Divat, Budi, Tranzit – avagy bevezetés a buddhizmusba

Kardos-Horváth János zenés pódium-előadása a győri könyvtárban

kardos-horvath-janos

Május 2-án a győri könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtárának második emeleti rendezvénytermében tartott vetített képes, zenével kísért előadást Kardos-Horváth János egy mesés keleti témáról Divat, Budi, Tranzit – avagy bevezetés a buddhizmusba címmel. A visszajáró vendég ezúttal indiai élményeiből adott ízelítőt.

A rendezvényen DVD-lemezeken rögzítetten tárult India a maga sajátos kultúrájával a közönség elé, melynek során képet alkothattunk a modern és a hagyomány szimbiózisáról: hatalmas építkezések, az informatikusok növekvő száma, gépkocsik és állatok vonta járgányok. Az ottaniaknak a köztisztaságról az európai embertől élesen elütő fogalmaik vannak. A félvad kutyák kóborlása szokványos jelenség csakúgy, mint a békésen lustálkodó szent tehenek.

Bepillantást nyerhettünk a buddhista szertartások világába, meglátogathattunk számos szent helyet, ahol például – a hagyomány szerint – Gautama Sziddhártha, azaz Buddha megvilágosodott, láthattuk a „legendás” fát, felkerestük azt a helyet, ahol – hat heti aszkézis után (egy szem rizs és egy korty víz) először vett magához számottevő táplálékot.

Láttunk továbbá helyi iskolát is, amely keresztény szelleműként működik, így igazi unikum a hindu és mohamedán, valamint buddhista miliőben. A tanító a legalacsonyabb kasztból származik, s bár 1950-től hivatalosan tilos a kasztbeli hátrányos megkülönböztetés, az évezredes szokás túlmegy az írott jogon. Azért választotta a kereszténységet, mert a keresztények istene szerint minden ember egyenlő. A buddhista tanítás nem beszél külső transzcendentális lény általi megváltásról: szerintük mindenki Buddha, csak még nem jutott el a felismerésig.

Megtekinthettük a legnagyobb Buddha-szobrot, tanúi voltunk a Gangesz szent folyóban való megmerítkezésnek, mely komoly egészségügyi kockázat a szennyezettsége miatt, mégis hálásak érte az indiaiak. Kardos-Horváth János bemutatta szálláshelyeit a gyerekekkel, illetve a felnőttekkel kialakított jó kapcsolatát. Képek sora örökítette meg őt gyermektársaságban, és a közönség meggyőződhetett az iránta megnyilvánuló ragaszkodásról.

Nepálba átruccanva a Himalája fennséges hegycsúcsaiban gyönyörködhettünk. Az előadóban az utazás során tudatosult a nyugati és a keleti kultúrkör eltérő szemlélete, a világhoz való hozzáállása. Ázsia ébredő és dinamikus „fiatal”, szemben a „vén Európával”. Egy Földünk van, rajtunk múlik, lesz-e tartós jövője az elkövetkező nemzedékeknek Glóbuszunkon.

A rendezvény második részében Kardos-Horváth János zenei munkásságának etűdjeivel kápráztatta el a közönséget. Dalai mély mondanivalót hordoznak az emberiség jövőjéről, de felidézik a szocialista rendszer magyar operett honvédségének hétköznapjait, valamint a Földlakó című szerzeményben a világra jött lénynek ad „útmutatót”.

Ajándékban is részesült a közönség, egy indiai füstölőből kaptak részeket a megjelentek, így egy darab „keletet” vihettek otthonukba.

Csiszár Antal
Fotó: Pozsgai Krisztina

2018.05.04