Mire jó a pataikosz?


pataikosz-forumhungaricum

A betegségek és a rontások ellen védelmet nyújtó amulettek szinte egyidősek az emberiséggel, de talán a legnagyobb divatjuk az ókori Egyiptomban volt, ahol rengeteg ilyen kis állat- és istenfigurát állítottak elő.

Többek között ezt a Szépművészeti Múzeum által őrzött kő pataikosz szobrocskát is, amely az usébtik mellett talán a legelterjedtebb amulettféleség volt az egyiptomiaknál. Míg azonban az usébtiknek konkrét feladata volt, addig a pataikosz szobrocskák több funkciót is betölthettek. A legtovább talán éppen az aprócska mivoltukból, gnómszerű alakjukból következtetve ezek az emberkék a gyermekek és az áldott állapotban lévő nők védelmét látták el. Az Újbirodalom idejéből a legtöbb ilyen kőből faragott 3-6 centis alak gyermekek és nők sírjából került elő (tehát az általuk nyújtott védelem ezek szerint messze nem volt tökéletes). Méretükből és a hátoldalukon lévő lyukból arra következtethetünk, hogy nyakláncon és karperecen is viselték ezeket. Ezt támasztja alá az is, hogy a sírokban a csukló és a mellkas közelében lelhetők fel általában.

A pataikoszokat három csoportba osztották a szakemberek. Az „egyszerű” pataikosz egy üres kézzel álló alak, a „komplex” változatának a kezében kés szokott lenni, vagy a szájában egy szétharapott kígyó van. Az is lehet, hogy közben két krokodiluson áll, a fején pedig egy szkarabeusz trónol. A harmadik, „kompozit” változat az ókori Egyiptom történelmének végére jellemző, azért így nevezik, mert ezeknél a szobrocskák már sólyom- vagy kosfejűek, esetleg madártestűek is. A sorozatgyártásban készülő figurák közül a nagyobbakat (10-12 cm) talán a szobafalra akasztották. Azt is feltételezik, hogy kezdetben egyik megjelenési formája volt a szobrocska, aztán az idő haladtával inkább már Hóruszhoz volt kapcsolható. Az biztos, hogy mindig is a gonosz Széth ellen voltak ezek a pataikoszok bevetve, mert az egyiptomiak úgy gondolták, hogy a betegségeket is az istenek okozzák.

A mi kis 3D-ben is alaposan megvizsgálható szobrunkat a Krisztus előtti 7-800-as évekre datálták a szakemberek. Az emberalak hátoldalára vésett Hórusz-ábrázolás miatt talán a pataikoszok kompozit kategóriájába sorolható. Hogy aztán a kezében egy kettévágott kígyót vagy éppen két kést tart, azt nem tudom, a hasa alatt viszont az látszik, hogy férfiúról van szó, ha nem tévedek.

Pálffy Lajos
Forrás: forumhungaricum.hu

2017.11.30