Múzeumpedagógiai projektek a Rómerben

Interaktív oktatóterek, ismeretközvetítés, kompetenciafejlesztés

Romer-muzeum-Esterhazy-palota

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum két Európai Uniós támogatású projektre nyert összesen közel 60 millió forint támogatást, amelyek keretében interaktív oktatóreteket hoznak létre a Borsos Miklós Állandó Kiállításban, valamint kompetenciafejlesztő múzeumpedagógiai programcsomagot valósítanak meg 12 együttműködő oktatási-nevelési intézmény bevonásával.

EFOP-4.1.9-16–2017-00035 – Új, interaktív oktatóterek a győri Borsos Miklós Állandó Kiállításban

Infrastrukturális fejlesztésre 28.290.433 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a múzeum: a 2018. január 1. – december 31. között zajló fejlesztés keretében új, interaktív oktató-tapasztalati teret vehetnek birtokba a látogatók a Borsos Miklós Állandó Kiállítás emeleti termében, két foglalkoztató tér kerül kialakításra az épület alagsorában, továbbá múzeumpedagógiai archívum és új, múzeumpedagógiai előkészítő tér létesül a szakmai munka elősegítésére.

A Borsos Miklós Állandó Kiállítás és az épület termeiben működő Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér kortárs művészeti tárlatai nagy számban vonzzák az érdeklődő diák-, és felnőtt csoportokat. A projekt keretében a múzeum új, ismeretközvetítést szolgáló tereket hoz létre, amelyek megteremtik a kulcskompetenciák erősítését célzó és az egész életen át tartó tanulást elősegítő programok infrastrukturális feltételeit.

Az elnyert támogatás lehetővé teszi új, interaktív oktató-tapasztalati tér kialakítását az állandó kiállításban. A térbe kerülő Ikt-pont, archív filmek vetítésére alkalmas eszköz, infografikák és tapintható, aktivizáló eszközök, hangtechnikával ellátott bútorzat segítségével a diákcsoportok, a felnőttek, a nyugdíjasok saját tapasztalat útján, élményszerűen szerezhetnek ismereteket Borsos Miklós szobrászművész életéről, munkásságáról. Az alagsorban a terek felújítása révén két külön csoport egyidejű fogadására alkalmas oktató-foglalkoztató tér születik meg, korszerű bútorzattal, oktató berendezésekkel. Kialakításra kerül egy kerámia-előkészítő helyiség is az agyagmunkát megvalósító foglalkozásokhoz. A múzeumpedagógiai programok technikai előkészítését, továbbá a szakmai tevékenység produktumainak rendszerezését, digitalizálását és az ismeretközvetítő-oktató tevékenység kutathatóvá válását biztosítja az újonnan kialakításra kerülő előkészítő tér és múzeumpedagógiai archívum, illetve azok korszerű technikai felszerelése.

A projekt 5 éves fenntartási időszakában az újonnan kialakított terek, berendezések használata lehetővé teszi az informális és nem formális múzeumi programkínálat tartalmi, minőségi-mennyiségi kibővítését, szélesebb célközönség elérését, a kiállítóterek jobb kihasználtságát és a múzeumpedagógiai szakmai tevékenység magasabb színvonalú ellátását.

EFOP-3.3.2-16-2016-00273 – „Művészetek – Régiségek” – Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés a Rómer Flóris Múzeumban

30 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert a múzeum, amelyből új kompetenciafejlesztő múzeumpedagógiai programcsomagot valósít meg 12 együttműködő oktatási-nevelési intézmény bevonásával az elkövetkezendő két évben. Az elnyert támogatás lehetővé teszi, hogy 2018. február 1. – 2020. január 31. között az együttműködő óvodák, általános és középiskolák tanulói számára a projektben összesen 324 alkalom díjmentes tanórán kívüli foglalkozáson való részvételt.

A Rómer Múzeum több kiállításában – így a Cserépkályha-történeti Kiállítás, Patkó-gyűjtemény, Várkazamata-Kőtár, Vasilescu-gyűjtemény – megvalósuló, 9 különböző tanórán kívüli múzeumi foglalkozás biztosítja, hogy a résztvevők képző- és iparművészeti, hely- és technikatörténeti, néprajzi ismereteket szerezzenek, és lehetővé teszi az iskolán kívüli helyszínen történő komplex kompetenciafejlesztést. A szakmai program további célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, a fogyatékkal élő tanulók felzárkóztatása, illetve a tehetség kibontakoztatása, gondozása. Programtípusok: havi szakkör (35 db.), speciális havi szakkör fogyatékkal élőknek (40 db.), témanap (48 db.), témahét (1 db.), Média-Animáció művészeti csoport (60 db.), néprajzi foglalkozássorozat (20 db.), drámapedagógiai foglalkozások (30 db.), MOZAIK-klub foglalkozás (20 db.), versenyek, vetélkedők (38 db.), tehetséggondozás (30 db.), nyári tábor (2 db.).

A támogatás lehetővé teszi, hogy a más településről érkező és a helyi gyógypedagógiai intézmények számára személyszállítást biztosítson a múzeum, elősegítve ezzel a hátrányos helyzetű gyermekek eljutását a gyűjteményekbe. A témanapok, a táborok és a témahét alatt meleg étkeztetést is biztosít az intézmény a diákok számára. Az új szakmai tartalmak mellett megvalósul a Patkó-gyűjteményt feldolgozó, 10-14 éveseknek szóló színes foglalkoztató füzet és tanulást segítő foglalkoztató kártya is. Továbbá a fogyatékkal élő tanulóknak speciális online ismeretanyag készül a kiállítások műtárgyaihoz kapcsolódóan.

Az együttműködő intézmények:
1. Radó Tibor Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2. Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon
3. Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola
4. Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola
5. Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola
6. Győri Kossuth Lajos Általános Iskola
7. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola
8. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium
9. Kazinczy Ferenc Gimnázium
10. Bartók Óvoda
11. Bisinger Óvoda
12. Tarjánpusztai Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Fotó: Csendes Richárd

2018.03.08