Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 4.

Dokumentumismeret bemutatóóra

konyvtar-pedagogiai-muhelymunka

Könyvtár-pedagógiai műhelymunkánk negyedik foglalkozásának helyszíne a győri Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium volt, április 13-án. A bemutató órát Peresztegi Erika, az intézmény könyvtárostanára dokumentumismeret témakörében tartotta a 4.a osztály első csoportjának.

Ezeknek az alkalmaknak a bemutató órán túlmutatóan az a nagyszerűsége, hogy bepillantást nyerhetünk más iskolai könyvtárakba. Sokféle benyomás ér bennünket, ötleteket láthatunk, tapasztalhatunk meg, és a kollégákkal is erősíthetjük a munkakapcsolatunkat.

Az óra előtt körbenézhettünk a helyszínen, a könyvtárban. Az iskola épületének harmadik emeletén található a világos, barátságos könyvtár. A könyvespolcok mellett, a tér optimális kihasználásával olvasóasztalok elhelyezésére is van lehetőség, amely sokszínű foglalkozásoknak ad teret. A könyvtári programokról a könyvtár Facebook-oldalán is tájékozódhatunk.

Az óra ismertetése

Becsengettek. A gyerekek elfoglalták helyüket az osztályfőnökükkel, Schmidtné Fücsek Piroskával és a meghívott vendégekkel együtt. Erika a köszöntés és csoportalakítás után ráhangolódásként rejtvényt tartalmazó lapokat osztott ki a tanulóknak. Csoportokként egy rejtvényt kaptak, amelyben 8 kifejezést kellett meghatározniuk. Lázas munka kezdődött. Ellenőrzéskor kérdésekkel ismételték át a tanultakat, amely digitális táblán is követhető volt. A gyerekek nagyon ügyesen, sikerrel oldották meg a feladatot, melyet a tanárnő dicsérettel jutalmazott.

A rejtvény megfejtése az állomány szó volt, ezt értelmezték a továbbiakban. A szómagyarázathoz az asztalra készített Magyar értelmező kéziszótárt használták páronként. Mindez megalapozta a tanári célkitűzést: „A mai órán a dokumentumok típusaival fogunk foglalkozni”. Frontális munkában összegyűjtötték a tanulók a dokumentum szó jelentéseit, felhasználva az Idegen szavak és kifejezések szótárát. A kézikönyvek használatakor felidézték a használatuk sajátosságait, az élőfej funkcióját. A fogalom megbeszélése után tanári előadás következett Prezivel: „Összefoglaltam nektek egy Preziben a dokumentumok fajtáit példákkal és magyarázó szöveggel. Figyeljetek, mert óra végén egy táblázatot kell kitöltenetek ezzel kapcsolatban!” – hangzott az utasítás.

A látványos tanári előadás érdekelte a tanulókat, majd az elhangzott ismeretek alkalmazására is sor került csoportmunkában. Minden csoport az asztalon elhelyezve három borítékot és különböző típusú dokumentumokat talált. Először az 1. számú borítékból kivett szókártyák szerinti csoportosítást kellett elvégezni a rendelkezésre álló dokumentumok válogatásával. Itt kártyákon a nyomtatott és a nem nyomtatott dokumentumok szerepeltek. Gyors, ügyes megoldások, tanári dicséret jellemezte a feladat végrehajtását. A 2. és 3. boríték szókártyái tovább részletezték a nyomtatott és a nem nyomtatott dokumentumokat az információhordozó típusa szerint. Tanári magyarázattal egyértelművé vált az elektronikus dokumentum fogalma is. Az órán elhangzott tananyagról a tanárnő előre elkészítette a nyomtatott vázlatot. Ezt kiosztotta, és elmondta az instrukciókat, hogyan helyezzék el otthon a füzetükbe a diákok.

konyvtar-pedagogiai-muhelymunka

Az óra utolsó szakaszában összegző feladatként az ismeretek felidézésére volt szükség. Egy táblázatban kellett elhelyezni a megismert fogalmakat, amiket a kitöltés előtt átismételtek, pontosítottak. Most mindenki önállóan dolgozott. A gyorsabb feladatmegoldó tanulók szókeresővel tevékenykedtek, míg a többiek végeztek. A feladatot a digitális táblán ellenőrizték, majd a tanári értékelés következett. Itt is jól teljesítettek a tanulók, amiért dicséretet és pontot kaptak.

Az óra végi értékelés és a házi feladat elmondása után a gyerekek még egy kilépőkártyát kaptak, a következő kérdésekkel:
1. Mit tanultál a mai könyvtári foglalkozáson?
2. Milyen további kérdéseid vannak?
3. Tetszett a foglalkozás?
A tanulók visszajelzéseit a kolléganő majd a következő foglalkozásokba fogja beépíteni.

Gondolataim az órával kapcsolatosan

Az óra teljesítette a tematikus egységben leírt elvárásokat. Tanári közléssel, magyarázattal új ismereteket adott a tanárnő a tanulóknak, látványos prezentációt alkalmazva. Mindezzel bemutatatta az elsajátított digitális kompetenciáját és IKT eszközhasználatát.

A hely adottságait mérlegelve szerintem jó döntést hozott Erika az asztalokra előre elhelyezett dokumentumtípusokkal. Ez az előkészület is hozzájárult a lendületes óravezetéshez a kinyomtatott rejtvénnyel, szókeresővel, vázlattal együttesen. Az óra időtervét tudta tartani.

konyvtar-pedagogiai-muhelymunka

A tanári közlései egyértelműek voltak, kérdései tudatosan a pontosítást szolgálták. Folyamatos visszacsatolás valósult meg a tanórán az egyes feladatok után dicséret, pont vagy helyreigazítás formájában. Személyisége pozitívan hatott a gyerekekre, megteremtve ezzel a barátságos, oldott légkört. Láthatóan a gyerekek élvezték az órát, együttműködőek voltak.

A kilépőkártya alkalmazása különösen tetszett, mert ez gyors és egyéni visszajelzést adott az óráról a pedagógusnak. Így a tanulók óra végén értékelhették a tanórát, melynek részesei voltak. Továbbá ez a módszer fejleszti a gyermekek kritikai gondolkodását, önálló véleménynyilvánítását és a reflexiót is.

Úgy gondolom, hogy a bemutató óra elérte a célját, mert a tanulók biztos tudásra tettek szert a sokoldalúan megközelített témakör feldolgozásával.

Az óra után egy kis kötetlen beszélgetés során megbeszéltük a látottakat. Az ott elhangzottak alapján elmondhatom, hogy mindegyiküknek tetszett a bemutató óra, melyen új ötletekkel is gazdagodtunk. Köszönjük!

Némethné Sáhó Éva, a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárostanára
Fotók: Schmidtné Fücsek Piroska, Magdics Erika

 

A műhelymunka további programja, 2018 tavasz:
5. foglalkozás: Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola (május eleje) Téma: Bagoly mondja vetélkedő – döntő – általános iskolásoknak (Szabó Lívia)
6. foglalkozás: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára (május 28.) 1. téma: Web 2.0-ás könyvtári alkalmazások és az e-Hírharang bemutatása (Némethné Sáhó Éva); 2. téma: Plakáttervező program (Pozsgai Krisztina)

A könyvtár-pedagógiai műhelymunka korábbi programjai:
József Attila élete, szerelmei hagyományos könyvtári eszközökkel és adatbázis kereséssel
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárának programjai
Ismerkedés az online katalógussal

2018.05.07