, valamint személyes találkozások, kulturális rendezvények kapcsán. A GYAK tagjai közös, illetve egyéni kiállításokkal, saját kötetekkel is hozzájárulnak jó hírnevük gyarapításához, egyre több dicsőséget szerezve városunknak, mely egy évvel ezelőtt Győr Művészetéért díjat adományozott nekik.

A rendezvény lelke és egyik közreműködője, Orbánné dr. Horváth Márta tanár, könyvtáros, helytörténész volt, aki könyvet is írt Porubszky Ildikóról Minden versben ott vagyok címmel. Röviden ismertette a költő életútját, majd hozzáértő módon beszélt nyolc megjelent verseskötetéről, a címlapfotók kivetítésével. Dr. Kőrös Erzsébet tanár, író a Zsarát című folyóiratot mutatta be, személyes élményekkel, a folyóiratból kiemelt részletek kivetítésével színesítve mondandóját.

A rendezvény második részében Porubszky Ildikó régi barátai és alkotótársai, valamint a GYAK tagjai egymást felváltva olvastak fel néhányat az elhunyt költő legszebb versei közül. A közreműködők (Bárdos Józsefné, Kecskés Rózsa, Olasz Valéria, Oltai Judit, P. Nagy Gabi, Sulyok Attiláné, Szigeti Endre) mély átéléssel előadott műsora nagy sikert aratott a termet zsúfolásig megtöltő közönség soraiban. Az emlékestet Csajkovszkij B moll zongoraversenye fogta keretbe.

Az ünnepi műsort Csáky Anna költő, az antológiaközösség vezetője szerkesztette, rendezte és vezette. Munkájához nagy segítséget kapott Orbánné dr. Horváth Márta könyvtáros, tanár, helytörténésztől, aki kiválogatta a felolvasott verseket, kivetítette a szemléltető anyagot, valamint a közönségszervezésben is nagy szerepet játszott. Pozsgai Krisztina, a Kisfaludy Könyvtár művelődésszervezője a gyönyörű zenéért volt felelős.

A nagy közönséglétszám azt mutatta, hogy városunkban egyre többen ismerik és szeretik a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) által rendezett műsorokat, melyeknek keretében mindig az irodalom, a művészet játszik főszerepet, tisztelve, népszerűsítve Győr elhunyt és még élő alkotó személyiségeit, teret adva az országos magyar kultúra kiemelkedő képviselőinek is.

Molnár György
a GYAK és a Győri Fotóklub Egyesület tagja

2018.05.30